สารเคมีในบุหรี่ เป็นพิษกว่า 4,000 ชนิด

     นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า บุหรี่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบด้วยใบยาสูบและกระดาษมวนยา เมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีสารเคมีที่เป็นพิษมากกว่า 4,000 ชนิด สารเคมีที่เป็นพิษเหล่านี้เมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกาย จะมีผลทำให้เซลล์ปกติเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งในเวลาต่อมา มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่มีหลายชนิด อาทิ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปากและหลอดลม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งตับอ่อน มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไตและอวัยวะในระบบทางเดินปัสสาวะ และมะเร็งปากมดลูก

สารเคมีในบุหรี่ เป็นพิษกว่า 4,000 ชนิด

     สารพิษในบุหรี่ ประกอบด้วย นิโคติน ทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว เพิ่มไขมันในเส้นเลือด ทำลายเนื้อปอดและถุงลมปอด กระตุ้นระบบประสาท ทาร์ (น้ำมันดิบ) ทำให้เกิดมะเร็งปอด ทำลายถุงลมปอด ทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพอง ไอเรื้อรัง หอบเหนื่อย คาร์บอนมอนอกไซด์ จะแย่งจับกับฮีโมโกลบินของเม็ดเลือดแดงแทนออกซิเจน มีผลให้ร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยลง ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียและมึนงง ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทำลายเยื่อบุหลอดลม ระคายเคือง ไอเรื้อรัง ไนโตรเจนไดออกไซด์ ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง แอมโมเนีย ทำให้หลอดลมอักเสบ ระคายเคือง ไอ มีเสมหะมาก สารกัมมันตรังสี ทำให้เกิดมะเร็งปอด มะเร็งของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ และแร่ธาตุต่างๆ เป็นสารตกค้างในใบยาสูบจากการพ่นยาฆ่าแมลง เป็นพิษต่อร่างกายก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th