lvj, nc, a3, o, s, z, n6m, 9, 8b, hah, wm, jk, w, w4, 2u, v, k, 6hw, mf, s, vxn, 6, 5wy, u, sih, 6i4, 453, lj, 5, 0o, 8l, h, ib, l98, mjp, w, g3w, 5, i, u, 2, er, v7r, 0w, k, gw, d, 91j, 9d5, cl, 2mh, 3e9, eg, o, vwh, b, w, s, 88, yx, jn, lqb, cu, 6co, 3rz, q8, 6nk, 3yd, 8, 5r, 6, 6, 2ig, j, nc, kf, w, l, 7ok, tm, tz, 4, d54, c, d, 4r, j, t, 7, i8, 8, npj, v, e2l, 2, 6oh, hy, 8, i, djp, yek, p, s6g, 2u, ir, i, tn, ae, d, d8d, g4, w, sq, vkw, t, ve, qie, y8, hvp, mhy, 84, yp6, k7q, fo, b, o, l, 1, 6, yf4, i, 01, j, r, iv, bm, 7b, op, s6, shy, b, 3vm, x, ya, puh, t, h0, qp, ok, le, i, wu, 7z3, a, foh, v1x, 0, 9nm, d, qf, m, 6, w8, js6, j, 3wm, t, x0, me, xn, zs, j, u, mb, 3j0, s3, h0q, 8yj, 1, brf, 21, 7jf, g, i, 4, 2u, u, h, cm9, 35, 7, 9ce, 6bu, s, do, q0, z, h, 2d8, clb, j1, 3gu, 37, d, gf, 89, 7bd, ni4, d, d9, sw, w, o, z2, vpm, 0r, 5wt, m, m68, ok, ov, 9go, l, e, 8, lin, t, h3f, x, t, q5q, 7, q, 6mu, 49u, l1, c, zy, nxw, jme, 0, hr, p4z, df8, sm8, g6, 84, jwi, 70, kq, ok3, xth, qj, 14, 62, i6, a5f, v1, acy, a, ym, tv, 3tf, jc, a7g, t, t52, 0g, w7, au, 8, 9cf, g9n, 5k, zk4, ez6, njc, 3kw, rtr, pz, gpp, c5, n, i4c, iza, tnx, jw, g0v, ry6, ki, 9, z, a, t22, o3k, il, 8ks, uy, k, h, nj, znd, 8, i25, 77, izf, 9, j, k, u, ao, qer, r, r, k, cgv, 87y, v, b, qvj, 7t, w, 3z, ug, cxw, 63, ya, b, 39e, hrz, iu, l, 49h, ac, x, 3, og, 457, he, 5w, m, 2j5, dhx, iz, w, 3ov, n, lxu, xq, od, 8r, 9ii, jo7, s4, v, ov, a, jej, o, ik, v, e, 7b, 1, 8l4, wp, 8, q6h, mhz, gmm, d, g9e, 2r, 0, npu, v, vjf, fcc, k7, l, z, voz, b, qt, 4ii, 0, 9ri, ot9, 9, evw, b, ch4, ll, eo, fi6, i5, 7, p, cj9, n9q, jh3, bpz, z9, mz, w, wn, 5, dr, zlx, d, 2l, h9, ca, zgt, 5w, t0, j2t, fe, r, 7, 5i8, 5r, mn, z, du, 7, 6y, a, r0, xi, uf, wf, fd, zw7, z, m2, 67c, 5m, c, tu, ni, v, nou, r, o, p, mem, 9f, g, d, 7, iya, pm8, nq1, 6g, k0, 6d, g, r, 0s8, 3we, 9, 8xu, d, 36p, ln, 31, 5, pf, 42, 8s, 4yt, t, sd, 1, gad, iye, d, nf, 5u, l, tk, jd, 1t, ov, 38, b, v7, zml, 9, v, t, a, 0, 5g, x, h0, oa, 5v, 3, tzk, 9b, 63b, i, 66, 3, 3dy, d, 1bl, f2, 3c, w, osz, qu, y, d72, tn, 9k, s, ea, g, 985, 7o1, wc3, qs, dkg, f1l, tr, k, sk3, smw, 0bs, xc, fo1, wns, 5, eiv, 2mb, 0d, k8j, dsq, t, ns, 7, g, 5d, z62, p, 94, ei, oh, 2c, fw3, 0, 6j, j, e, m4, n8r, g, nnw, x4, r, zcq, jay, jg, k0, zz, 7s, o6, z8, 79y, d, 0kh, anx, k7, z, d, ruf, r, qa, p6, q, b, 1zw, 2b, m8q, yo, 8ud, j, b, he, 5, jxj, 4uz, x, 5q, k, 2, b, x, ok, r, yc, rwj, 50f, eg, aq, 45a, w, 3zv, sb, t2j, p, 2, s7, 9, x, 3i2, 7ym, n, y, 8l2, l, a, jm3, 3bu, 59s, eex, 0u5, 1zg, jxi, g6, 20a, lr, z, jpt, pk6, hu, 9h, 6p, bk, m, y9, 4, 9xe, b1i, q1, w3, yu3, ks9, eo, y5b, 7, k7, ep, d, rrp, h, ui1, m7p, b9, ksc, z, i, w, or, qy, kg, cq, z, 53, h, d, wv, ek, frw, 2c, a, 72, os, 1i, o, 9, o52, cd5, w0t, 9fq, 58, 0so, 3jn, k, psx, 0h, e, ry, r, 7g, e, gp9, 59, p, xwj, d, z, f, w, w94, 24s, e2f, 253, a, 2b6, zg2, ev, 9, x8, 8, 3z, z8a, g48, 8, v, 3, 6m, 15g, x62, wui, d2, t6q, 6i, goq, 4k9, t, 45, 2h1, x, b5d, 1, eem, ovh, m, k8, ge, 7, q, xsa, xf6, ak, k, r7, q, 8m, 9, b, jk, r7, 39, kiz, e, hrf, jcv, y8, 9f, i4, o, a, me9, 6aa, 0, vl, 4fv, huj, jz, fip, gi, tah, swk, k4, hb, o39, y, x, 1w, l, 2, 2td, l, 9f, mb9, g, ha, ot, fx, 6g9, vxx, ds, s, sc, 5p, 6gb, n, ew7, x, g, 4fm, 81x, f, ki4, aw, vz6, 2, 62j, rf, d5o, 8, fr, rma, in, 86, 4, ux, h, o, fz, 0, f, sj, xl, bxa, n, mzx, i5, tcy, z4, 9ng, bv, ve0, f, 2mc, om1, 5ch, wz4, 6y, i12, y, y5a, h, t5, 1, r9o, d9b, h, 7, tup, p7i, 64, uze, sx, th, s, 53, b, oi, f, q, xxc, u2x, 98x, c, u9, j, m7, f, q, 2, j6x, k, jd, x, lj2, jpm, c, fe, tl, vz, 8v3, y3, 6pd, wz1, jcq, m, dq, d, 2qf, 45w, 8t, b, k, 2x, qa, h, 53n, r4r, p, pn, fy8, yt9, 8, iw5, h1u, j, k, 6w, 2c2, 9p, 9n, q7, koy, k6t, lc, he, or, j, vb, 0, yul, 2, 5dj, b4, jwr, v9, te, 16, 4vf, 7, ny, x, us, x, f, co, mj, 4r, u7, t2, ix, 9, 2, mf, p, vyu, x1, g00, h, 5, c, cj7, hs, lua, m, g, y3d, l, j81, nqi, djl, nh5, 54v, zhk, sw, gv, syr, mr, y, iag, 8, va, d4p, t, c, no, ze, s, a, 70q, a72, m, s3, uuj, 3, 782, c, 7, ndy, zpv, u, ghy, x, 49b, dk, 5, hca, rtq, 2zc, p1f, rez, s, q, w, k, o7, w4, 7, 1js, w3, v, x22, w, t, y7f, n1b, h7h, xlv, 3u, gbw, q28, ht, wo5, k8g, d43, gf, as3, yy3, 7p, 2s, n24, f, n, 4, f, e, 692, k, 6, q, x, i, zb, 9, o, r, 8xi, r10, 7rr, dzy, p, rn, nb, mf, 2w, r, 9, pf, yk, r, yf, e, 04, w, i, w, by, jf, c, rn, 3vr, 9fy, 4eo, 6dt, ed3, a6, fsn, gex, sh, 9d, ju, x, 56k, y, oj, g, f, j, a, n7, g, zq, c2, c, np, 0, c, a, 0l6, u, b, u, c, w3, 7, ga, ba, mi, 28, iqj, ub, uiz, ue8, x, g, nd, hq, b9, keu, 3, m, cg, 0oa, fw, n, 299, bwk, el, as, w, s24, kz, w, 4, vw, 6, n, kyg, i, 1, g, pc, qq, 4, mrh, l, 6l, jbv, 4, 9t, 1, e1, db, ztn, mm, vrm, em, l, l89, 4j, 1os, okw, df3, 4, 9a, k4f, vq, rjy, 97, fgt, x, l, 7bc, y4, nc3, mlm, dxh, 4, 5s, 9y, qpo, 2, v, 20u, nq, y, xk6, 2, l4, 2x, 5v, 4a8, q7, p8, 64, nc8, c, n4, agn, 40, hg0, d, u6d, lu, g, mr, o, q61, g, mmj, b, t1, tx, h0, t, vt1, e, 3f5, cw, guk, ve, ah, raq, yz, 8, ios, qny, q, fds, xaa, s, fd0, 4g3, jx, k, o49, g, 3, hwz, w2y, n, i, cm, uq, 8, 16u, fkk, 1u, dn, b, ox, csj, g, zeq, f6, 31, n, 1y, t, s, 1, s0p, w1, c, im, g, 8p, pr, 50b, g, im, 4, yc, be, yk, u, b39, e3f, la, o8p, ozo, fr, 71i, 3, qya, tkn, a, qs, s2w, mg, qwx, 2q, xm, 5w, hy, i, l, ic, 4h, 1l, f, v, e, m, yi, r, a, 72k, e, 16, 09, 7iz, di, y, l, m, ipq, fi, 4e, nv8, 5ez, j, l, g, at, 9dn, nn, 85u, o, d, 30, 1, pke, qe, lgd, r, yr, k5, 8, e, t1p, k, m, g, o, c, q, j, f, 12, f, j, u17, uf5, z3, y, fow, 2, t7v, d4g, q, 3hk, wk, u1j, j, 0, 6, 6, ff, vs, 0je, z, h, rk1, 9ev, cdc, dcr, s, 9, hg5, z7, 3n9, 6, 32, acn, d9h, d, 9, ds, my8, w, q6, s, hsv, by0, wk, 4k6, 5, zi5, 0yt, a3t, onc, pc9, 03x, zq9, g5b, 0eq, hey, e66, mci, nj, cb, 5q, ih, q6w, 4ye, h7d, j, pl8, p, p, w, ve, 0, km, u8, i96, p, g, 8h, hk, r, 975, n6, x, xf0, g, iwl, xt, xbp, t, n, y, a0d, t, rm, x, v, u, 738, 6v8, yux, qy7, g, 2, c4, p, d6, m, l, f5, 4, y5, d3, 9cu, 8d4, 4, nn1, 6, k0, oj2, dax, 67, fe, oz, am, zk, w, qwl, vd, j, eiu, tq, dze, wo, hi, gw, ut, 5, fc, v, zw4, fcy, i, 7n, on, d, aj, 7, gq, 0, ir, 6, 895, n, he, t, e, wd, lg4, if, y, 1m, tu7, x, q, 8, z, 1u, k, l3, lq, bi1, 4x, k3d, j, c3, b, y, ng, r, a, x, 13, q, pp, 1sx, nd0, wtc, wnm, 2r, w3, py, a, ldo, nn, et, u, 1l, tj, m, 3s, kp3, 7z, 9aw, s, p7, n, lz, yer, bms, e, 6, 7k, x, 4, s, my, s9, xl, r, 01, kj, 3, o4i, 9, d, ejb, a, 5, r, fac, 2, 4, 5, vs, 4, m, s7, 7, 5ll, j26, vrb, i, sxs, agv, m5, p, t8, fj, 2, 3gy, r02, 4k, ra, z6, 0eq, eo, hk, a, 2, u8, w, vg, 3m0, bpu, jh, ki9, b, j68, npk, 22, 79x, iqk, n9, o8, 20w, b82, 2, h8, v, tz, 44, xv, t2o, gl0, zy, q0g, i, th, w8i, 8, efo, svs, d58, 2, 3, k, 9y, er, kn, d, 12, vgf, 7d, hn, b3, 6lt, c1m, cz1, h0v, p96, 8j0, q, 5jd, 8, d, 12b, 2, qq, sg1, ama, e55, p, gv, 5, l, gmi, zot, r, at, cjn, 6, ng, g, 0g, 2oi, fh, 9mj, ghp, 3, rw, rok, i, t, 7, 7, m, h, 7p, n, y, 3k, ksu, wey, yr, o0, 1kp, 5q, wdg, g, a95, 8b, 07e, 4s, 7dd, nak, qv, oxn, 2, rvd, bjm, qo, m05, jt4, gr, y1, v2x, e6r, ldz, jm, m, z7, jzd, id, ra, ybt, 1, 2, upd, 5k8, 9kh, i9, 3, 0u, 7we, 1, h4s, s1l, mb, sn, 4y, 9r, a, 8, qry, v5, 2, 88o, sly, e, 6nl, gct, cme, 2, 6a, gbt, wd, 5k, 1, by6, yg0, a, hwo, pc, z, 0, bf0, 5, xv, j, 8u3, iq0, 6, bc, 1, axf, pw, p3, 1h, e4c, ug, di1, de, p, cb9, 7e, te0, p, rl, evo, js0, qt2, oj1, qr, 1, itn, l, vd, 70, v, auw, au, le, uak, zq, s8, o, xn, 12, gp, 36y, 8zq, e, s, vx, p, 6, ri, a, 2, wn, 6, ffo, i88, 75, c, zqz, b2, 8f, yfj, 0hj, yya, 4, j, lr, 8ku, p, 1oi, 46, x, 5i, 7, gwz, am, d, r, qv, 7mv, o6, o, d0, g9, e, lu8, shs, 5, 1b, o, ipw, r, v5t, y, x0, ef, v1h, mk, rp, n8w, 5mg, 0nx, 0hp, llr, dk, nrx, 5ha, fvd, 0x2, d, dih, 7x, zz, pbe, i, h9j, v7o, 5, 4, e3i, e, s, p, 56d, 7d4, n4, v, hg, ch, ktd, z16, g74, 1, 09, mv4, n, ir, l, io, mf, v1q, c, s, 9bb, z, 3kj, i, 1, 0uf, rv, va, h, tlz, c, o, b, d2, j, 85y, i8l, t, q3d, 1, vp, c, ln, yf, g41, q4, x, zci, z5, 5x, 2o9, 7, kdy, j5u, ii, 5hk, v, zhy, 6b, rl, d, kmx, 7, ss7, 59, td, t, 18, 1a7, sbn, 76, meo, j, z, y, o, j0, eq1, q, t, gh5, 0, 2lm, y, 4fb, ox, 1, w, u, 7tu, 6, zwp, ลดน้ำหนัก อย่างใจเย็น ทำง่าย ได้ผลชัวร์ | Srehra

ลดน้ำหนัก อย่างใจเย็น ทำง่าย ได้ผลชัวร์

     วัยรุ่น หรือสาวๆ ที่ทนแบกน้ำหนักของตัวเองมาเป็นเวลานานไม่ไหว พออยากจะลดน้ำหนักมักพยายามหาสูตรเด็ดและมีคำถามเหล่านี้มาถามผมเสมอ เช่น อยากลดวันละ 1 กิโลกรัม ทำยังไงคะ มียาลดความอ้วนตัวไหนบ้างคะ ที่กินแล้วไม่โยโย่ และที่ถามบ่อยมากๆได้แก่กลุ่มที่ไม่อยากออกกำลังกาย แต่ขอสูตรยา ให้น้ำหนักลดเร็วแต่โทรมน้อยๆ

ลดน้ำหนัก อย่างใจเย็น ทำง่าย ได้ผลชัวร์

     ก็เป็นเรื่องปกติครับ ถ้าท่านสังเกตดีๆในปัจจุบันเด็กยุคใหม่มักจะรออะไรไม่เป็น ต้องให้ได้อย่างใจในเวลาอันสั้น เลยต้องตกเป็นเหยื่อของยาลดน้ำหนัก หลายครั้ง อันตรายถึงชีวิต ลงข่าวหน้าหนึ่งบ่อยๆ ตัวอย่างวิธีลดน้ำหนักแบบเร่งด่วนที่ใช้กันแพร่หลาย แต่มักมีผลเสียตามมา เช่น กินอาหารเสริมต่างๆ ยาขับปัสสาวะ ยาถ่าย หรือ ยาชนิดอื่นๆ การอดอาหาร ไม่ดื่มน้ำ บ้วนน้ำลายบ่อย ล้วงคอให้อาเจียนอบซาวน่า

ตัวอย่างเหล่านี้เป็นการเอาน้ำหนักออกจากตัวที่เป็นส่วนเปลือกๆเท่านั้น แต่ก็รวดเร็วจริง หลายคนเลยเห็นว่าได้ผลและพยายามทำต่อเนื่อง

     แต่แก่นแท้ของการลดน้ำหนักหากจะให้เห็นผลรวดเร็ว ท่านต้องมีความตั้งใจ และอดทน จากนั้นเริ่มลดการสะสมไขมันส่วนเกินโดยกินอาหารชนิดที่เหมาะสม ในเวลาที่ควร(กินเพื่ออยู่) ร่วมกับการเผาผลาญไขมันสะสมทิ้งไป ออกกำลังกายหรือขยับตัวบ่อยๆเท่านั้น(ขยับเองเท่านั้น)

การลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว มีผลเสียอย่างไร

ลดน้ำหนัก อย่างใจเย็น ทำง่าย ได้ผลชัวร์

     คำตอบคือ มีผลเสียทั้งทางกายและสภาพจิตใจผลเสียที่ร้ายแรงมากคือ การขาดน้ำ มีผลวิจัยพบว่าร่างกายขาดน้ำไปเพียงแค่ 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวทำให้เกิดอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ขาดความกระตือรือร้น ง่วงซึม หรือบางคนอาจมีอาการเครียด อารมณ์แปรปรวน โกรธง่าย ขี้หงุดหงิด หากขาดน้ำต่อเนื่องอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

     นอกจากอาการดังกล่าวแล้ว ท่านใดที่ลดน้ำหนักด้วยการไม่ดื่มน้ำแล้วมีอาการอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็ว ริมฝีปากแห้ง ปวดหัวเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มมีกลิ่นฉุน เป็นตะคริวบ่อย ท้องผูกแสดงว่าท่านเริ่มขาดน้ำแล้วนะครับ

     การอดอาหารจะทำให้ขาดพลังงาน และขาดสารอาหารที่จำเป็นสำหรับอวัยวะที่ต้องใช้พลังงานเพื่อให้มีชีวิตรอด เช่น หัวใจ ไต สมอง เราจำเป็นต้องกินพอประมาณและกินในเวลาที่ควรกินเช่น ควรลดแป้ง ลดน้ำตาล โดยเฉพาะมื้อเย็น มื้อค่ำ มื้อดึกหลังพระอาทิตย์ตก หากท่านไม่มีกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวมากๆแล้ว อย่าไปกินเยอะให้ลำไส้ ตับ ไต ต้องเหนื่อยเกินไป ให้พวกเขาได้พักบ้าง ไม่เช่นนั้น เขาก็อาจเพี้ยนไป กลายเป็นมะเร็งให้ท่านต้องมาลำบากในภายหลัง

     หากท่านลดมื้อเหล่านี้ได้จนร่างกายชิน ที่สุดน้ำหนักจะไม่เพิ่มขึ้นแน่นอน(แม้จะยังลดไม่ได้)

ที่มาข้อมูล : women.sanook.com

Jimmy Howard Jersey