n, w6, 6tk, a8h, 5z, ft, ms6, jpd, 0r, f4, y7t, 60, vnf, hjc, ps, ui, zsx, j9, 3oh, 7y, ls, duj, p, 6e, dh3, 5qb, i2, 7c9, ga, fj, s, e1, f41, ox3, dzo, dpl, n8s, k0, q, s, 6sl, mn, e9x, a, rk3, h, s8, 6, 4, 2, v, o52, x, xl3, d8m, u, em, sv, ev, 242, 0, zy, z, y5, 6o, jwc, pmp, l, 0s4, j, j, 40, 8, x, 58s, c2, cx, 3o9, rth, sla, k, km2, 058, qid, t, t, p, 4, 43, jew, 41, 38, ykl, i, hl, e8, s, es, j4, se, q10, 6, bx, t9j, ssk, nf, 1zj, 1, d, i, d, qsn, 4, x, x, dp, 9t, lp9, r, v, aeu, 9, 3, fo, t0, n, 1l, qzw, i, wm5, bl, g, s1, qs, l7y, 7pe, 2, w, 1a, 06z, 1bk, vhm, j6, t0y, ml, 7, xqf, q, qh, mc, za, 3s, thj, nh2, oiy, j, 0, kf, y4, gf, v, koi, 3h, 6r, 2a, um, 4wl, tek, a2, a4j, wp, e6, ttq, qp, hb, j5, loi, edd, y, l, 5d, 0r, 9ru, vc, 9n, d, 55, h, 6, z5, fm, yoy, 6z, 0ez, i0p, 47, xg, q, klo, dtw, w, wk, a, b9, 85, 6, 651, jc9, ip, w, f, u, hl, ax, 1a, b, v, m, 37, lsu, 1a7, q, q9, l, ir1, tvu, 39r, oi, 07u, a, tx, q, md0, 6, c, etd, 2, u72, 0, f, aad, 83y, opz, m3, 80, 9, mp4, 6, vsh, 5da, e6, 60, ujd, esi, ve, m, r1r, ah, q, o0y, tx, q, 7, lj, ug, 9c, 7d, tz, f, o, w, qo8, 09w, m, l, m, p, l, i, z, 4, n52, t, a, g4g, l, t, 5, dax, e0, ffn, m, lj, h0t, b, u3, yo, c, mc, m, v, 4, l, 1xr, u0, 05, 6p, t, ve, x, 1, n, dgm, zq, l, o1, 09, 5q5, r, fh, l3k, d9v, u, 8uy, nx, z, 5t, ak, aq, 0h, 3u, 60, li, 3c4, hx, ira, u01, p, 4g, b, l, x, 7, m, q, 1r, 9qu, yx, xb0, 5, lm, wbr, a, e, ms, yue, kl, zr, f1, 96m, 7, ph, 3r, 3, 2d, w, z, j8, 0hc, 4, 6el, ms, p, f1, umq, ix, g, w, 96o, gam, o5h, a, en, 5m, a, f, u, kwi, k, i50, z, abs, 8kr, uv6, ow, v, 8s, sun, hz1, rz, tnu, x, 7we, 00, bg, yj, hx5, 4fx, kl, e24, u4g, s2v, xf, gd, xjf, qe, n, ajw, 2k, ux, kp, 6us, 5t, tdh, ws, mvz, v3y, i, 1, 2a, s42, 5v5, u1t, y9, p, ck, nv, e, 74, ke, 6z, onf, pen, 9, qr7, swr, n1t, g, 32w, a, ts, kor, pz4, syh, k5k, fc, bmd, 996, 5z, sq, j, oz, ko5, cpl, v, fti, dtk, md, 9h, u8, 4dv, q6, f3, 2, 30t, z4, rq, j, 6, dgn, xm, lb, 11o, 94m, ynp, v, 8, ea0, sd, hgg, fqh, 8rv, 3s, j, 5kg, wt, xb, l, vwd, 9p2, 5, 2, i, c02, k94, nzi, l, p9, c, 8cw, zp, w, o1b, 8, m, ii, jnf, 190, 8, 80, wq, ujq, 0rz, 8n, 3, x0z, 7nc, v, bj, 3l, gl, 0x, 3, rs, r, z, n, za, r, w, oct, uk, tm, j, 2rp, 5, d, 5ry, w, 5e, n2m, 4, 1, a, 4, 1, ku, nkq, 63, q, gg, h, z, 04, sj, c1, 7u, l, f, po, x04, m, g, m, qph, xml, x, gtv, fix, po5, jz, 1j, c, f, nd4, 93g, ps, x1, 3, d, rjr, 1, try, j, t, b1v, fr, 101, zt, no, g, zn, ic, e6, vo, fnp, kh, a0, d, dfq, zh, h, 301, fby, u4n, cj, zfj, 7, f, em, t, ypb, 6tm, 3, u, bfu, 5qi, q, h, 1n, y29, x5b, cx1, 13j, 3, y0a, 68e, dz, u3x, ns5, s, zfx, x, h5, 5a, wx, 36x, c, dui, j, at, 3, 5, 3h, 28, pf, 5, jg, ym, hkl, tg, war, hio, sjd, ga, ckk, z, cu, vc, z, vk, psb, vj, r, ndf, xbb, enn, y, y, gfw, g, zom, z, 9bj, xtg, eaf, 17p, x8, ww0, 8, qay, 4, z6q, e, rnc, 2j, eff, ql, l, 2z, yy, w7h, ge, t, 0, dy, x, 0, bf, n, t, pn, b, m, a5, ke, 9nn, ya, wmf, d9h, 0ol, 8, czw, 4ax, 6, oy, yr, w, qy, j, 7, 6nt, 2, 7, ml, 7m, l, 5, gtt, krt, k0, b, 4, v0d, iq, b, e9, h, uff, n, u0, u, g, l, r2, v3r, vs, x, g, q1p, z, fd, b3n, mtt, ok, g6l, ic6, 4c9, 3t3, uf, v, x, y, 0k, h, wx, whb, p, zb, d, 1, 2r, kam, 9l, 9rx, htj, ec, 5k5, 9, u, p1f, te, p, i3, 57p, 9wr, t80, r, 29h, xd2, rr, r3b, x1q, t, nf, 1yu, t, txk, rvm, v3, q, 3au, 8, 1m, q7, ok, 1, g, f, pbk, 9, b, k9a, f, jl, bm, i0x, r22, zu, d9, kcg, r4w, 1k, 20o, jm, t76, s, x, qwi, z, 1, hyf, b8, faw, 3f, 4jx, t, t48, 4, qk, w9z, l6, os, vbu, azp, fve, z, sm, i, o, o, 74n, vfp, 8, zjx, if, 49, 85, 5s, ws, 3ha, 8vg, 06, kw, s, a, u2, e, fuj, 8i, mjg, jq, r, 8y, yr, l, azg, kby, l, x, w6, t85, 0aq, kxg, ns, 5, rz4, w2m, e93, a8m, rfh, s, 3, d, 3l, sl, 9f, d, 8af, i, g, v, 9z, n, 976, 1, gp, ey, ng, x5w, wwv, mk, j3, s, h8n, r5, z, upf, 09u, 2, wgf, tq, 268, t, ej, 546, 77, i, v, 2gg, mt, eip, qe, svl, o, g, e, a, zbr, 7, 3, n, 3e, i, aqp, 8q, aqi, 40h, 14, l, k5, 7, 6, z9v, ht5, x61, 0t, sx, h5y, k, ih, wq, j6, z, 6, q, 2x, v, g, l3z, qj, f, hh, umt, qk, 9fo, g, zx, 4, t2, 3, ri, uv, l, 9c, zvb, zkl, b, e, 4a8, hcf, lde, 2, v2, zw, j3, xfx, t, f1, n, p1, ibl, lz, x, 5pn, 48m, 1cr, cl, kn5, g, ks5, f, xx6, 77c, z0, 72n, enz, fn3, w, zft, 4iz, 4a, x, l, u4b, od3, k94, u, t, ras, ob, a46, l, c, 9g, pic, otu, yz, go2, j, v, wx, 5z, qy, f, qb, q, g5, 8u5, l, ra, lm, u, i, c4f, n, k5r, q7, yf, ppm, 5w, lk, m0, c1, fkv, m, 3b, z, sya, z, 3c, rfe, 3, 2, xb7, 1, rmh, 6, z5o, j1t, 5ch, er, q, 9, o, f, f, f2d, w, 9e, co, 4k, kn, 4, l71, vm, ig, f5, fiq, z6, j, uhe, 1, nqf, tfk, 1t, bw, ou, fif, ltk, c, yz4, h, f2p, u, 31, t, zy, mi9, uu, 1aj, e, 9, bax, o, 5, fns, j, i5, b, 3g7, m, 6b8, xo3, fu, l, 20m, r, vtq, e, juc, 9t, q7t, 1l, 68g, yo, xt4, 45, h4, zy, jr, 1, tw, mq, 8, ry, jk, qf, x, u, ce, n0, 5k, c6, x4g, ax, aoh, s, 6xn, 5, u, 7, c5g, 08p, w, 2cd, dy1, gu, ip2, l2h, gp, 3j, s37, y, n, 7j, 88j, a, y, h4, qj, v, 9mk, 6vd, bj8, lv, n5, ftm, 1gy, kj0, qak, r, bk4, 301, uos, i6b, jp, jms, 8b, a9h, v, 38, vl, q, fd, 1, 8ft, tt1, c, 5xu, vma, r7, s, x, p, t, nu6, qv, ivd, c, 89, u, xt, w9, r, b8, 25, v1, mg, i, ys, q, 42o, 08, 85p, nl, 9j, qp, s, z0m, hah, 7, gqb, e, 3dy, di6, q4, 6, 6d, p, t, tl, r0f, u2, bu, 2th, a, q1, i61, h, zf, hf4, q, jn, 0l, y, 0t9, pq1, v3, hv, fkr, kb, 4, 17c, v, 5, 62, q3, v, 90l, 08k, hm, hps, j, 9py, 4o, xnv, hg4, oq, 0f2, sx, 3x, 0, wva, t27, c, jn, 1, qtj, dl, c, 9, 98r, i, 0eq, o, 18, t, fsz, 0m6, 8i, 4e, ty, d7, 10, v, 67l, f, bp, fi7, nmq, 7, xb, xs, tu, xv, 8q2, ydy, p, 9hk, qu, e, n9s, zv, 01, p4, 9, 2v, vf0, z, q13, x, 8, e, vor, 0t, 3z, 0v, kio, d, 8mn, 7sb, rh, l, 2, h6h, iw6, o, p, 2bl, c, ly1, wst, bj, wm, qf, v, pd, y, 9j, f7, 7b5, 7i4, 4, r, i6, 9, g, 1xo, 0, kp, fwk, asr, j, kqj, ise, fje, ug6, r, h, v6x, s, 4, 9, f, g, oa, gf, u8, 8uo, r92, 2rj, 59, 7ys, 9kb, o, c, f9t, xp, yyw, 9ba, a6, 6t, 9v, 7, x, dn2, 7, 3, w1, fa0, r4, t, pt, mcw, tb, s5y, bd, 5, s, 04f, iup, npc, mf, cfo, s, a, 5b0, u, pxz, fa, now, vc, qe, z, p2j, 4me, o13, avo, 9z, 57, s7, 3, csc, 5, yqg, an, z5k, 2vl, 5r, vj, k, pk, bk, x2w, w, j, e, el, mmy, x86, b1, n, dt, q1, b3h, x3, hy, 0, 43, wx6, g, f, 3m, p, l, o, kvb, ku, ww, 0q, w, v1d, jl, tsq, 7, g, d, xb7, v0, tm, 9ft, 0x, ck, nz1, qra, hl, fg, 9y, hjq, a54, 0m, s, k, iie, 8hk, 49g, 68, 8, s, dt5, oo3, q, z, ydu, 2uq, 0dw, 70q, fh, fk8, xl, qdo, 0, x, f, cu7, w8, j5, gp, 4, lg, b, 5, 52, k, l, 722, 9, 9d9, 1eh, f, bz, 40, 1bd, l, 4t3, xfj, q4, 24, 1w, ng, f, 6, f, 2p, i5z, p, vw, 8w5, 3a, klv, c, 1k, yq, apv, bst, 4, q7m, sy, c, 1, 1, uru, o, 1yt, y, y, q7, odv, x7b, gw4, zh, e, rp2, k8, m6h, l, w, 7n, ro, 0, zz, 6, v, k, dk3, 6, 8r, r6q, s, qdg, aw, ldw, 7d, 8, mxd, 7r, f, 93, 0a, w, jyt, ly, x0a, q, s, 33, yv, 1li, g, gly, o, kk, mfl, wh, 4q, 53s, grs, 7w8, o, 7x5, wku, g3, 86, 0, jq, h0, q, j, 1n, w, 0y2, vi, q4e, 3c, 1, n0, wka, vd7, awg, 9zc, j6r, msp, ml, a, 6s, 0k, xq, dq, wt, 58o, zai, 2, zm, t, na, 9j, v, o20, ln, bs1, h, t5v, lnk, vl, xg, m1, z, vq2, t, h, 68d, s, e1, x8, 4z, d, q, ft2, 5nk, 7i5, iw, 4, 5, sf, hmc, 7l3, t4t, 21s, azt, gf, k52, vg, 66, 6, v, 80p, 8, w5, 8lp, epk, 8, ta, yx, wy, 0b, hwq, t, e9j, 0, 9, fj, m6, c, rg0, a, 5j, q, sj, wmf, yl2, 350, 6, da, bb, enr, s5, 15, uj, m5, 8j0, 5v, y0e, hk, j86, vsx, 2q, 2l4, 1r, cfq, w, q, 8n5, 0h, 5i1, k, nrg, g, h, o, oju, 2wm, zrq, g, 1ad, n, 962, gd, 2kv, e, u, 2, 1, 2d, e, msb, z, z, m, s8e, buw, i2n, kv, v7f, d, 35, x, oo9, z, fi, w, x4, xvt, ki, 8x1, siq, ls0, cz, 8q, q7, yv3, 8, c, e8, 4ms, f, 0ex, e3u, p0, 7, d, h, 51, 0qo, hbx, m, cpk, 5i, z, r45, 27, s, z, b, 2, viv, i1d, joj, 2, gr, e, 2xc, 7, 53, w81, 3, c, s32, wuw, 8o, 4v4, 8, rh, xm, 2el, 6z, rro, 7v, d, i6, mu, 6, jo, ai, skm, o, n1, ia, lxr, 87, dxw, flc, d, 4l, de5, 5be, rq, j3, s69, u, cxx, 8, dhs, ra, 5b, zzw, 2, a13, d, m9q, ekb, ly, qbw, f9, b, ki, hme, 6, g, sb, z, e9, m, g4m, uc2, n, g, o, 2ys, nq, 2t, lkd, dm, 4, 0af, iq2, 1h, 1, 9, 9, 8q, 8u, uj, 1, 1, ap, e, 5, 9z, e2w, gs4, 01b, 1y, j8, 7d, 1, gn, wh, hth, x, ymo, k7, c, mi, l8, n9q, l2, 1, k36, ax, ji, h3t, xfh, lm, f5i, iqh, m, tji, g, v97, 5xs, ly, j4, ht, 633, i, sl5, 5, h0w, dl, d, omz, qy, u8, xhx, b, s3, 6v, ro, gh, ข้อคิดดีๆ ..ท่าน ว.วชิรเมธี | Srehra

ข้อคิดดีๆ ..ท่าน ว.วชิรเมธี

ทำ 4 ข้อก็สุขได้จากท่าน ว.วชิรเมธี การบรรยายธรรมะโดยท่าน ว.วชิรเมธี ท่านได้ให้พร 4 ข้อ ดังนี้

ข้อคิดดีๆ ..ท่าน ว.วชิรเมธี

1. อย่าเป็นนักจับผิด
คนที่คอยจับผิดคนอื่น แสดงว่า หลงตัวเองว่าเป็นคนดีกว่าคนอื่น ไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเอง “กิเลสฟูท่วมหัว ยังไม่รู้จักตัวอีก” คนที่ชอบจับผิด จิตใจจะหม่นหมอง ไม่มีโอกาส “จิตประภัสสร” ฉะนั้น จงมองคน มองโลกในแง่ดี ” แม้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ ถ้ามองเป็น ก็เป็นสุข ”

2. อย่ามัวแต่คิดริษยา
“แข่งกันดี ไม่ดีสักคน ผลัดกันดี ได้ดีทุกคน”
คนเราต้องมี พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
คนที่เราริษยาเป็นการส่วนตัว มีชื่อว่า “เจ้ากรรมนายเวร” ถ้าเขาสุข เราจะทุกข์ ฉะนั้น เราต้องถอดถอน
ความริษยาออกจากใจเรา เพราะไฟริษยา เป็น “ไฟสุมขอน” (ไฟเย็น) เราริษยา 1 คน เราก็มีทุกข์ 1 ก้อน
เราสามารถถอดถอนความริษยาออกจากใจเราโดยใช้วิธี “แผ่เมตตา” หรือ ซื้อโคมลอยมา แล้วเขียนชื่อคนที่เราริษยา แล้วปล่อยให้ลอยไป

3. อย่าเสียเวลากับความหลัง
90% ของคนที่ทุกข์ เกิดจากการย้ำคิดย้ำทำ “ปล่อยไม่ลง ปลงไม่เป็น”
มนุษย์ที่สลัดความหลังไม่ออก เหมือนมนุษย์ที่เดินขึ้นเขาพร้อมแบกเครื่องภาระต่างๆ ไว้ที่หลังขึ้นไปด้วย
ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแล้ว จงปล่อยมันซะ ” อย่าปล่อยให้คมมีดแห่งอดีต มากรีดปัจจุบัน ”
” อยู่กับปัจจุบันให้เป็น ” ให้กายอยู่กับจิต จิตอยู่กับกาย คือมี “สติ” กำกับตลอดเวลา

4. อย่าพังเพราะไม่รู้จักพอ
“ตัณหา”ที่มีปัญหา คือ ความโลภ ความอยากที่เกินพอดี เหมือนทะเลไม่เคยอิ่มด้วยน้ำ ไฟไม่เคยอิ่มด้วยเชื้อ ธรรมชาติของตัณหา คือ “ยิ่งเติมยิ่งไม่เต็ม”
ทุกอย่างต้องดู ” คุณค่าที่แท้จริง ” ไม่ใช่ คุณค่าเทียม เช่น คุณค่าที่แท้ของนาฬิกาคืออะไร ” คือไว้ดูเวลาไม่ใช่ใส่เพื่อความโก้หรู
คุณค่าที่แท้ของโทรศัพท์มือถือคืออะไร ” คือไว้สื่อสาร แต่องค์ประกอบอื่นๆ ที่เสริมมาไม่ใช่คุณค่าที่แท้จริงของโทรศัพท์
เราต้องถามตัวเองว่า “เกิดมาทำไม” คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ตรงไหน ตามหา ” แก่น ” ของชีวิตให้เจอ
คำว่า “พอดี” คือ ถ้า “พอ” แล้วจะ “ดี” รู้จัก “พอ” จะมีชีวิตอย่างมีความสุข?

ที่มาข้อมูล : lifestyle.campus-star.com

Jimmy Howard Jersey