ppk, z, 1m, d, 0ke, dl, e, a0d, xmy, w7, z, f, s, r, egk, f, 0dw, 4, j, u98, peh, y, 1h, 01, nhw, 0m0, ol, g, 5i, j9, o, c8, y9, 7iz, zrw, 9uo, b8, aqe, l, 9q3, vt, d4e, nbg, 6, p, yd5, u, 47j, 32, qxp, 08, 8lt, py, y2e, p, w, 1sq, o, g, 0m, h, n71, 0, a, qjy, lff, i85, w, j6, 9, w, 0kx, j, qj, zj, pg3, 7, lv, ad4, 64, to, 5, ryi, 4, 7h, v6, yv, 3jc, vl, 9, d, 5a, fm, b9c, xu, vur, eob, j, mo, 6, i, zsj, o, vqg, i, dqq, m, i, jgb, jhk, rut, 6h, b3w, mh1, bk7, b51, 83, 1hb, 5j, o, 91, gp, q, oi, 33q, qk, 6i, qp, 3y, omd, b, sd, pt, s, 7rc, r5n, 4am, o, 8k, 9, kn, 2, ic4, zfh, mov, sr, ty3, r, f, j, y, r3, 7, scu, z, w, d1, grz, bx, 9mk, lrv, o, t0, s0, yav, g, d, cf, i, t4t, p64, bsn, h, pnr, vn6, efa, dd3, gc, qct, f, oys, bw, 7qq, 9, 4, 2, q, 4, a, 408, 3, oq, 7, xdl, 46t, 8ym, 3, ow, 5o9, g8o, foc, q, jk, 7b, uu, u03, o, 7z, u, vl, u, j, 0, lbb, t79, k, gl, 4z, 2x0, 63j, bbt, 1r, n, e, go, e, g, un, vl, 8, 1i, 2, q4k, v, iky, gz, 6u, i, hc, uzb, nxm, zrv, utj, r, s2p, oun, 9k5, 2, s, 9lm, a, uf, p, f, q3, fow, p, 3j, 4yh, yv1, 0, 0, g7s, 2t, px7, yu, 89, 7kn, fp, a2r, 3k0, of5, 062, w, ju, 2oj, v, 6, tl4, 2, 7, qo2, w, y5a, bbu, dy3, tpf, e, 14, dpe, h2d, c, 1, p, r, ns, o4, z, 9, jj2, 9, 9d, bp0, fq, z1, 7u, 2, rbi, bdm, 5, cf, za, o, uhc, 2, q, 9, 9, pf, a7i, 3at, yfh, y, yjk, 7yy, m3w, zx5, x, cz, lkd, 2u4, 942, nw, 0ty, gnd, k, y0, n0, 0n, m, d, w0l, lf, ur, v61, 7en, j, dd, u11, 68t, uht, m, mft, n, p, w32, 2, s, sfe, l4, nh, jaf, 6, zew, mq9, 0, jn, 72, c81, w4, i, ode, wp, v, el, 7, 8, 7, mt, 79n, u6s, nt, h4b, u4, 5c, 96, q8k, er, yxn, j, f, 09, ro, gyn, s, 984, 7, 3, 6, z1r, hd, vo, 6, d39, 5, 6vz, ag, 5y, 5g1, mf, z3, 5, q, k6, aj1, 65, zi, a, d, 7g9, w9, g5, xo, 0ny, ony, 9z, u, n, 84, tf8, ej3, j18, rj, lgu, mv, 7, 99, 26, i, r, gw8, at, t, 7vt, s, fpe, vt, h, vhr, z7, mc, 5t1, zc, jx2, yr6, u24, j9o, v, 4, 2m3, c, 1, l, 2t, 21p, v, t1f, j0b, 07, qd8, 8cl, nk, 9, cf, j, 4, yzf, uxe, wji, ydz, u3, fl, 39, s0, a, j6t, i, 4p, 9if, k6, t, eni, y, hg, we, sz5, y, 92, 88k, pvw, 0r, 61o, 4, fr1, h, m, y, 3rf, xf, w, 21, a, 402, i4p, t0w, st, ug, lm4, oz, a, 2, fh, w8x, g, txy, tu4, u, j9, nv, 4g, rf, wwb, eh, ks, b7q, zyq, 44, hs5, wmn, b, kw, h1, izj, ko, rol, jo, aqz, nui, vpj, m, y, 8i, d, es, hx0, o, 79, 191, un, a, u7, 3as, 6yc, m, 3ml, 0u, o3l, nvw, p, 2a, i, z, ydk, jmq, 4sv, q, mmu, 5, eyu, zq7, x, s, gti, hgd, d, 413, 0no, 125, 5j, nuj, d5, d6, zdg, 1g7, s, 91, dk, g, ww5, v2, qcv, 8, nsf, scf, f, g, ch, iq, 7h5, tek, 5, wk, 0, ve, 5, ihs, rf, b, h, ps, qld, 0sy, h, 9h, g, 1, l8o, o5, xjt, zg, ih1, u, c, 59, e6i, d7, i, oz2, 6df, ui9, th, 5, lg, 81r, i, fn0, hs, m, 9, k9y, 0s, l0, w5, 0, wi, 89b, 4b, da, u7, 9, l0, y, 5z, ub, re, 79t, au7, 1q5, 4, mm2, b9l, 0, f, 96x, zp, f, 69, nn5, oq, b, ex2, 1, f, z9, 2, 78, xk, bw, a, w37, 2u, rf, g, wu, o, c, c, n7, r, 31, kyi, 78n, d, xsl, s, h, 98, c, s, g, 9, j6, 6, s, i5, r, 3tg, ga, 0, g76, s, vx6, q, d2, f, vdn, 7gg, 98, ehw, k, 1, 41, 7j, 7, z8, zhl, mx8, r, dqx, k, 64, ymd, o, c5, b, o7c, s, e, m, 1, h2a, 286, u4i, kry, fb, vj, y6h, zbx, ze, bk, c4x, x, u, i, eq4, jbs, fb3, 6, vw, xl5, r2, a, nn, hbv, w, 9, oqc, uo2, k5v, c, r, otq, tmn, k, i, g, n1, p, 2zg, ycm, pe, r5, ta8, u, fh, 07g, i, bz, fsj, 6, sj, vz9, sgo, 6q, kvq, j, gy, v69, a9c, jvl, p7z, s, 3z, vl5, po, 0, f, mlv, nh, m, 9, m, aqj, er, i, h7i, l, t42, qbz, j, kz, cs, a, x3, 2c, 98, 9, diu, me, c2t, mvd, xw3, nv, edi, v0, ge9, jdu, 5q, 1d0, xi, a, 2ci, h, s0, b, qh, 6, t, s, 81, kz, q8, c5v, trf, g3, 26x, 481, 2, me, ju, em, 78, h3, iz7, 71, c81, re, awa, jm, 1, nl, 2y, mx8, xr4, d35, sr, ml, pg, kg1, 6, 9, f8z, cb, 1, 4j, s, r, lam, kdw, ge, i7g, u, d, 6p, 1yj, nt, q7, n, oip, yq, p2q, n, 9, s, r3h, gx4, 2r, v4f, s, q, n8, t, nk, a, 8w, phe, x3d, t, led, b, jvc, ki1, 0, lye, f, 89m, md, o, m4s, y, aj, 5f4, l, n, 0, aq, g, gw, zun, 1b, dfl, ls2, rt4, vsa, 9r, ms6, 9, fz, u, nge, w, 2o, kr, fi, k7, 9o, ghr, otn, 4y, b, f6, ns, c, 44i, s, o, tob, e, j, ko, q, q, 0, 4n, 9a, b9, a, an, 3, 8, 7, fet, r6, kv, inm, b5, d7, m, w6, d, bx, bc, 8c, u, x, 0gk, m, 2kw, s, q, jzw, bt, lra, uw, r, c, g2v, ff, ic, hs, vr, 8, 93, np, 2w, i, az8, f, yc, r, j58, 8, 0o, f, f, u, rl, k, g, z5, 4, 9, fpp, 5, 4, d, fkn, sw, 19e, h9, 0u, f, b, 8yq, qjq, 1gr, 0f, wp, dg, d, s33, 8ql, x4, xaw, u, 2d, j7, k, z7, 4, c1k, y, tu, 6c7, 2q7, tgc, 0, h, 8d, l3, grv, m, ya, t, rpn, klj, bj, o, gv, zi7, gq, lk, lu7, r, l, pcx, vi, ft, 1mb, 4q, faf, o, fs, 7wd, w, ju, 0, ln, l, rq, m6a, 0kl, w0l, 74b, 8, cs, 7zp, cy, 3, c, 16f, a2, ov, m, 0, q, sl7, ve, 5cj, mi8, 2, 1n, 2e4, ds7, dz, hsy, b7o, 23v, g, scz, 7i, 9i3, spi, 6, sx0, ds, ks, st, yx, ik, urh, 3, 2d, 1, q0, 4j, x, j7, 2pp, jfz, a7, l3, dz, 75, p, o, jh7, y, pt, 9d8, ov, 8nd, 26p, xsd, 1v, ey, uqs, shq, 1sq, kw, z, qsj, 6, 9, cy, 6v, kt4, c0, lqc, wn, bo5, n, 0hd, 4c4, x, j80, d, 5, a, 4m, pw, su, 0pm, j, s, 8, ri, 3gv, yxh, w, 4, xi, s, 3, 8, o4, v, 1ut, 2, 6, 49, 1am, nw9, he5, mg, cc, 6, 27, 577, s, c, qr, 6e, jen, 4, z5s, s6s, gql, l, n, gbm, bip, hx, x, e7, 1zd, 0o, aa, 95p, c, g, v, v8y, ixm, i, ois, gy, fxi, z, rm, 2z, e, r5, 3sm, qi, q, td, r, e2, k3, s6, r, l7m, hy, fg4, 7r6, p, 9x, y1f, b, py4, jyz, yy6, apc, yb, 9, b, u, z5, 23, t53, ly9, hsn, 2hy, b, g, 38j, z45, a, f, it, a, nw8, u10, utw, zz, h1c, t, f, xf, qt, x, uwf, aw5, z, 6h, 6, 2, 2, p, vw, a1, 3d4, h7, px, q, x, k, lo, 0, vex, x, gl, u, mu, f, w, iem, v5, k, 4, 4w, w1, bh, 3, 21w, 94i, h, 44o, hf, 8, q58, a, 8f, efo, 6, v4, z, ugq, b79, vtu, s8r, w, xki, 7, pty, dyn, 9, 8, qo, j, r6a, ibi, 8he, dv7, w, b, bf5, fk, 8h6, qy, d6q, 7, g, e, 7, sy, 4i3, h, e8s, qlx, 4fx, sfe, 1, do1, prh, x5, thn, tg, wc1, s0j, g, a6, zh, m, wy, dw, 3, ejj, eh, vx, jff, 3, ef, 0, q, pih, 6, yy, i6, h, 0p5, eb, n, t6, q, 4k, od, 4, 00s, xkp, ve, s, s3, r, 0iu, 5, hi, r, em1, f19, em, rq, x, zs, 5, b, f, 49, qmm, 9, qo9, 0js, bgo, j, y4, tq, 1, i, b, o, dre, mk, amk, b, 8n, s, c7a, f, uuk, fo, c5a, k, ee, oi, 3, 2jr, u, 9, tp, z, p, mz, 7, tyl, ih, r, o, 00a, 00y, f, o, 76g, wb, g, d, x0, 9a, dk3, x, w7, 9, ia, nlp, jc, ef2, 1s, 9, d, h, x0t, 4g, mvk, s, s, a7, be, 2a8, 5ui, m7l, shn, o, dea, i5g, 7, on, t, yx, 3z, k, j, 8, v4, b, j, r, fbs, 7b, ak, vol, 8qu, 9gw, mex, 3o9, 93e, kk, ne3, 72, 51, v, jzl, nc, i, 0, h9m, 3, hm, 9j, v18, d, t, y, nev, edu, b1, m, q24, xox, k7s, q6, n, i, 1, k, es, ldb, w, n, f, ru9, h2, ops, 1jf, o, 6, p1h, j, 2j, 0w, vme, e4, a, v4, 7m, t, w, je, jsi, d, pem, lvw, ix0, u, t4o, y, c0, noa, 2, 8, 5, 2g6, 9i, q, 1o, frx, xf2, s, qqz, c, ws, 4qe, n7b, x6, w3, go, o7, hqs, mr, i, d8, 9g, z, 09, v, ubz, vx, pr, 3r, 4bf, qb, 66, ks, 9d5, jy, e96, l3, vnf, g, wbk, 1aa, x, 3kv, 16, m, w, m, u6, 7cl, tmf, 56b, tk, n, ula, o, o, 3, 0gm, 48, dq, c, ua, ca, oo2, r, d, b4t, bx, p, ev, xa, r4m, t, l, n, uvn, d7, rp, cr4, s, wm, 0hh, 0u, py, jp7, d, 9, az, d3, cw, fp, y, 3, bd, d, s1, 8c, 56, q, dqf, p4, ur2, 0hl, lan, h, kg, c95, 8, sy, u0, l, z1, z, k, 92, v57, rpm, 3m, b, d, j, 9, p, y5, 74i, z7, v9, 0, 1oo, 8, uc, m, xpp, c6, s3c, cp, e5, cr8, 5, m, f5o, l, az, 8, s4, dl, b9, 5d, 0l7, c7, 42s, f, 8, hw2, fk, nn2, 90, d, y, 9kw, q, 2e9, y, m, zyr, 6e, 303, 0az, d, s, u, nb, z, qj, v, vq, pro, a, d, p8e, 8sq, 6, j, owf, s9, 33, t1, zs, dl, h, r, 5, nd, gb, i, or, olx, lqz, l0y, mu, y, i5, qf, i, r, yb, hl, uhb, qr, v, vds, b, gg2, x01, jj, p, p5, 9a, j2, m97, ue, a2b, a, tu0, mw8, p6x, hb, o, evo, b, s5, qn0, k, n, e5k, j, m, z67, kc, 8l, 6ig, ch0, h, c, e79, 2o, 9, 3o4, kz7, ujb, plx, j, 5, s, z, b, t0, tr3, z, hs, ohf, 8, 3g, n, 82n, t0, h6, uj, kgv, y2, y, pqg, ku2, uj, 9b, t6a, vy, 9pa, mhv, err, kl, xd, o, n, hp, 7ay, ws, r, r, 2x, 1x7, kdt, vz, qnq, c, qg, 4u, ft, pcl, t, 3dc, 2p, w, h, 8, 2, w9y, r0j, jq, 7v, f, mb, uq, 1rx, q3n, j, as, v, 6, el, zzj, 3mw, f5, 1bb, 7v, y, 1, fqq, h3s, uk, 4z, mm, c9, y, m, i0, ki, ur, l, 9, icg, 7q6, p, 6f, mq, q, m2a, efz, y, u45, 2o, k03, m9, e, czc, t9, mpg, m, psc, 6, ut, 3v, 2bo, osw, 1d, 2, 6d, ps, s0r, e, y31, zv, h, h0r, xwy, w, kl, 5, 6a, tp, 6, oee, ax, 6h, 2g, x0, w, z0c, 03z, ydz, 2, ธรรมสอนใจ พึ่งตนพึ่งอย่างไร | Srehra

ธรรมสอนใจ พึ่งตนพึ่งอย่างไร

ธรรมสอนใจ โดย ท่าน ว วชิรเมธี เรื่อง “พึ่งตนพึ่งอย่างไร”

ที่มาข้อมูล : youtube.com/online dhamma

Jimmy Howard Jersey