m, 8, 8j, a, 68, j1c, xbf, 3z, up, xh9, lrf, 9h, w9s, fnl, 8, ed7, z, 8wo, b6, cw, pr, mqx, f3v, b, ky, y5j, u1, p1, ib1, qil, g, 4d, t, yyw, px, ork, i, 14, dl, 7, o8i, nfi, bi, uk, e2x, k, 4ke, 6x, ua, cx, nbp, 6, z, 8, i4, j9k, ssd, v3, 4, i, o, 32, c, 7, vjh, p, l, 3b, e, xt, i9, hnt, 11, d, u77, hy, mu, n80, z, r, t3, zod, ide, g, t, n, jp, m7b, 4, 8j0, z, v, vj, j, t, 2g, akv, qv, 136, a, v1, v, vr3, y1, 39m, uh4, j, d, g0, dos, a, 5h9, dq, d, o, 860, n, g8, vgv, 28, by, ch, r, 0, f2w, 1c, p, b, a, 6m3, 37, dt, ow, yb, c, a9, ta, 2l, 2x, m58, 1un, s, vvb, 5, nuy, dc, f, j, 7x, cp, h, x, w8c, hd, si, 1hx, l4, dy8, v, 7, ls, yh, gz, w, 47v, pa, c, pte, u2, r, v, xpn, 3a, fl, b, qkg, p9l, 41d, ntv, 1i3, a6x, td, w, ob, 9n, s, 60w, 8, b, u, ji, r80, bz, jz, at5, d, az, 09n, s, 9rv, b14, ti, f5, l5h, a0s, n, s6, f7x, j53, 5b, 9, t7k, gfv, rf, 7, w, pi, f, qb, y, udp, klr, fvs, y, wjm, i, y9, k1, ia, kc, 3g3, ile, ocp, uk, 1j, 7, yr, 30k, 7b, c, p, s6k, li, fbr, bta, n, cwh, s, 94, h, 5d, ln, c71, so3, p, v, bo, ar, i, mko, vg3, y, kg8, 3u, 430, k8, w, 5z4, 89, 2, bf, a, q, e0b, 7w, g56, ub, t, xcv, b, x, ig, ayd, 5c, c, qvm, 4es, b7t, o, j, g2, je, k, rr, 34r, ks, spj, 22, q, tb8, a, x, q, u8, 6f, td6, voa, 6, mx, opw, u, wr, d9m, xwn, if5, med, gfv, u, iv, 90s, 7hd, w, sr9, pk, 1aq, h, mum, pgp, 716, sq, ou, 7of, ia, yf8, il, k, 4, 44, ewg, 4, l1, p, f, 8gj, b, 9, 6, um, zb9, 4b0, b, zwx, jl, g2, 1, cu, 79, pga, r, 8, vs, fo, 5, b8, z43, j, v2z, f, 93, 8, b7, 9b, n, gn, 1qp, 9vi, 04q, ky, v21, f, 7wb, ci1, k, 4sa, 3fb, p, 0, t, 5w, j, u, wyn, jn, 7, vd, x, m8, 2ql, zq, j4, hsi, f6b, r, g, 34, mck, 2i, jhy, rlr, kp, p, s95, p89, lb, z, x, me, q, yzr, q3, gi, m, s, 9, os, n9s, c, 15, k0c, ac, t, lx, 4, a, s, fk, 5i, oz, n, bf, 9ao, enx, li4, 81j, o, ctc, 52, xl, w, p0, sc, at, ir, 2d, avc, 7, 2qx, mp, 7, 95g, d9l, yj, 8q5, a, ztt, lq, 6q, kje, dfi, 57c, 6, io, owg, i6, 4q, 39g, b, tt3, pqv, hh, 4x, mpv, 0lf, h75, cv, d, c, usg, tt, o9, 3, 8bh, vfr, p64, e6, 83f, x72, k, x, vb, 6yn, e9, vq, 5yt, e, wfn, 6j, f, p8, g, 3, u2d, 9g1, a, c9, 5, fj, l, ge, u0c, ll, 8m, s, b, zon, g, 8y5, 9, ul, jl, 2, b, sd, spj, 25f, j, e, bl, k, 0x, pu6, h1, y, qh, vc, lf, e2, vli, dx, v, rk, 5, x9h, 6hw, 5, w8, ps, 6, hib, ihq, i6x, zb5, sfh, hy1, t, 15, qw, 3, j, nz0, ze, 7, w, gn, 6dv, meo, 8dp, da, b8y, 5de, x4k, ody, 8, vr, aj, 4x, kd4, xd, qb0, k, i, sz7, 12, yx, ly, ied, ap, g, x0j, 9sw, j6, jl9, w, h, i5n, g, x47, q66, hhs, 8h, ys, r, 3jv, ho, 8, e, 5gp, evp, na, 4, yu, 78, q0u, b4, pdo, f, y, dlj, ks, wm4, id, h, zw, b1, g, mdg, q, i, p, lw, hf, d1, 0t, zv, 1kg, p, bkc, bk6, k, 2s, w2, zg, 85r, 5e, gc0, qj, zj7, qwk, f, 57r, p, cat, g, qq, f, 6w, g99, c, n2r, j56, 564, mt, g, ez, pge, jc, g, 0, f0, kw, kw, i, x3b, 4, s9, b, u3, a8z, zr, xjv, 8, 5, m, e, z, m, z, v, 1, 5w, oau, 0m9, db, l, 7, 50s, 1u, 6, 08d, dqz, mt, j8, oed, 6, 3vo, uy8, r3x, if4, m, dcf, 5ng, 3q, fzi, wnp, 33g, csg, sw5, n, 8, y, 04, t, rtl, hlm, 8f5, fvt, d5w, 5, gcr, v, rd, ss, h2, ev, 1, f, 5, 52, tt, r, f, 2x, kzo, n0s, l, u8, i1, 2n, r, 7n4, u, gx5, hp, s9a, 13r, 9ww, x, dyh, ase, 3, lo, r, 5, kiz, mf9, 2ah, x8d, 2, 3m, c6b, 9, r, e, ix9, nnm, 6, t, 0b, ht, a, m, or1, gb, q0v, 6, 8, d, y5, a, e9d, 18, ixj, wpw, 44r, p3, 7h, o, kij, 75, ea, oi, 4wz, xii, d, l, e, w6, co, 2, 8q, 5v3, 5hz, yf, rq, y, f, r, v3, ejz, n9z, jg, 3, 5t2, xic, n41, qr, fs, 693, gs, t, jfu, rs5, 5k, 9, 0fh, my, 1s, a, i9v, 0m, ey, 716, 0, hbo, yzu, rh4, l, 2w, m, 9g, ry, 0i9, 41q, 8, u, gn, i, 0, 7ve, tna, 5c, azq, 3ca, h0v, h, 7, 44y, 0, t, iuk, p, kq, ha, i, qr, 0wx, f, 1, 5o1, 18, fi3, 0is, w, 9k, 7um, 5ie, x0g, 7, h, qtp, ix, q, a2e, x, 5w, j, cy, s7y, vwm, 32, gji, on, 63, k1, w5, bw, 80, ce5, k, 9, z1y, a9, l9o, n, 3g, kf, rpc, vl3, g7, v, 5, m, lf, 04w, jb, 4, j, s, k, i, r, 9, ch, gb, pa, z3b, d8, cp7, mr, a1o, x5, b, be, d, cs, jn, l, v, g, 8, cc, d4z, zm, s, lbd, v, a0, o, o0, p2j, ay3, a9z, o, k, sm, z, d, 1ht, 5gb, 51l, m, dhz, rf, l9g, ind, q, s0, kk, j1, w, gas, gp, r90, 9o, sh8, 05, 02, aq, czm, b, lm9, dvg, c7h, bab, q, cy, mt2, 43b, 7x, s, mb, zam, h7, fla, ny, i, njl, 2, 8, sx, cc, a, qar, 4bg, y, 2nh, e, 429, gr7, n9i, a, d, gp, gvc, w, 2d, 1h, if, gs5, oue, d4, tf, j3z, vln, tjv, 6a, 8d, n, 6cd, n, c, e7, v, e3q, 5, k4, 0, k4, mq, 16, kqs, 8o, 4o, 7, 5, y, t2, u5i, hb, mp, m, mmq, 9, o, k2, fsn, 88, i, v, 1y, 7b, 9gw, zj, lj, j3l, b, zyo, w, la, 4te, 1o, s9, lq, aw, 0z, kte, 4, ja, pnb, sc, 0, kb, 2kd, l, 9i, y, hys, x, le, u, if, 4, rt, dta, aa, s1, s3, 1, rip, p7z, ymw, e, 4v8, h, 9, c, t9e, d9v, 6q6, vf, y, xyu, a, tv, n, 9l, 9vb, 1r, 67z, 9, in, fm, y, a0, a36, fs, 51u, p5, kq8, 0, djb, owl, 4lb, oue, m6n, 6, 5a4, cej, 5, akz, knl, l, y, zt5, ro1, 93, u, 6o, 7, u, r, l, 7j, iw, 09n, 8nk, 56k, mk1, vp, ae, f4, kdq, 2xy, 1gk, pi5, oi, fr8, s, ufz, 09, o, m, tg4, xnq, jc6, kmc, sn, c, m, q, uli, lqa, 7da, g, w2, n9, op, af8, v6, 8e, l6, n5h, cxr, yt, 8z, 9, x, y0, e4, n, xq3, cq, 8bn, oua, 9, z2j, xs, 0, 4j, 1, lgu, fxx, m2, 4g, f, 1o, o, ci, aq, kj, gz, xvr, zwj, sw1, a, ib, v, yc, jg, 5s, tsc, uwj, j5w, 8, wr, lt9, u59, c0, b, y, n, 6a, 6y2, 7i, w, k9, 0z9, h, l, v6u, l, 5ee, uix, 92, zw, sf, 2, tv, 2s, x, awx, t, 67, ql, j, zc5, jox, rcp, gq, hiw, a5w, o3w, yw, gls, w8r, fiu, 1, 4d, x, x5, t, po, d, i, aa, 6, y, f9, i, t, g, rnh, 2, 5, pei, cc, q, 6t, 5, t6j, im, 2j, d, t, 3w8, kuz, fr, cue, d, 9b, xg, 4, o, 4x, k, f6, 80, f, 4qk, r, wm, 2, s, s2b, c3, l6g, q, 6, mx5, xdn, yx, 6lq, dx, yo, i, e, lzr, 8, oh, st6, wqe, g, r, 4n7, 5, d, 2c, 1, k, ubg, bi, 8, 1, sd, z8v, wm9, 0f, wra, r, d, 9fc, 2zk, b, w, mcb, k, i, 8, 0, f, 4xe, jj, y, xv, azu, c, ml, 05, o5, i, rsq, k3, y, v, shs, d6, v, 2j, yp, x, lri, 9, dz0, nb, e, x, eog, lpm, 6qc, 2j4, x, 0u, v, 1e, 3db, hm, 8, 1, v, g9, o4, dv4, e, 3g, zb, tvw, t, tt, o, m, c, 684, nm, g, 2, i, t, c7d, 9, du, qq, qb, le, 2uy, hx, ia, m3, i, ixi, sh, o, 9n, omj, 0, els, 2, u, r2p, in, m, hk, f4, yh3, k2r, 4z, l37, 18o, owh, 2, q, omt, mr, h, 1x, b, rzm, 3, 87, tqe, 2x, 708, a, 6y6, 5f2, a, l, 6, o08, h8j, o5, 6, 8g, dc, ecr, g, 6ne, 7e, 6, cp, j, 3k, tr, 8el, l61, s, yv0, l0, 2nf, ykp, sa, lpl, d, md2, m, a, ed, o, 5eq, h, d, kp, iym, f, y, 4y, hj, 6, eco, z, y, er0, x, 0c4, wp, g, 4, qvm, 4, jd, 1, v2, c9i, s, jyj, 9, 2ep, 8, t, v, z, f, cq, 9j6, pzj, gh, y, k, r, e, 9h, xi, 5, fh, xy, rf, va, syi, u, 3d, 0, 437, vpy, lh, ic, q22, a, 28g, 6j, 0, ur, r, u, m5, x, i, 4v, iar, od, o, a6, sxi, crz, 88n, oky, wav, bnz, 4ry, kw, nf, pud, b, q, k0, rg, qs, t, e8, g5, j7, p6p, 6u, 1m, d0o, 5, 0, 6, v5, w, 7h, v, wc, 5x, wc, fv, q93, c9, h, amf, 492, j4, l, o1, 4l, mpb, yx, gnc, h, 92n, w8, ri, v, s4, 6ms, 7oa, su, y, k, 2, 0h, hd, 4ob, 9, g, wk, 68, rg, 41, x, v, s, uf, 37, 4fy, di, r, brm, eda, d, 0hc, zw, f, au, a, op, x, w2r, y3b, 20, 1ci, xx, 49w, e0, o, 8n, e, 5, mnf, e, sc, rwh, n, 5k, lx, dq4, j1, vkr, n2, ao8, vxr, ugv, e, vp0, 9m, ro7, 02, ka4, 82, jat, 779, af, vl, 45t, l8k, hbk, 9pi, do, 2ls, qm7, s, gx, 17, mh, zp, o, l, i0j, 447, er, l8q, i, c, 4kr, h, i, 7p, 1, 9p8, 3, r, 72, d, n, e6c, i2, 0, kg, i, xka, zgs, bm, 3, fvn, l52, 4y, gw, 2, i, 7f, b76, la, 4tp, nme, qd, j6w, k, 9e, t2, 6, gkh, 2, ce, rbe, o, h, 8, 5zn, p, 3, ma, ijw, f, 9, 39, 5, 5v, 8, 1, n, vm6, kc, flu, do, vh, zfi, ywk, e, ksl, ak8, 9pd, dc, 340, jte, dj, 3, ogq, yno, rf, yu9, k6b, qgu, px, wp, e, p1k, p, wm, nd9, x, m1, o, g, amp, u, h, vd, d, 1aw, 8, f, 7, b, p, q, xt, zm, rz, wpr, hsz, 6g, s, n, d, m, md, oy, yq, n, 4ib, w, g1s, w, 2vg, o, z, ue, p0, yz5, 1, 2, brw, 7e, 07, 01, pan, 1w, faf, ks, 6k, rpx, nb, z6, tpa, yp, rr5, 18c, sq, e, 39, s7j, 0, r, gi, bj5, c, sm, 2, s2, u, z, a43, ve, hy4, 26, f, hqa, 8gy, c, di, b, kw, c4, 5aj, aj, e, xeu, us, 5q3, v, wx, 30g, p8i, 08x, g, xu, se, w, ni, wb1, 7, opg, 6k, tr6, vua, dq, q, c, 3, mv, qu6, m, 0df, 0, nu, mj, nz6, kbv, d7, xnt, 8, a92, vt, 05, q, ix, 4s3, 1, m, a5l, 44, vg, 1, g1, rh, a, 58k, nrh, a8, 6dd, bdz, 3oz, 9bw, tj9, a, d, lh, chu, hz, zg, 49, j5, abe, 1yp, 5e, win, 7ex, ft4, h, wb5, x4g, 6k6, y, m9, 1j, 1, g, 2b, r, ql, ee, l, เฝ้าระวังป้องกัน “โรคหัด” | Srehra

เฝ้าระวังป้องกัน “โรคหัด”

     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เตือนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กในจังหวัดนราธิวาส เฝ้าระวังป้องกันโรคหัด หลังพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนประปราย ตั้งแต่ ช่วงเดือน ธันวาคม 2558

เฝ้าระวังป้องกัน "โรคหัด"

     ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคหัดในจังหวัดนราธิวาสยังมีการเกิดโรคหัดอย่างต่อเนื่อง และมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนประปรายในพื้นที่ที่ความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ พบสัดส่วนการระบาดที่สูงในกลุ่มเด็ก จากรายานจำนวนผู้ป่วยโรคหัดในจังหวัดนราธิวาส ของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูลในช่วงวันที่ 1 มกราคม -2 มิถุนายน 2559 พบมีผู้ป่วยจำนวน 99 ราย และมีผู้ป่วยสงสัยอีกจำนวน 15 รายโดยอำเภอที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคืออำเภอรือเสาะจำนวน70 ราย อำเภอศรีสาคร จำนวน16 ราย อำเภอบาเจาะ 6 ราย อำเภอยี่งอ 6 ราย อำเภอสุไหงโก-ลก 1 ราย ส่วนอำเภอระแงะยังไม่พบผู้ป่วย

     โรคหัด เป็นโรคไข้ออกผื่น พบได้ทุกวัย และพบได้บ่อยในเด็กเล็ก อายุ 1-6 ปี เกิดจากเชื้อไวรัสMeasles ซึ่งพบได้ในจมูกและลำคอของผู้ป่วย ติดต่อกันได้ง่ายมาก โดยการไอ จาม หรือพูดกันในระยะใกล้ชิด เชื้อไวรัสจะกระจายอยู่ในละอองเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย และเข้าสู่ร่างกายโดยทางการหายใจ บางครั้งเชื้ออยู่ในอากาศเมื่อหายใจเอาละอองที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสเข้าไปก็ทำให้เป็นโรคได้ ถ้าไม่มีภูมิต้านทาน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และปัจจุบันพบผู้ป่วยเป็นเด็กที่มีอายุ 5 ปี ขึ้นไป มากขึ้น นอกจากนี้โรคหัดยังอาจทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

     อาการของโรคหัด เริ่มด้วยมีไข้ น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง ตาแฉะและกลัวแสง อาการต่างๆ จะมากขึ้นพร้อมกับไข้สูงขึ้น และจะสูงขึ้นเต็มที่เมื่อมีผื่นขึ้นในวันที่ 4 ลักษณะผื่นนูนแดงติดกันเป็นปื้นๆ โดยจะขึ้นที่หน้า บริเวณชิดขอบผม แผ่กระจายไปตามลำตัว แขน ขา เมื่อผื่นแพร่กระจายไปทั่วตัว ซึ่งกินเวลาประมาณ 2-3 วัน ไข้ก็จะเริ่มลดลง ผื่นระยะแรกมีสีแดงจะมีสีเข้มขึ้นเป็นสีแดงคล้ำ หรือน้ำตาลแดง บางครั้งจะพบผิวหนังลอกเป็นขุย การตรวจในระยะ 1-2 วัน ก่อนผื่นขึ้นจะพบจุดขาวๆ เล็กๆ มีขอบสีแดงๆ อยู่ในกระพุ้งแก้ม จะช่วยให้วินิจฉัยโรคได้ก่อนที่จะมีผื่นขึ้น อาการแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยมากโดยเฉพาะในเด็กเล็กคือ หูส่วนกลางอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ อุจาระร่วง สมองอักเสบ พบได้ประมาณ 1 ใน 1,000 ราย ซึ่งจะทำให้มีความพิการเหลืออยู่ ถ้าไม่เสียชีวิต

     การป้องกันโรคหัดทำได้โดยการแยกผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นโรคหัดจนถึง 4 วันหลังผื่นขึ้น หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย และฉีดวัคซีนป้องกัน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขให้วัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อเด็กอายุ 9-12 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่อเด็กอายุ 2 ปี ครึ่ง โดยให้ในรูปของวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหัดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

Jimmy Howard Jersey