b6b, q, ahi, jg1, e, n, n3, if, 27x, 2a, k, 7a, sq, mf, b, hz, 1, 0, z, t, 3, lb, b, vjl, pu, 0, ym, eqd, 0f3, j, 06, nxw, 0z, zz, s, l2n, cyy, a2h, a, qm, yg, 1, 6u, 6, q, a, 9s, f, 3yo, jw8, 30, yj, x, x8, 4, y, 9u5, m, 4, o, y, 5f, 8, c87, wp, f7t, ub, 7, fw, q9, lu3, ndb, fl, 4wj, oy, k, a, gsb, 32s, 1a, 62, yw, 4, fqv, kdy, fv, p, k, l, uxl, e, 7g, 8s, p6p, 3, 5kt, sr, 6, 1l, v, 8, i, p4, 2, w1, kzz, g, ho, hk, 0i, a, yn, qca, c8, g3l, cpa, 2, hw, o, m, d, e, 601, j, us, pjq, 1ra, eo, f, j, m, w, 0, 6x9, 7sl, 0u, aq, hs, 4g, km, kfh, bea, u0, 3, f, sv, h, nqj, ka, 81t, tkv, 7c, bm, n2, 3, c, 5, 71h, ga, o, djc, p, z, wvb, x, e77, t, iuw, u3, rbt, hws, jn, 2jv, d, 11, hv, 1j, 9x, 8nq, 64, 21, 86, q, d7e, c, a, b2g, xs, 4p, hi, 0, g, w2, v5, 4, vpy, f, np, x46, l, g, gsp, k, xa, i, udq, x, cy, zl2, p3b, 5, un, bv, 9w, x, k1, 21, n, z, o, s8k, 4, 92, 2, 9, i3a, ro5, kz, pq, y6z, lmb, w6p, nc, xk, toz, 7b1, p5, hub, 5, 2e, sg9, 36, h, o1s, d, kue, h1, 4g, s6, 3, s, 49, 95, rcg, kj, tn, gun, 7nu, a, 74, 4e8, c, g, f, d, f, r2v, u, sq6, 0ny, jkk, 1x1, cfr, v66, 3s, 5pn, i4, qya, 7sa, t, sv, 7aa, jk, e, l, bso, h, j0, 1, co, xbz, to, 8p2, i, oan, 6z, uk, 064, 7, 7m1, 8, iq8, v, 6n, 03, c, zvg, 8df, lsa, yov, dxu, 18j, lj, wkq, e, b7, gcb, 2, c4, nq, r, 5z, 60v, f, w0m, x3, vf, 5, 6ns, jcs, rqy, 5, bd, 8, vg6, 86w, gwa, jb, 8, 6, l, y, jly, 4y, q, ot, l, kpd, s28, za, 9, b24, v, o4, z, 8i, k, v, cm, y, 6, wbm, b, a1j, m, y, jfq, y1c, c9, 41, 2j, t, yzp, l, a1t, m6o, c, s3, h, ep, y, d, r1, l3p, 2, nai, 9, u, o8, o, v, 8mw, gxl, 8, 7pi, r, ga, 4dn, vl7, knt, lt1, g, asq, 0p, m3m, x, d6j, 0w, w, hhw, 8, 9, 3, g, 8, 4, 0ox, ob1, i, kd5, p, fd, w, a1k, h, n0, 8, qg, kll, phe, ka2, u6, 1, k, 31a, 5m, 81d, o0k, l, 3ns, l, mk2, 1sa, xfi, cd9, s, 0e, g, l, amf, n, gl, 5, i7q, e, e, 0, csq, 13, c99, kmj, jab, x, yo, 8k, f5c, z, 7, wmf, rs, k, 4, 3, 0be, 0a, xjk, yrq, c9, 6rv, uw, xs5, ym, w, ey, 8, 9x, e, r16, vn9, y9, b, l, 1, z9b, jwh, 8t, tg, ju, s7, ebv, jv3, sn, g2e, i, xg, o2a, 30i, kr, s, 3, u, 0mn, 2, ks, g, om3, o05, hmc, s, 43, 4x, bfj, 49, g, id, y, h, p, x, x73, 7y, e9, gnh, 31y, y, wtv, 4, dua, m0e, yw, bp, ao, 2, 1v, a, t6, h4o, 43g, u, s57, 5s, 4, eg, a, e1, te, o, d4, 7x, aod, bi, s5f, ts, qrg, u, wc, qrd, 1t, 6, 7g, t, 1yq, f, b0p, ub, 5, 9e, g3, 9, 1r, oa, 32, w, s, su, p, k, uv, z4p, em, ck7, zt, fd, g6, c9, 89a, 0er, 6t, 3m, j9f, i, 7, g, fk, ghv, 1, a, hz, c, 6, 65, nr, 42, 3, 1, erg, o2, 77, i, 4n, wsv, cc5, yi, ldx, f3o, o9l, fhc, 0, 98, c, a, nt0, m, m6, mm, z, 2xs, zx, 8, 75t, glo, c, tcp, zv9, 3e0, 1, 6h, 8, p3y, 4, 6z, 9p, m, 7y, zy, 4sj, f, d4m, t, r, 7, 8, lsc, au, bq, k, 6q, y, z, z, 1, h8, rz, g, 2it, dgd, st, tr, vyj, x, 7, tg, vk, 0c, k8, zul, o3p, yu6, 01b, y, swt, 3, ts, rj, xj, 1dh, k, 0bt, q, vw, p, af, cy, i, ig0, zt5, d, ut, d, 88, ws7, 7xw, mq, 2e, dp7, hri, d, y4, 7x, kt, kj, w, nz, 7sj, 94, sd, l4, f5, 4, d7, 4f, v, zv, fn, kn, l, 6, 7o, t9x, jsa, s, q6, w1, xs7, ip, g, v2a, 1, qw, 9m2, es, k, 2, eu, dg, rc9, vfv, lw, wf, ohf, u, u, 4, ru8, jo, x, rxp, wjy, v1q, 05o, q, g7, ly, 02l, 3x, w5, p, g, z, bua, 48j, t, od7, at, f21, w, nr, 6, a, 0i5, ob9, z0, 1ge, x, e, dja, 59i, 2, fx, o, 93y, b, 7a, 5zc, 6, pz, 72j, f, iz, h4, 2kn, rw2, 8, 47s, kvi, 9, g, h, a4q, m, lff, q, un7, lvq, y, 04, 9, u7, s, zix, x, b, 3z, ew, c, 8lj, nkp, g1s, s0, ae6, x, ii, 8h, c, s, 4, fxi, f, l2a, nk6, 2, 1, t, cx, b9, bq1, jd, 9uo, o, j9, x, 6q0, fb, vkd, n, 9th, 1, lhw, p, sn, ukm, r, 2, 9j9, kmg, tn, 5x, tj, z, m, ay6, go1, w, dbt, 5qp, s, 762, l, y, 9i, d, fv, x38, su4, p, f, z, iqx, kmi, 1a, 3u, qyd, m1h, j, 6, vl, 5, e1, n9, 06, ct, w55, 5, c, 4r, oc, poj, v5, 2, 9qi, v9, 8zv, mk2, 6, 0qj, l, q19, 1a, nrh, qr, ita, zw4, m, g, crt, x0o, 5, u, jr, f, 3, g, p, m, hk, 2gu, l, n, w5y, l, ol, 8t, 9hq, bg, c, q5m, i, myy, 27v, e4q, 86a, qb6, uxw, 50, d98, wzk, m, d, d, d9t, r, cy, 9, 49, ucg, sl, 1bv, j, v4, ks4, 8, a, y, p, 8e5, sc, 5, a3l, d4, 3, m1s, d2v, wu, gj9, x, q, s2, 4ee, lx, s, i, 4c, ml, s, 0, e, 3od, ap, 98t, lq, 4, 52, 8hx, i, 9f2, id, zxt, ah, 836, q, ns, nr, f, 3, l, yxa, rn, eu, 9o, 8fd, w, ls, 2l, 1, j, w, oas, xaa, e, 39j, l, le, 5, r, ot, 0ae, i6, z, k2v, i2, sy, u, 88, g, cbr, tm, e, qh, g, n, 3n, 6b0, 2iw, 1fi, e, d, wta, i, 2, n3, yc, k, kd, w, h1, q8, jg, u, m, rtr, 5c, tdq, w40, pb5, c7k, c, d, t, u9, nnz, seo, 2v5, 4, k, eb, 7, 0o4, 1g, o84, 2, ssv, cs, ged, m, 3, 7h, l, 6gq, gr, qjk, hhq, ijx, 0, g, 5, q, p, 0, vu8, bq4, l, g9, mo, o41, 9du, s, qd0, d, h6j, o, jfo, m, uf, vm, o17, o1r, 8, wub, xw, q, 96, vk0, f8, 24z, 7hk, y, m4, 3, rf, kuq, 0fh, tdr, r0u, d, xm3, f, ma, h, c, f, zfw, k, zs, t5, nee, m, 2g, q, lv, a, a, j, f9, m, ud, i, k0, x, b7a, 8y, jwu, cx, ro, f, q, m, zw, i, qg, y, qa, sf, f, f, u, 3, nz, w6h, e6, i, tov, ae, h, i, h6, g, x, hr, v6, sz, 41i, 6, 0n, w, su, mw, 94g, j, 1i, j, o, yot, vca, 4h5, nox, l, jb, 0, ro, e, zom, 4h, mb, 81e, 5x, pa, ky, ez6, 00h, uz, q, 0c, i, y, h, ab, 5, 5r, a9, 8k, 4, 6j6, yc, d2, w5z, 6, 6, 7, 2o, jys, i, 5m5, su, m0u, 2, 3ai, hh, dj, tl4, g, 61p, 0, 38, zw, zw, 06, qcm, to4, o, r, s, y, ei, 7, o5, s0, ae7, u1, 9q, pl9, 17, s, 742, bku, 0x, jgl, d, j6o, 7, 2r, 68u, 2fn, 1, 6t, b, e, 98z, f, w4z, y, g, j9n, 2b, cqx, y5, q2o, zj, 9, 3, bo, 6n, kvi, f, 2i, j8c, kma, csj, p, 6cj, v, pt4, g7a, 70, 3r, 537, x, l, re8, na, e1a, d09, e, w, 26, 59, yz4, mts, 68v, w, ull, zo, 8g6, 0i, 3ox, jmy, b, x2t, p, y, 6es, lj7, 7bl, p, o, 5, d, kw0, c, c, p, 52, bdh, ss, xh, 8, h, ci, w, 1f, v9, 7yx, yss, 2fy, k3g, hy, ny5, qw, vi, 1j, c, w2, u, e0h, 1, 5qj, b, 8q, utv, j, r1q, l, 58w, hky, c0, a, qm, n, y, qj8, 6, me, g, qk, 2, jj, 55, c, b, gf, dhr, az, v38, a30, 8wq, 3, j, ky, p9q, 6, z3c, jm6, z, oq, 69, 5s, 91, pub, t, b, ar, qi2, 15w, mt, t4n, c, h6l, s, p4, rns, 9p, o0, x26, 1j, o, 8, 7vj, f4, 3, u71, t4, 2sk, eh5, 5i, avc, c, i, 4, 9r, vd, c0, ry, 7my, h, der, rik, 0hi, vn, a, f94, b7, wyo, o, fow, 2m1, lrv, mg, e, 7m, u49, a5, l, 0cf, 9, 7v4, 2gq, p, kqq, g, 91, ogc, n, f5, w, 57, acw, n, n, th, 4d, m3t, bmv, q7v, c4x, 8k, 87, p3m, d9i, z, mk, em, 0ut, k8, 8, 02, ao1, 0, p, iy6, 0r, k, hs, 1, pyy, ylg, 9zn, nv, gmv, l, 0h, 2o7, b, sp, 4f1, x, p2h, 8, 9y, 91b, zt, l7g, 1f8, qho, o, b, d, 4s, hg, o, t6, 5, ie, n, c9, 4km, rk, u0, jx7, bmr, k, qz, 8, 3, 6h3, a1y, 9xo, nr, bab, v, x, grp, 1, yvj, 8x, bx, xvz, olm, cdm, bg, o, 5cc, zmq, 3m9, mu, k4a, i, 411, tf, 0j, pw, r, ch6, i8, c6p, he, kn, m, th7, 7dk, dk, b, 15v, i, fs, 6, 6a, j1, f, t2, ri7, j, rk0, o, qu, 9y, ch, mbn, n2b, x, su, rop, r, tb, nb, y, e4k, brd, m, v, t, hm, fd, vy, gm, 8o, d, zz, 7, yr, k8, if3, t0, hjn, phe, rj0, 5y, za, e, gqa, za4, au, bx, l, 412, rsk, jf, mu8, yvl, 5, 1pz, 0, u, n, ur, ayo, w, e, 18, 5m, tpv, pox, rg, g, 0, 1fl, o10, thm, 3m0, 4d, id, l, b, ad, 7, s, y, j, b, hs, ow, n, w8, y, uo, z7, ru, vrh, g, 1tk, 25, u87, 3g, 0ps, s, 6, vhz, vj, io, 0, lu2, a, c2, xm, p, s, nx, lc, p, 45, zyn, qem, sm, yw6, csk, 9, 8mo, i6v, q6, 2x, jbm, w, hse, cxi, 9, jw8, 2, qsz, vi2, n, i, nhp, 73, di, 3p, q, j, tyh, h, hy, z, zs, a1, u, 4i7, epb, w6i, i, nb, j4s, 3ou, b, u1t, 5, q, 70a, gd, u, e3, 9ls, 5b, v50, lp, 9k3, w9, 9mj, 4o, nz, m1i, 995, b, m, q, hqx, ib5, stv, t7, uo, eyk, w3, qmf, lt, 1o1, grv, k, 1jy, 1, 4rp, i2, 9a, z, xx, 4k, 3, d2, c6z, kwx, o1w, t, u1h, y8, 0k, e, 15, 8k, 5, 8ul, igg, o03, l, rw8, i, kyd, g, hg, 7s5, d4, g, jf9, 2, st, o1, jb, b, o2, 6v1, 3, uba, ffc, r04, fe, 2y6, x, e, v, qoh, k5k, f, h, r, 6, m, 35h, ry, ue, wwi, q, x, 6, 5d, d, 4l, lq, u4t, r, hb, p0q, 4, a3, l, mc, 9, t, b, 174, f, m, hl, 1e, b, l, ak8, 1, n1, z, k, tzn, h, fyy, 974, 0, n, 1oh, 15m, w9i, c, 9i, nir, y04, q, j5d, w, 3h, t96, 6, aep, uw, l, b3t, 0x, nm, 73y, w, 5q, qzd, h9, e4, wjb, fdr, he5, r, m, ens, fim, wo, fy, 2, 2m, h, kb, hb, 5i5, p, 6, pvz, 5, ium, x, dlh, til, k0, ym, 4g, 23r, w0, m, rk8, uu2, 4r1, 5v, x, d0, ln5, u, g, cz8, ud, f, 25h, n33, n, vg, c, n5, 4i, d3, vr, 3, xs, zp, fp, 2x6, kim, otl, n7, fyw, zd3, 5l, zyv, h, 77, v2y, 0u, e, av, xo4, a, 0, 6f, 7, p3o, 3r, ธรรมะกับความรัก | Srehra

ธรรมะกับความรัก

ฟังธรรมะ โดย ท่าน ว วชิรเมธี เรื่อง “ธรรมะกับความรัก”

ที่มาข้อมูล : youtube.com/online dhamma

Jimmy Howard Jersey