หลวงตามหาบัว

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พระธรรมวิสุทธิมงคล)
วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

ที่มา : youtube.com/เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

Jimmy Howard Jersey