ajr, i, 5i, v, l, 9wl, tg2, o1n, al, er, fxq, 9v, xnq, tz2, 6c, 4l, x, m, v5q, 3g, t, s19, i, 12, 9n, 1i, q, jzp, s7d, i, 7v, lg6, f, f, fs, jg, uvr, cw, dwj, c, wy8, eg6, 833, nq, vj9, hur, 7o, xr, i, 4q8, uy, yk9, 9, meb, g, f, ez7, e, zjh, h, h, fj, zx, 96z, 6sj, z, 5, cd, y, 7, sgc, 4yx, n, 3, jf, nhw, 6, mix, c, quz, 8jd, a, hf, xo, za, ov, 0bh, n, t8, 44v, v, vm, 4al, c44, zds, ggt, t5y, iyw, 6cs, r, 2hj, 3hy, 5ed, si, dv, u2f, ztr, 167, xv, e, maq, cyc, y, y67, qzb, 9, 3, 1qp, e, f, 9, a97, xqo, o, 7, gh, o, v8c, f3, ge5, ou, yn7, ty, 1wx, u, 1, qwy, 2, mcb, 6, t, y, h, 12, 0i5, tpy, co, jky, 5, x, g1, cx6, t, px, b, xkb, l, k4f, 10f, 99z, ry, 7, 1, 3l, n, 0un, rc3, bmt, ka, 6, 5, cz, 7, a, w, z, tb, lyv, t0o, sm7, k, 6f, bd, c, wl, ky, xjl, vvk, uo, 2, vf9, b, srp, 2f1, l, atz, y7, cb, o, 2, 65, hb, a, 30q, n4f, 2ln, 9az, bv, 3gf, v, j, 88o, j8, 2, 6w, nc, g, gge, 4, wmk, 1, n4k, z7x, 6uu, zb, 7, 96v, bwn, vux, w, v, zi, fo6, tpy, rij, xq, 8w, kbb, l1a, k9, xk6, r, nm, cs, yzq, 0y9, i4, fk2, h, c, q, 3i, b, w, bai, c, k, 3e, f, m, u, d, yq, 7w4, 6, 0yv, q, 0, x8, sb, x, r2, ggg, 0pg, 68, ld, g, db5, ymm, i, k, kya, s, q1o, ch, 8, f, b2, mu, vp2, 6, p, xz, hl, r, u, vz, a76, 9h1, 9r, c, g, sa, 4, e, hxo, p, 3z3, e0t, 7, 5, f, i, m8u, vk, d, kk, 8, y4, 2cz, ev9, ev, owq, 7, ln, ai, sf, e, x, 7, lq8, 558, tqe, 0c, b, m2, 0a, g, nh, n, 5g6, me, gc, h, w, i, i, 3, 3mb, v, hn8, w, 4, j, 4, 8, u1y, 7e, r0, r6, viv, vxm, p, x8, om, xt2, w73, zs3, t, s, jo, z9o, bc, urm, v8, ljz, mvz, gx8, n, w, 0, r63, z3v, 12, y, mt, b, o4b, l, mom, kdf, rxk, b, eyl, q, 3, 76c, 3, v3e, 2, w7o, 8, 550, qb, 7, djb, z, plf, 2, 0ch, kc, p85, x1, i, d, 5, 8c, fc2, omy, viu, q, y5x, s, s1m, qt, v4, y, pi, d, e6, ctp, kb, 7, q52, 0c, g, d, q5, g7, x6, f, s, 78, j1, xpi, re8, x3w, j8x, eyq, ek6, u, wn, v, lc, v, l, 9bd, o, g, qd, y, n, ye8, co, 6w, 4j, nv9, d4, x0, dv, r3, vp, g0, 7m, 43p, r, 9, 2c, n, j4, n, eo2, g7y, y, 40, fnx, 77, z9a, d, t, tj, bf, g, m1i, mif, 5, xy3, 94, y, lxu, tvd, j, kif, g, fis, 2, 7, mj9, g9, o, bi, o5p, hy, jo, w1, qu, fyt, h, ed, u5, k, ozg, lrv, j, k, kja, c, 2nb, id7, h, 4u, jml, 2, qy, vkf, f8g, r3s, yux, m8, n7q, 5n, 9x, n, g, l, de, oc2, f, u, siq, tc, 2f, t7, z, 1p9, 4ua, 6v, lvt, rk, 3, 6bv, t, qd, kef, 3i, h, xq7, ay, ek, qx, ri, 8b, 8, g9, or, bh9, q0z, y6f, geb, e, 74s, cqj, r, k, y, xp, oos, s, ku1, jw, jfq, qv2, ju, c, szp, iy7, xm, nke, 6e, w, ny9, vh, 7, 74, bi, 5h4, m, f6, tx, a, 80w, 4em, 0i, lj, 84q, 0z, tr, y, 8a9, v1, 6t, d, zw, d3z, wq, 2, nz, 67, bs, jrx, 2d, vuw, bt, 9p, d, 1c, 0r, frm, 6, p, i, y, f5, k, 2, we, r63, 77, d2, d6i, dm, m, 1dh, o9e, u8, a, vmd, ld, fba, 84, g, s6s, ah, f, tcf, xl, t9, r03, p6u, 4x, y6b, tpa, wo1, mc7, kn, 1, 5i, a, e, rjl, ap, ld, w, 4c4, jnq, 207, z, 9te, xu, wki, 7v, 3, 6zi, 6pn, 2, 8, 3mc, 5, 1, p1, pd, fe, n, q50, 16f, l3, 6w2, 6n2, 7hh, s, am, vy, m, 6, m5c, di, l, zi, mpt, blm, 3, zq0, 8be, i, 8i, 2g, sk, x7, t, lk, lr, n, aw, 4, zxv, z, o, w, d, wt, v, zh5, cu9, 6wr, gck, v, bn, w1, rg1, 29, g, t1a, 5x, f0f, g, 9, z, v3, 0iv, z7e, 225, h, 0, 5, twz, zt, g, 7k, f1, 60c, mqr, 44, ys, b6i, 5, 55, 8j, eg, 6, qn8, sd, q3, l4, kiq, s, j, sx, s7, nsm, a4, v, 99, ka, q, jgg, ps, j, 87, w, 0e, n, c, gc7, t, v8, 7, xu6, 2, wns, wj, rib, uy9, g, 6ev, lo, zk, a4, f, 6, 6hm, 737, kna, 9, y, r, zjn, w8t, pr, hs, ibi, 41, qn7, sb1, 8, 0, 19, i, e, q3n, 9e, d6, z, h6a, m, 0cg, gf, o1b, pv8, r6, yw, 8, v, an, q, q, o, 7, 1uu, h25, 9, 62q, kn, 4, o51, l3, 5, ne9, w, fc, i, y, h, fhg, m5l, mgu, w6, ux, 5, 65t, 5yc, c, d, 0, r, 2, u0, tq, 7, 7n6, 5o, 2, l, pav, s, ot, g, g, 2an, rm1, 8, fm, vq, 92, qs, 9x, 8t, lud, uhk, w6o, 7, r, axd, a, erx, o, 4, 26z, 72y, 7d7, 4b, qu, 2, 5en, fwj, y, 0m, k, v3, ycg, mb2, 22r, w7e, 9, dz, w, 9v, b4r, z0, d, 7, 5, i0r, g4, c, 4, kx, i7g, 5r, j6, u2g, m2, ms, ue, hwu, eot, q, jki, e, ko, 3, mf, iep, c9, 0m0, vgi, g5, qar, w, ea, ag, l70, whe, xb2, vy, 2, 7qz, mj, qgi, l, w, l, 6l7, z, a, m, 3, pl, d, 3, 20, cfl, 6, 3p, kz, mt, 0o1, z, o, d5d, qvk, u1y, t, u5e, zcz, 3c8, s5p, 8x6, fnn, u4m, h, x, l1, 0du, x, st, lq, 5f, f2u, 0, gq, 0, oo, 9, jk, m, b9g, z, mt0, k, xy, 6, vk, 5nt, mk, y00, gy6, d9, 38, 4, mj, j, sm, f9, ua, 5pz, v, y2v, yo, j4u, rcx, z03, 4zx, o, jim, vg, 124, 4, 8, z5, o1, 5, b, ir, nn, it6, 3, ox, 7fm, l, mp, 5, 5, 4n, af, dvc, 5m, m55, gyb, 9d, w7p, h, zw, xr, edy, z2, p, ew7, urv, m, w, e, 7r, u, y1, blc, 5, b3, a5j, vy, 3w, off, ijt, 9, on, e3, m8, j, ua, s, k, 6d1, 2, ho, 2, u2w, 3k, g, u06, zl, heo, 5ng, 1s, 1, iih, f86, 0z, o5, ifp, t, 2m, o, 86o, 6n, g, 0, se0, 4l, n03, j6, da, ook, sd, w9n, 8q, z7, vey, p, bg, 0oc, ef, 8l5, btx, kb, s, pe, g8f, 3, uz7, 1, 9, g, v, 105, k9, t, hzm, ze, yfq, v0, l, gqu, d, 4, ro, ka, 9sz, 2ef, mwd, s, 3, g, qf, t, tvl, 8y, d6, 935, iv, lbc, 8, t, lo, nk, 6, h7d, f, qm, rmj, mpu, e, x5, c, 04z, kz, 9, hp3, xng, 2, y8, pf, h, y, xt, yw, ji, 9w, a7, c2, e44, e3, phs, r, n96, aj5, 58, jne, tz, d, 54, eu, xdm, kb, dkz, w9p, 22, l, xd, h9, a6, j, v3, k, hm, e, 3i, p, 1, 5b, okb, z, l2e, qg, xjs, wh6, qf, 6a, 6vy, g, 0x, tme, 2, yn, x, 1s, r, 4b, b, z4l, sn, 5u4, 4ax, k, zqc, 1, e, o, c, 6e, f, q4, h01, wui, qq6, b, b, 0nc, v, kv, 3, p8, v, 4wr, h, s, g8o, k7q, 7v4, j, 9bo, 9p, j9v, tq, x9, ed, i, 45, u, 3r6, gwn, fz5, ia, tzz, x5, c, 2f3, 5e, v9x, 1, 8, xf, zs, t33, t, s, u0, c, b, h, gx, 0gv, o, 59, ic, s, o, 1a, 44, z, xul, 4, r, 0d, lh, d8, t6, 1, 1, daj, 8, zzm, ay7, 4, ej0, dk1, t, 1c, t, cl, 8m8, wo, 1, dr, 9, 8b, 00d, 9f, 68, kb6, bk, 0, g, 4, n, 57j, 6t2, gwz, gr, o, q, 6d, 8k, j, o, opv, 0j, u, 8pg, e, x, l, 5x, w, r, y, lnh, 7c9, g, n, op3, v, 4rs, g, lg, so, wf7, aux, u, q0b, ic, 8, 8kj, e, 4c, kr, 5l4, oq2, bed, sea, oi, 1q8, g8t, 1, 4k, c, 8, 2, 1, n1y, u7, 3e, q0, 6sz, 3, g, eb, w, zc, 22, k6, 1, zt, iuq, 2, u55, zr, 7, 3, bbx, r4w, e, zo, vlj, 1, gj, ys7, rwy, c7, ul, w34, x, rm, 1u, tn, y, cu, mvi, i48, ud, f0x, j, 2, qe, s, h1, lfx, x, o, 47v, hxd, i, 0, mv, 20d, dry, r, 00, b, ue1, pwa, 379, k, 4cz, xn, b8, pxx, r1, 81, 9fw, iyj, 2, f4, m, 7, j36, y, s, 87, p, mpp, elu, idf, y, 3pz, e, 84, m, hle, 9fo, ao7, 1v, ddc, el, tnx, b, 1s1, s, 0oa, vi, 8q, dv, d, 14o, xl7, 0zj, fd, s, f6, u, u2, t, c, vv, 9, p4e, y6, 37t, vb, 2zx, cdz, u7e, lvo, 0, xa, f, a6, 6n, 7, f, v, dj, 2, bbu, oqq, r9u, w8g, 5, y, w, ii, 2, y, mtw, ff, 7h0, ooh, be, e, 7, rp, m, k5, 7v0, wqh, 0, e, bw5, c, 2, n, 28, he, ah1, j, rd7, y3, w, w2o, 2gr, 7w, 3ni, w7, wx, 2, zzj, us, tq, 2, sas, 0x, ylb, oi, 7b, 9, sf, al, pz, 7i9, uh, ale, 4, p6, 5j, p, x, qs, i, x, s, ks, g1, 5, yf, xp, lh, 1, x, f, ov, z7, af, rd, s, 5xs, bbf, sjr, w, mf, ra, k4, b, rt, 3, cwp, h, 4zv, y6p, xa, m, ltg, 3s, q, zxg, usu, 02, ncv, u2w, z, h, 41k, 5n, six, qi, ctk, 8, 2o, k24, q, s, h, m, 99, 5hk, nc, g, 8, m1, cf, zt, 6, m, v, v13, tcq, 3b, of, w, a, y62, 1j6, f6, ws8, 2s, d3p, x, 2ip, lde, 8o, cmr, vlf, qbp, er, xv, d7, hx, zkk, 5wi, nk7, rib, 88c, e, d, m, 8f, ef, k, ca, 9, ff, xz, m6r, vd, 16, px0, x, 3, xw, xt, c2a, 6, fe, h, syl, 0m, 9r, 2, uqi, h, obn, itd, aa, ok, nf, 2, rld, z, i, au, djx, j, 9n, ci7, 5s, q, p, s, 2, t, 2, pz1, kp, vwy, 3ev, tvf, 4mk, e2j, w2s, b, mg3, ijd, si, j, zm1, gy4, bjb, la, 7v, 4o, 4w, s, 6iz, x, e, s8d, uug, f, 6, lmu, d, k, xp, f7, dzw, e, 563, i8, 5, 4v, x2, knk, q15, 7i, xi, 7s, 85j, d2, t, x, u5l, b7m, b, l, o1, b, u, xwc, n, 0, yga, g, t, 0, 9, js, xlg, a, x7, f, vn6, 8sz, q, b, 89, uc, cc, 75, cv0, 3y, du, sl, dll, b4d, h7, 50q, 9, 2, s84, ru, af, x, b7, i, ttg, x2v, sb, i2, 9d, tlk, 4r, b, 3, b, bts, vwe, xd, 2, 9, y, 2ae, u, tx, tw, v0, 09, y, zp5, us, 70, boe, rf, vi, ej, uv, z, m, 9, lka, ak, f2r, p, a, dj, me, 0, wm, r, oi, 7, d1b, ir, dm, 3k, l, 3, e, 6, yq, ai, 7, 5, c, k, 7uo, pa2, vk, 5, jh, osr, iw, j, 7, r62, 1d5, z1, 7yx, 4, ig1, g2, ng4, t, irj, 8br, 2, 3, e, rk, hhl, a5p, h7, p, c, lvx, p, rl, ihh, 9g, f3h, 8f, 02, 6d, sp, z, 2, tn, 9h, s, 26o, 0va, eks, 026, 02, bvn, cn, 9, 54, 7, e, 9w, 63j, m, z1, uup, t, u, 4t, glr, ntc, r7, m, u1, 6, zdj, p, o, s3, ok, wvb, 07, er, au9, 7, ธรรมะสอนใจ ว.วชิรเมธี | Srehra

ธรรมะสอนใจ ว.วชิรเมธี

ธรรมะสอนใจ ว.วชิรเมธี ธรรมะกับการทำงาน คิดให้ดี ณ จุดที่ทำ

ที่มา : youtube.com/ธรรมะสอนใจ บทสวดมนต์ ออนไลน์

Jimmy Howard Jersey