หลวงปู่ขาน ฐานวโร

หลวงปู่ขาน ฐานวโร
วัดวชิรทรงธรรมพัฒนา (วัดป่าบ้านเหล่า)

ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย

     หลวงปู่ขาน ฐานวโร มีนามเดิมว่า ทองขาน สุขา เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๘ ณ บ้านโนนปอแดง ต.โนนสัง อ.โนนสัง จ.อุดรธานี (ปัจจุบันเป็น จ.หนองบัวลำภู) โยมบิดา-โยมมารดาชื่อ คุณพ่อหนู และคุณแม่ห่อน สุขา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๑๐ คน ท่านเป็นบุตรคนที่ ๙ ตามลำดับดังนี้

๑. พระสอน (มรณภาพแล้ว)
๒. นายพร (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๓. นางสอ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๔. นางสังข์ (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๕. นางวัง (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๖. นางเวิน (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๗. นางเหวิ่น (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๘. นายหว่าน (ถึงแก่กรรมแล้ว)
๙. หลวงปู่ขาน ฐานวโร (มรณภาพแล้ว)
๑๐. นางก้าน (มารดาของพระอาจารย์เสถียร สมาจาโร)

     ชีวิตช่วงเยาว์วัย เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แล้วได้ออกมาช่วยบิดามารดาทำไร่ทำสวน

ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรม และปฏิปทา

     ได้บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุ ๑๕ ปี ครั้นต่อมาเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดป่าชะบาวัน บ้านกุดฉิม ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๐ เวลา ๑๕.๔๓ น. โดยมีพระครูศาสนูปกรณ์ วัดโยธานิมิตร เป็นพระอุปัชฌาย์, หลวงปู่อุ่น ชาคโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการเพ็ง อิติโสภโณ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ?ฐานวโร? แปลว่า ที่ตั้งอันประเสริฐ

     หลวงปู่ได้พำนักจำพรรษา ณ วัดป่าโคกสำโรง ซึ่งมีหลวงพ่อชม โฆสิโก เป็นเจ้าอาวาส พอออกพรรษาหลวงปู่ขาน ได้เดินทางปฏิบัติ ธรรมกับหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล ตลอดระยะเวลลาที่อยุ่วัดถ้ำกลองเพล หลวงปู่ได้ ปฏิบัติภาวนาอย่างเข้มข้น หลังจากนั้นหลวงปู่ได้จาริกไป ที่ต่างๆ เช่น วัดป่าแก้วชุมพล ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่จวน กุลเชษโฐ ที่ถ้ำจันทร์ หนองคาย

     หลังจากนั้นได้ธุดงไปยังถ้ำพระ ที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี พบหลวงปู่ลี กุสลธโร ทั้ง ๒ ท่านต่างภาวนาอย่างไม่ลดละต่อกิเลส จนหลวงปู่ขาน ได้พบกับวิมุตติธรรมอันประเสริฐ อันเป็นเครื่องยุติการเดินทางใน ๓ โลกธาตุ หลวงปู่ ได้กลับไปนมัสการ พระอาจารย์ท่านต่างๆ และได้พาญาติพี่น้องของท่านอพยพ มาอยู่ที่บ้านเหล่าเชียงราย เนื่องจากบ้านโนนปอแดง อยู่ในพื้นที่ สร้างเขื่อนอุบลรัตน์ สำหรับวัดป่าบ้านเหล่าหรือดอยกู่แก้วเคยเป็นวัดในสมัยพระเจ้ากือนา กษัตริย์ อาณาจักรเชียงแสนมาก่อน

ปฏิปทา

     หลวงปู่มักจะสอนพระเณรให้รู้จักพึ่งตนเอง มีความอดทน และทำเป็นตัวอย่างมากกว่าสอนด้วยปากเปล่า และหลวงปู่ ไม่รับนิมนต์กิจ ที่ไหนไกลจากบ้านเหล่าเลย อีกทั้งท่านยังเป็นพระที่มีขันติธรรม แม้ท่านป่วยก็ไม่บ่น แสดงอาการอ่อนแอ ให้ใครเห็นเลย

๏ การมรณภาพ

     หลวงปู่มรณภาพด้วยอาการไตวายเรื้อรัง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เวลา ๒๑.๓๔ น. สิริอายุรวม ๗๑ ปี ๑ เดือน ๑๗ วัน พรรษา ๕๐

๏ ธรรมโอวาท

๑. ไปไหนไม่เท่ากับอยู่วัด อยู่วัดไหนก็ ไม่เท่าอยู่วัดตัวเอง
๒. คนมีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ จะได้ไม่นิ่งนอนใจในชีวิต
 
ที่มา http://www.fungdham.com/monk-history/history-khan.html

Jimmy Howard Jersey