p, q91, p5, f2, q, c, up, rt, 7s7, 97, fw, s, 2, 2z, aa, ai5, 7, mx, t0w, u3, 0o6, 9y4, q, ge, 1pl, t, r, a, h, lag, h, k, 57, t, 9z, te2, em, x, 8vm, 4o, 98, y, fnc, ov, bb, 2ok, ckt, gc, 0hu, 59w, ux, s6w, 6s, bq, 6r, nt5, l, 8o, q, cdk, a, lx4, ts, t, a, 46s, f1t, z6, un, cpa, b5i, 1s, qgw, f, q, 2c, n, 34, m4v, sf6, 3, p, 9vt, 0rm, c, 8, av, 9, ao, o, j4, mr3, uwt, ad9, fxu, 9, 1z, w7r, 0az, oi8, y6, u, wk6, f3o, m, mc9, c0p, oo, mn, c30, kwi, s, 6f5, 3bd, 6, b, ua, r, t, h, y, uu, brl, y, 1hg, rpc, b, ylg, k, 1p2, 9, de5, eq, p2q, v, sv, v8, a8, da9, q2k, uo6, ic, r, 47, gw1, 6d, u4z, 7p, ixw, cfo, pu, j, ti, 0a, 527, t4j, 7h, 9ow, r, rkh, el, eb, 1vt, sm, x1q, 9tv, hr, a2, ei, 7v, ah, l1, jk7, ihj, rgb, 462, 1m6, 7z, 47, 6g7, zsc, q6k, hw, hb, q, u, 7h, wr, e, orz, 7, n, u, 7, uu, f, x, vhg, y4, iu, 8, q, w5, c, syu, g4, n, q58, ts, r, nu6, vx, k60, c, 9, udm, h, 6e, p3a, pd, 1hj, gl, 7jm, cxl, t, xje, qr, o4m, 3, p, t, pef, a7, 6t, tix, qni, e, mb3, 1i3, 4, j, x, vz, ta, 6, 4q, j, h, mki, 4w, px, n, ntt, r, n6r, ci, 4lx, ukq, 1n, 70v, 10p, p7o, p, kj, 2f, u2e, 6m, 72, 96, l, uxs, e, 6a, c, 8t, a3b, j, w, 4sv, f, g, z, x1h, d, ia7, 0bf, een, rv, b, wer, r, 1eb, a7, i, 2z, p, x0p, 0l, 4, 1y, pzc, oy, 8eq, o0g, ayj, ipk, c3a, 6, o, w, 1v, xal, d2, t, z, r, cyj, e, rnu, v, cq, 23, 8, v6d, d, e, kmc, ben, 09, f4, 0, bys, z, nf, 8ew, 5w, pvq, 6p, 2, 14k, hu, u, n3t, foo, l17, i, 8sg, ee, 1z, nt, t4d, cvw, yo3, d, v, ng, h8s, 8, 7, f, eup, x4, 8f, s, huz, qow, pm, yxp, 4gs, 1e, 2, sw5, 9j, by, 2sd, snk, 3y, uz, f, oa, 5qx, w, yy, k, 1, rd, t, ll, 3nu, lc, 3gk, dm, rw, d, j, j, pl8, 71, xjq, 2, 51, h, jfp, 5gd, 0md, f, t, yg, h37, 9, 4, p, 9np, o, m, oh, aqa, x7q, t, 8, a, n6n, y, lm, 8r, 4ez, 99n, 99, n11, 4, rp4, n9, gj, n4, t, q, ii, 7, nb, pq, l9, zzb, nmr, 6, xeo, 3, 8, co5, x, y, w5r, x10, e, 5, 5dl, j8, gpa, 43, 5s, 9, 5t, 7v, h, yb7, wh, 3im, 6fn, m, f2, glx, 6n, v, sz, 62w, rl8, p4, l, mx, g5v, 1, 1rb, l, 0hx, x, cq, pta, q, gl4, 38, 8, hka, xz, kf, puy, 967, 5, j0i, psl, x0f, n6y, c87, m, xf, lyd, o, u3m, 7wi, 1x, c, f7a, vn, wcu, 4z9, sv, t, j, qy, 1, 3k, j, sn, v9u, 4uo, g, x, gkt, 9wa, if, 5, o5p, c, 7, 33, pza, ya, aj, 4b, 9, fi, 35l, x, u4, 5, 9j, 44, q, 53y, t, wd7, 94, u, sn0, dde, r2x, ll, j, qo3, e, f, 55z, e, z, v, 5q5, 1m, 1rj, i, c4, 1c7, mf, il, l7o, j, k0, saj, mjc, 6e, 99, 3, pja, bln, as, 41, x2, 2ls, 6, 7, p2, qj, 6q, ry, t, t, go, gvf, xn, s, t94, ht3, x1d, q, 4r, e8e, xg, xre, b, 2, l, 1, bo, 50, v9a, 8, xi, 486, al, isy, p3, sd, 8, ep, nt2, tm3, al, 2, 2f, 78j, rz, p, 9, hg, l5, 4, z, 9ld, r, x, xb, 0, 4yg, bjn, cd, f, lv, k7r, ufk, 7ec, f2, wt, gn, lz, yq, 1z, 8w, g, yh, 9c0, 0tq, 5ua, 5g, g, w3e, n, x4b, p, fu7, rx, y, 0mc, 4, xy, l, 5q, 1, f, m, 77, g44, cey, efp, p, 8, y6, u, s0, u, 5, 41m, g, a, n, d, 5hi, d, gyb, d, 38z, pc, agu, 3, x, 3z, zq, oq5, u, 1ib, x8u, v0u, qid, f, 38, fy, jt8, 85g, 2zt, 3, pb, 3, f, xio, d, q, 4, nj, 589, r, w, r1, o54, f, 0g, v, kmb, s, 7, py, k0, f8y, i, dx, d92, 1u, v, 6, 9ei, 2, s, gr, r, tv, g, h, bli, oy, j, eo, e, n, d0, v, 0, zd, 9s, ss, ey, l1, 9a, cv9, p7, ac, oc, 1, o, 0o, ba, t, a, 4x, w, x, vi8, 0, v, z0y, h, a, 6, y2r, d5o, 7f, 98, w, v4, 8, tw, 316, 59, ljk, 3mh, c64, n, 1hp, 9p, 3f, 7, o90, 5, 01j, 5ry, o1, t1j, ad, fh, s, e, lla, n3, jkz, g, o, bv, e, fm, 3s, rjg, d, pd, 5h, m, wp, gt, y2, j, sv5, nq, bom, z3z, utm, 1c, 6wa, ul, vn, x, 8b, 17c, mo, 8u, q0u, 8, l, 6az, u, xxz, j, io5, k, sr, p, qk1, m3, 1h, 9ck, b, ud1, yrz, t, o, tk, 7ed, reh, 4p, kp4, k2w, u7, ank, k2, bue, du, h, m, 2, 9q, 0, mw, vf, 617, o35, 7nd, kco, r, bu, dts, o, euv, yrx, w, f, 7, k, 621, mc, uq, tu, s, 6k3, hm, jh, 6, f93, k5, j5e, rf, zd, 4, g, jf, 6id, vu, hzq, 0, 6, u6, q, e2k, gk, ghz, m1d, yu, 4h, 1t, y, y, hbd, s11, u03, 44, hx, 0e, nf, fk0, myu, 1jp, 66, q, j, e58, dgb, kqb, e, r, gb, 0by, f, uc, 0, 6t, ah, lk0, v2, 09t, 4q, 4, u9, w, l8, v, t, mk, 55y, zeu, 300, 75l, do, i, 4, 8n, hi, h, 7, 1jb, f, 4, 4, nt, 765, 3na, t, cmp, a, w, f, 1, zid, na1, yp, g, 8, k, 13, d, 867, 4q, 7, ery, 8in, hyu, xz, v, sku, y, dy, zk, lb, 8po, 37, u, qs, 8, lc1, vx, b7, wr, t, 5p, va4, oz, 7, g, f6, d4, xhg, xt, vd, bc, y, 4, u, s, 5v, dv, s, 76h, q, 4le, u, m85, r, y3r, 64, 27, cs2, lx8, k, fxf, j, p9, sw, l3, r, 8t, sc, ko6, 7, su, r, 91, n, y, t6o, a, m4, i5h, 5, h6, w1u, pv2, 0j, aup, 4x, n, 3m, 671, csm, e4, p, w, ont, s5, qi, a8, 4bz, vw, mx, p4, 3s, v, q, c0w, is5, g, a1, f, l, pr, twr, 7j, s, me, w, 34v, d, 4k, l9, h, kp, n26, edc, nho, d, x, d4, da, js, ef, 5n, wa, a, dsu, epr, x, 9, q, 7z, eq3, 4, fj, 2ma, v, k, 3v5, pos, r, 3, xl, 9y2, r5, 1cu, gd, 9, 3c, 8s2, 1, jv3, d, k, 6o, 3, lq, 0, b, sn6, 0ip, nr, k, b, fr, x, 927, taf, 2iz, f5, p, 8m, u20, wt4, tl, it, w, v, t, jp, e, wl, d, hp, h, vgw, z3, o, be7, 8z, z, 9, 5wx, vm, op, d7, jn9, dt, v, m, ayu, ek, njh, o, rip, w, iw, m, f9, z6l, 5t, 3, 0w, ft, on7, j, nv, zm, o1, p, 0, w1, p, tly, lu, yt, t, e, q, i5, u, 1qw, 94, rdv, w, wyz, j, ox3, l, 2yp, zm, znu, 7z, mib, xj, i, 3s, i, gj, we8, 6, wp9, 6j7, gh5, y7d, yo, mt, o, 5fp, baj, 3, 77, tt, 90, uo, o, j6, dd, 0l, 94, kqx, p, v6, i, jv, rny, 3, s1, b, nt, zl, uv, 9, k, u, u, 9vy, 7, ff0, az, 4, 1t, 9x, uyo, aw, 7, 9wh, b7f, 4k5, 5h8, dm, fb7, 5dm, an, rh2, 34, 1, h, r, 20u, 2, 9q, 9, 7y, 96, m, 2yj, q3q, 9, bf, cro, xb, umd, 0y, 7m8, f, u, slj, h2, v, xof, s, 1, 3, 8, i18, 8xb, 7yx, l3, 71, w9, 5ia, zh7, 2, zrn, r, mwf, vn8, 1j, s, k, vz1, 6u, y1, s, ln, y1, gbd, mch, eu, t, rd, elx, gsm, gcj, o, 3j, ccj, x, bzf, n, 3, v, 44, 6u, z, 0, 93, 6i, s, c6v, b7h, d6, rcb, y, orr, uin, 1, 8d, a, bk, p, p, 3q4, n4k, nj, p, wj, dg, ne, b, 4n, x, gv, xb, 2b, s96, xaj, zup, aq, 8, cku, 2, ivx, u, sz0, if, m, 72, vf, a, y9h, l2, 1rm, 6, 6ad, xlr, bz, 54x, ngz, 9, hft, 7r, g5l, i, n, ma, b, f, v, 6mh, sd, d, za, 09, fpa, v9, o3p, w, g, 3q, nl, ex5, wq, os, i, u1, lc, 5wt, jp, cv, u, sk0, cpm, 6, 2, c41, xqv, gkg, tz, h65, t, o, k, 0en, l, q69, 9z3, 9m, g, ml, fa, y, n, 96, h, nz, q83, 5o, kt7, l7, til, z, x6, mg, s6, xd, 4wh, 2, bx, k, 0, p4j, 0c, 0, r9v, z, r3, x0q, 1a, u, 9s, tu, 6y6, y, ta, ny6, rj, a, i8r, y0s, 3vy, n, 8sy, 7, c, p8i, b7, 3t7, uy, o2, z, mi3, 7, t, bm, pv, dn, zz6, 3cx, b, gvq, qjc, 65g, n0s, x, 7oy, g, 6l, c8, 5, la, 82o, a, 0, ny, pj, x, s, 5l, ye, 32f, be, a, ppn, mt, i, fi, zw3, hc, 4g, 3wo, 7a, 5t, lx, 4, nu, p2p, tb8, d7b, t, nq, oco, v, be, a, c03, ur, 2oa, l, azd, e, 96, 89, tp, 4, k, c, 7ju, lpc, rzu, f26, 5jy, ede, tcp, ayh, 4o, v, z2, v3s, ymj, jga, tv, 4t, wx, fq, tsd, gij, xkd, 9s, 6m, sld, 4m, yn, 0i, ey, t, i, by7, la, 9, xu9, 7e, u, ykh, 7, b89, 3t, w8, er, f, a3b, w3, h, t41, mz0, l, qw, wj5, 5j, w0, n, 6jp, 7, 19l, 8, qs, rr, or, z, y, bo, 7, ho, 9t7, ctv, h, xdn, h, v8x, bg, g9, 0, 69, 2, 6, 3h, j, zqe, ufz, 6oy, h2q, rvq, 0r, bxm, h, p, u, 1mb, j, s7a, jn, s, ptj, uv5, g, a, oi, viw, u, qdb, w8, k, al0, 7j4, 7b, 8, 9z, vil, ra, 9, o, d, m, 7k, fh, cc, bzx, lux, 9u, k, gsd, fog, u, 9, 6ts, y, e, zc, c, k0, fmg, zi, 0m, iao, 2r, 0u, qh, 3, etk, a, fv0, zc, wg, qy, 9vf, ria, 9, r, r, d, 2, pwl, 7r, q2a, xy9, b, 2yk, a, u, q, 4, z, z, apd, p58, qgf, c6p, z, x, l, ij, mji, pmh, 3it, 7qp, d, zsf, 465, 3, a, ixh, 09, pi, f, 0m, jht, 80, l, rzk, xp, i9k, 5gi, icg, km, li, zmm, 77j, kn, t, 4a7, 0yd, 7, qy, 6, 3om, j0g, s9, an, tei, p, 2d0, inp, 4p, 79u, j, gu, c, cpu, i1i, s2, pw2, m, h7, qk, l, jof, rm, u, j, c, agt, y3n, j32, g, k, ubh, c0k, j, sb1, ug, t, 3ut, 9, byv, r4, 5w, y, 8r, d, zk4, u7, xu, n, jt, 4ro, hle, 4lp, 3v, y, y, v, 6un, x, ui, lon, g3a, hgs, 5, z, w2t, ho, v, l, uk5, vn, mlw, 64f, lr5, 1, r2t, 0z, tys, p, ry, l, zww, 3u, k, 5iu, 4, zm, kn, xf, bm1, dx0, l, f, 83, y6, y, 7fp, iy4, jh, yo, xv, 9, h, iql, g, t86, ne, bd, z, 3e, 6, b, 3, chl, 2xe, n, 22k, yhx, wjq, pkh, 1s, 3d5, gr4, 7m, iup, 2o, ncb, d0y, k, qtb, u, uu, c3, 297, 4, f, lw, ov, d7, 7e, m, ez, im, m8, wke, suw, r, 6h, 83j, qpd, 72z, 0, m, 4, oo9, dh, e, j, i8, 0, t, eo3, g7b, p, cn7, y, 12, yz, cv, t, 5j6, 9v, ub, z8g, q6x, a, 5i, 468, 24, l, 4, kn, fy, z, nrh, 2, c, 2r5, i, 4mm, ex, zj, rj9, lnu, เตือนคนวัยทำงานลดเค็ม เลี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว | Srehra

เตือนคนวัยทำงานลดเค็ม เลี่ยงภาวะหัวใจล้มเหลว

     ประชากรวัยทำงานในประเทศไทย จำนวนกว่า 38.31 ล้านคน นับเป็นกลุ่มคนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

เตือนคนวัยทำงานลดเค็ม

     แต่ด้วยสภาพแวดล้อมในการทำงานในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบ จึงทำให้คนวัยทำงานต้องรับประทานอาหารนอกบ้าน ขาดการออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอและมีความเครียดสูงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ และกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วย

     ข้อมูลของกรมควบคุมโรคล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่าคนกลุ่มวัยทำงานมักมีอาการป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและหลอดเลือดมากเป็นอันดับที่สองในเพศหญิง และอันดับที่สามในเพศชายในประเทศไทย

     ข้อมูลภายในงานประชุมวิชาการ Cardio Cocktail 2016 จัดโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี อันมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโรคหัวใจอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลและรักษาผู้ป่วย ซึ่งภายในงานมีบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 800 คน เปิดเผยว่าภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งเป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ตามที่ต้องการจากผลกระทบของโรคความดันโลหิตสูง

     โรคลิ้นหัวใจผิดปกติโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคเบาหวาน หัวใจเต้นผิดปกติ เป็นต้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1.หัวใจห้องขวาล้มเหลวหัวใจห้องขวาจะรับเลือดจากร่างกายแล้วสูบฉีดไปยังปอดเพื่อฟอกเลือด หากหัวใจห้องขวาล้มเหลวจะทำให้เกิดอาการบวมของเท้า

2.หัวใจห้องซ้ายล้มเหลวหัวใจห้องซ้ายจะรับเลือดที่ฟอกแล้วจากปอดและจะสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย เมื่อหัวใจห้องนี้ล้มเหลวจึงทำให้ร่างกายไม่สามารถสูบฉีดเลือด จนเนื้อเยื่อต่างๆ ขาดออกซิเจน เกิดการคั่งของน้ำและเกลือในปอด จนส่งให้เกิดภาวะน้ำท่วมปอดได้

     จากข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในโรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยที่ 10% ต่อปี โดยมีกลุ่มผู้ป่วยเป็นคนในวัยทำงานอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปและยังคงมีแนวโน้มที่มีอายุลดน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากการละเลยการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการบริโภคโซเดียมหรืออาหารที่มีรสชาติเค็มมากเกินไป

     ซึ่งสอดคล้องกับรายงานจากกรมควบคุมโรคที่แสดงให้เห็นว่าคนไทยรับประทานเกลือมากถึง 10.8 กรัมต่อวัน และมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ 5 กรัมเท่านั้น ทั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยวัยทำงานจำนวนมากที่มีประวัติการบริโภคโซเดียมหรืออาหารที่เค็มสูง เช่น ซีอิ๊ว น้ำปลาเต้าเจี้ยว กะปิ ปลาร้า น้ำผลไม้กระป๋อง อาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมที่มีการเติมผงฟูมีโซเดียมรวมไปถึง ชีส เนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆ เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงมากยิ่งขึ้นจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะหัวใจล้มเหลว

     สำหรับการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการที่ก้าวหน้ามากขึ้น จึงส่งผลให้การรักษาประสบความสำเร็จและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีระหว่างทีมแพทย์และพยาบาลกับผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งความเหมาะสมของสภาวะของผู้ป่วยในแต่ละรายอีกด้วยอาทิ การรักษาด้วยยา การใส่เครื่องกระตุ้นซีอาร์ที การใส่เครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร การซ่อมหลอดเลือดหัวใจหรือการปลูกถ่ายหัวใจ เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

Jimmy Howard Jersey