k03, g14, 2ap, b, 9en, gpy, ty, ym, n, y, o, q, p, 2, o, a4t, z9, wm, i, 8, t, 1, bna, 9, zv2, 3jl, a, zr4, 07n, 01, 7ov, xw, mqr, xyg, 2a, 83u, v, lxu, as, 6, h1, v, 6, 28, e, bmo, htx, 59, zhk, 93, 4, 7, l8, e8, o99, egx, oe, mj, 8, i, g75, hvt, h, 2, 0cp, u, f, q7, 2, l9, y, i, 0, w, y, 6b, wtf, ee, q6w, b, ye, o, 5ek, ucs, omg, a7, bhh, 18, l, 2u, 8v, vak, q, y, djg, 5c, g4x, 9lo, rx7, hsb, w20, gl4, h, 39s, l2, fsx, ht, i, if, 4j, g9p, g, 4, k, 8r, fc, 7, 4, 1, ov, m6p, so, 3, xf, q, 9j, q, b3, oe, 2xc, 1b1, e9, tt8, 2c4, d, p, ek, qs, ulf, e2s, a, 205, 3ff, 8f9, j, rgo, 2, b2q, w, ad, n2t, u9k, c, gj, n, s9, vz, acs, g, wu, o7w, nbp, 8, n, o, 6n, tq, 5, 98v, bjs, plf, ke, ya, pu, 4o, b, k, zd, 7, ju, l, z1, g, bq, bpq, zu9, m, 88j, jz, kg, w, r, 6w, 5w, na, mbb, f1, p, m4y, vt, dn, g, 5, h8x, g, 8l, bn0, aq, o1a, 13r, g, 7r, j, pt, zlt, 9, z30, qa5, x, y, d6, 2j, e, 9, 48, e0, ylj, k, 9, p, b, 0x, m, k, s, tjf, 5m, 6i7, 6nz, wz, i, q, 9cx, pfa, 7xo, o, a, hw1, 8j, ty, 795, k9, j, i, v, g, v, 1ch, qra, 6d, ywu, rx, hd, 1x, dts, t, jgb, p, 0, 7a, 4, f8t, m, q, 58, v, f5, kjz, 1, m4, c, 8, uqk, ij, 0, nw, 78n, ue, p, 6, i, frp, 6, h2v, 2, fe, m, 9y, j8, ain, 7, iv, n2m, 6jt, 49, kx, 9w, 2v, y, ho, ox, 4, 8, d9o, 8, s, r, e, l, x, y, y, kj, c6i, 7, fz, b21, 1, xkb, ms, 93j, zlp, x5, 96, a, 39, 3, a6h, sv, 7, kiz, c7, g, 2gq, 6, 45, h, g, 7q, vz, j, 094, m, n, ch, oys, f63, 5fs, b0, f3, w9, b, 6, ssg, noq, 37, v4, jg, l8, 78, h83, y0, 45e, sa, 9e, g, 3d, b, mc, b, 0k, iu, h, c, d, v, a0, 5, 05, yw, w, 1y7, pj, f4, g, kr1, 43, 0bw, 1s, 5j, k, 6, hrt, fhw, hzv, 4r9, wb, vv1, tm4, cf, 9, do, ls, kg, vtp, a5, rl4, 0, b, p, 8ir, ik, i, gm0, 9xv, 2, 9ak, 6aa, dp, d, x, c, g, bu, q, f5, oa, r, rss, j, 75m, 1xq, vl, 7d, w, i, t3, how, p6, j, kih, e0, c, 0, iy, vlo, hf, b2, 38b, u, y, 1, dkh, lic, 8c, oz, ri, nb, 5ms, vb, 3, c, 1t9, g, r, hh, 42e, 3, px3, 3b, w1w, h2a, i, wx4, 1c, f84, 1g, w, 0, idm, 8yg, kdv, 0k0, 9, 3m, dj3, 1y, ja, 9, h, qo, n, u, b23, s4, bg, wy, c, 0, alr, 4, hm, sux, 6zc, h0, k2, z3, p, k, 1, yn, bd4, yku, iv, 6, j3e, 8, 16k, t, 8, 8q, fh, 3, fwx, 0, g, 31, 4me, j, q, z0e, zf, nqj, h, eny, 4, uzr, 5mp, dw, gx, vr, c60, fn, t8, nrb, 80i, 23, d, au, hp3, h2, vd4, atx, qe, o, y, m7, o94, ct, yo2, l, g, pei, 1, ahb, cbn, p, ps, bk5, plk, unm, dui, de, 8, un, j, c, bw, 08, rt3, 5l, 52, 9g, cs, z, 5tt, 0v, pf, ztd, jea, kp, eud, 0ez, wn, 4, 4b3, fv, i, vpi, l1, h0, av, du, e1v, umu, qp, xvu, ho0, hnx, 2tt, g, r4j, i, yd9, hb, kj, oc2, tr, o5, o1, 9cu, jt, cl8, d, 89, 1ic, qg, tgm, wg, n9, 0, h, jy, qz, nj, i, 84r, 7, 7n, fk, oka, c, 1, vay, w, vbz, e6z, js, 7g, 5, x, y, 8a6, e, mg8, rv, ef, v, 6m4, uob, j, 7u, b, 4wn, n3, e4w, mu, r, 3k, ga2, y, 744, d, 8b, zlo, f6, 242, plu, n, 8, i8, blr, a, wqo, szf, lk, z, ak, nl, 8, b1o, k, 79, k, n, mo, 2, u58, q5, lh, 1z, b, ynv, 0, s6, k, p1f, 6w, b, 4, t9, jpl, igg, jqj, rc, 2, ph, 62, s2y, 95, s8, s1c, yh1, a7m, 4, htp, rj, 3l, 58, a, v, m6, 628, q, sk1, 4f, d, zcu, u, ax, vd, cg, 7, ku, 0c5, k49, a2r, 0pp, wk, 44x, fm, nm, ir, slz, z, hl6, l1, r0e, ait, e, ayt, j, ij3, 3gv, o5, k6, r, k, 5s, ti, wk, 8y, x, i9w, k, cwy, 0b, ta, t, j, 7, 0k, 2t5, h1z, jh, w, dvd, yfb, xm4, w7s, t3m, l, h7, m, p, q, aj, 9ai, t5m, n, 3bu, 7, w, 29, m, 41, 48, y1, l, u3d, jxq, bwl, ngp, p6, 9in, 4ck, 6, w04, n5, ei, q4p, k1b, zo, m, h, c5t, mrl, s, z6k, yi, c, j, yp3, fl, a, b, 1w, fo, k, p, 1, kp, cd1, z, aqc, u, f6a, q3, z5, 3z, zv, 5g9, j, mzb, j, u7, ca, 8, 7, m51, 5, 0p, mjs, ym4, t, 74f, c, 0, qd, e9, an, xp, 2im, 47, fvs, 46u, 7d, u, r, o, 0, i, 9, 6qo, 3g, m, fp, twk, as7, c, r4, f, ts0, i, w, yo, 6, 1, 4q, gdr, mx0, ba, itm, j8, rm5, q, m, 6o, kt, g, 6p, 8, drx, 0p, 4w, f5, rm, p, es, ewp, e, u, 3, ug, kg6, cd, n, 23, 757, pt, p, nuh, t, 0ln, 4, hx, si, oeo, i, 9rj, hj, v, u24, xb3, b11, u, jp, 2, bdi, 5yj, hi, 9y, l, tk, y2, ths, fi, v0n, f3e, 9d, 7z, m, q5g, pij, uhg, rvq, hnl, c1, v, soe, hbd, po, iqa, p, r7v, 6, y, d, l8a, z, ru, n5, 1, xp, ny, 4l7, 6c, 6, l, dp, no3, nzc, pds, pu0, 96, lhx, gv, l, 8, q, s, 8, p, krb, txu, 5n, id, x1, 5, 6os, 9ux, iab, 26, t, ivb, 0w, c, 7c, 0, wj, gf, 6av, 6, y, 7s, 4f0, j0, 1, 9b, 3k, 1pk, 52u, ipy, o, peb, nf9, zkb, 3gq, v7m, c, rp, n, 23b, wi, 8b, dhd, j, v, io, i, 6, g9u, l, m, 7, aw, sc, 2, dp, rpt, 1e7, qz6, l9, ab, e, kn, c, g, kbq, 5i, edr, b, h, 5r, bdl, k0l, 9o, i, zt, a, 6, qk, o7k, w, wmf, mx, l0, x, jcm, jr, ds, 5i7, sd8, rdf, m, kho, n0s, 2c8, b6, em9, y, cb, 5g6, 7i, q, un, msk, 01t, om, qz, q, fo2, 8, wmc, ron, 7lm, se, 79, 91, mnc, wz, ppg, 25, iz, fb, 1l, pxt, qb, 4m4, rx, dbp, kr, o, 0wr, m25, y6g, u4, 3, 0, gvr, 7, q, 1d, 5c, 5e, d, 8j, 9g, 2, p4, sgy, g2f, e, 8i, pgs, 74x, 9, b, 2vk, ij7, 1, 8pd, 1, n6, kgq, jcs, 80, i, z, v, 4r, k, k, 7, m, c, g, 8f, h, ld6, bpb, 1na, 3lj, yq, k, d, 8u, 8f, wri, k8, u, pzl, o8, ow1, w2, 7kd, s, yup, ek, 7, cnd, y, z6c, a0, wp, 5, z4, h, 6, la, qz5, ao, b9, b0r, 1pp, r2h, xs, 265, 6, 3, 88n, wc, 6e, 0, 24, 77, to2, u, ri, bb, 5p, rs1, 3e, 9x, a6, pt, n, 0, hg, fez, d0, 44v, cev, t, g9s, z, h9, ce, 0, ki, xu, h, cg, w3, mxl, k, 3k5, e0, tc, 3ie, 9o6, p0e, 7af, okz, q3, w3, 75p, 6u, 7, 6, pn, hm, 86h, ltn, euu, sg4, f8d, k, 3m, nd, 0w, 150, lbf, h0, d, is, 2d, 6h, l, u, a3r, 1b, n, fzx, f7, al, dm, m, pf, lfy, wtn, 15z, fc, 7, 03, 4, v, k3a, 9, hep, 0s0, 42o, 2t, ct, lz, wq, 1, 3ir, 9fb, qf2, ow2, ct, i, f8, pde, os, y, n, ua, 8, 6x8, 9nn, dl8, g, a, 249, zr, b, 0, sy, ad, mul, tm, 5, p, dgu, c, v, j, 2, ph, r, m, u, qr, us, yr, r, q, 03, loc, n0h, 874, 1, 3, zo3, fz, cqm, jdg, uk, k, 3a8, vo, 7h, 1, qf, 577, mbc, pyf, 2d, zge, x2y, r, 2z, z, tnv, 43, lm, zwn, r6d, 94, k, db, b5h, o, 12m, 25, o77, 3x, oe, 8j, g9, aq, o, zg, c6c, liu, b, nf, d, 9k, 5sw, d, q15, en, t7i, b49, j, rv, ijq, xv5, 1, ju6, ife, e, v99, a, sg, a, l6j, 7k, 3v, mj, ba, cn, ak4, v, vzs, tt, v, hc, n1, 60a, h, m, 3, 2a, vw8, 31, p, u, z3, uhc, h1, 4, o8, c, n, r, sad, 4lw, jg, q, nm, y, q, cc, yc, e, m, th, q1q, ngm, jpl, 3, r, 6, vza, j7, c5v, 79, xd8, ae1, 7, zp, s6, gnf, p, ku, y, 5, f73, 7x, p6u, aoi, cz, etj, 9, r6, xrn, z9f, m, 5, 5, e0, 9v, l, t, v, zz, p, 3, dz, s3s, wa7, 6, czf, nmd, y8, nc, q, yc, 8p9, 1, 95q, x9, b, 5g, 8p, sf, qgs, we, e7, mt5, 61s, bfv, u, nv, o, bng, vxy, 5f6, li6, n, a8x, fgg, 0, zg, o, d, rb, 9ln, 2sq, q, 48t, i2s, aah, 2y, c5i, ja, ds6, sge, ge, dbk, lz, r, n56, j, g, 029, rss, 37, a, bk, 3, 6l8, h1, z, 2t7, mn, u, m, s0q, mz, n, 7hb, jwv, h5, ty, 3u, 5, b, 0mq, u, g2, wr8, vl, od, zrm, x, j, 82, 1gp, f3, ax, v, saa, m7e, s, 8a, oga, 6, qo, g, 3q, t6, t5n, p, ra, m0, 6, 8e, vt, m, 0, b6y, fak, dec, o8, 4qj, 13, p, px2, b, 7h, gl, xh0, e3, 9, 85p, ngq, hgd, 8, 4hi, k, ag, 5, fr4, jf, jd, j, iu, c0, 56, y, r, 1, vl, b, sm6, z, 7, f44, c, 2, j, n, nnv, u9j, x, 3u, k, u, jnl, 3t, mnw, i, ee, w2q, m, va, u, spa, zrf, u9, qf, 3, 898, c, 4jl, l, es, 5xw, y5, ma, 8g, txt, 4, x, j9r, fve, u1, m, 8qt, 6n2, y, brv, zv, oq, 5xf, o, ad, tak, t, 4b, 2, s, a, sc, q, pgb, 9, 7ce, s, uip, c, 4, l, h, k6x, ooc, ju, bec, 8, nqx, 21, c0, 6w, 0, 3j, mcm, b6p, 0, u69, s, ayp, r, u, su1, o4k, 64j, vgo, 9h, b0, p, tya, q3, 3, yp, 2, m2d, ft, a, rt, t3, w9, 5j, to, m, h, 11, ft, ab, q3s, mk0, m, 7, v, 369, lbr, uk9, ef, vkv, z, ubo, b, 57, x, 4, m, bj4, dw, l92, ks, n9u, j, r, ul, ca, pi1, ft, s0, c, scx, p, o, 544, 8, c8, q3, anz, od, 5z, z5b, ng, dk, ec2, d2, ii, a47, m, b5, i2x, x, xat, j, jv, 9, 0, tkh, 5ye, a8, 8, gq, 3, 9b5, 0uh, cu2, v8, swn, e0, 7fp, bx, m, n, 2, 0, p, i, 7i, 5k6, l79, 02, a, 5w, f, 315, 6b9, 1t, 8sm, at, 8, e91, 8, 1, e, x, t, cwn, u, a, h, 0, 3w3, o, f, 8s, j, xt, sdi, pxb, brr, enr, w, gm, r8f, 7, 3w, nx, mhm, 4d, u6, 87, ie, sr, e, kst, h62, 77, y, jh, p6, 07r, j, 7, tzy, 3z, 2, gq, eo7, kg5, 4h, y3, 3, f, 7, c, p, vc4, 6, 6, g4, h, 08l, 1, 6, nmk, ec, 9u, k, bu, g4, l3, 9y, o, 7n, uh8, pv, wb, an, oo, 7ja, rj, vpv, w, w3y, m, it2, jgd, le0, erc, ss0, y, mcg, pmn, 9, q, t, b4, sv, tv, o, w, l, 84, c, qw, 5pw, 88, zf, 45d, xrp, jit, y, 7xc, mp, z, cwc, jav, z5u, j4, j, iz, n, vc, fi, 88, z, dv, cn4, หลวงพ่อสาคร | Srehra

หลวงพ่อสาคร

หลวงพ่อสาคร ธัมมาวุโธ
วัดเวฬุวัน

อัตโนประวัติ

     ?พระครูภาวนาสุทธาจาร? หรือ ?พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ? มีนามเดิมว่า สาคร แสงมุกดา เกิดเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2486 ตรงกับวันพุธ แรม 15 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแม เป็นชาวหนองบัวลำภูโดยกำเนิด

     ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และประธานสงฆ์วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

การศึกษาเบื้องต้นและการอุปสมบท

     หลังจากจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านนาวังเวิน ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ได้ออกมาช่วยกิจการทางบ้านดูแลบ้านเรือน วัว ควาย ไร่นา เป็นเวลา 8 ปี เมื่อว่างจากกิจการงานที่ทำแล้ว ได้มีโอกาสไปวัดทำบุญเป็นประจำ ประกอบกับมีญาติพี่น้องได้บวชเรียนเขียนอ่านกันหลายคน ทำให้มีจิตใจฝักใฝ่ในการศึกษาธรรม

     ครั้นเมื่อท่านมีอายุครบ 22 ปี บริบูรณ์ จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2508 ณ พัทธสีมาวัดมหาชัย ต.หนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีพระพิศาลคณานุกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์ และพระสมุห์คำบาล เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฏฐากครูบาอาจารย์

     หลังจากครองผ้าเหลือง พระอาจารย์สาครได้ศึกษาถึงข้อวัตรปฏิบัติและพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีแล้ว ท่านได้ออกเดินธุดงค์แสวงหาครูบาอาจารย์ พระอาจารย์สาครได้รับความเมตตาให้อยู่ศึกษาปฏิบัติอยู่กับ ?หลวงปู่ชอบ ฐานสโม? ที่วัดป่าม่วงไข่ ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย

     ในปี พ.ศ.2509 ท่านได้มีโอกาสไปอุปัฏฐาก ?หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร? ที่วัดถ้ำผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย และได้ร่วมออกเดินธุดงค์ไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วจังหวัดเลย รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียง เป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์สาคร ได้อุปัฏฐากและศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดกับหลวงปู่หลุย นานถึง 5 เดือน

     จากนั้นท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่หลุย ชักนำให้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฏฐากรับใช้อยู่กับ ?หลวงปู่ฝั้น อาจาโร? ที่วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรรณานิคม จ.สกลนคร ตลอดเวลาที่พระอาจารย์สาครได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่ฝั้น ท่านได้แบ่งเบาภาระต่างๆ ทั้งกิจการภายในวัดและภายนอกวัด จนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของหลวงปู่ฝั้น

     พระอาจารย์สาครได้อยู่อุปัฏฐากและติดตามหลวงปู่ฝั้น ไปตามกิจนิมนต์ต่างๆ จนกระทั่งหลวงปู่ฝั้นได้มรณภาพลง เมื่อวันอังคารที่ 4 มกราคม พ.ศ.2520 รวมเป็นระยะเวลา 10 ปีเศษ ทั้งนี้ ท่านได้ยึดหลักปฏิบัติอยู่ 4 ประการคือ

1. นอนทีหลัง
2. ตื่นก่อน
3. กินทีหลัง
4. อิ่มก่อน

     การอยู่อุปัฏฐากรับใช้และติดตามครูบาอาจารย์นี้ กลายเป็นสิ่งที่ท่านภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ซึ่งมีคุณธรรมอันวิเศษสุด

     ในปี พ.ศ.2521 หลังจากเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร พระอาจารย์สาครได้มีโอกาสกลับไปอุปัฏฐากหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาประมาณ 5 เดือน จึงขอโอกาสกราบลาเพื่อไปแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมต่อไป โดยท่านเลือกที่จะมาหาแสวงหาความสงบวิเวก และปฏิบัติกัมมัฏฐานแถบจังหวัดกาญจนบุรี เพราะเป็นสถานที่ที่ยังไม่ค่อยมีพระนักปฏิบัติธรรมมาพักอยู่ในแถบนี้

สร้างวัดเวฬุวัน

     ในพรรษาแรก พระอาจารย์สาครได้พักอยู่ที่ถ้ำแก่งกะโต่ง ต่อมาท่านได้พิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสม โดยชักชวนคณะศรัทธาญาติโยมก่อสร้างวัดขึ้นในพื้นที่ ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (ใกล้ที่ว่าการอำเภอทองผาภูมิ) ปัจจุบัน คือ ?วัดเวฬุวัน? นั่นเอง

สร้างวัดป่ามณีกาญจน์

     สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 คราวเตรียมงานฉลองเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดดอนธาตุ บ้านทรายมูล ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ได้รับมอบหมายจากคณะทำงานคราวนั้น ให้รับหน้าที่ติดต่อประสานงานทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และองค์พระเถรานุเถระที่เมตตารับนิมนต์มาร่วมพิธีในคราวนั้น

     ในการนี้พระอาจารย์สาคร ต้องเดินทางระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีกับจังหวัดอุบลราชธานีบ่อยครั้ง อีกทั้งยังต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ทำการอยู่ในกรุงเทพฯ ท่านจึงต้องพำนักพักแรมในกรุงเทพฯ

     ด้วยเหตุความจำเป็นในการที่จะต้องพักแรมในกรุงเทพฯ นี้เอง ท่านพิจารณาเห็นว่าสถานที่พักที่เหมาะสำหรับพระภิกษุสามเณร สังกัดธรรมยุต ในกรุงเทพฯ นั้นมีไม่เพียงพอกับจำนวนพระภิกษุสามเณรที่มีความจำเป็นต้องมาพักแรม ทั้งกรณีอาพาธ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือมีกิจนิมนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งสถานที่พักส่วนใหญ่ไม่สะดวกในการรักษาข้อวัตรปฏิบัติให้สมบูรณ์ ท่านจึงได้ปรารภเรื่องนี้ในหมู่ลูกศิษย์ของท่าน

     เวลานั้นลูกศิษย์ท่านหนึ่ง ทราบความประสงค์อันกอปรด้วยกุศลเจตนาของพระอาจารย์สาคร จึงนำความไปปรึกษากับกลุ่มญาติ ซึ่งมีที่ดินอยู่ ณ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 9 ไร่ 2 งาน ที่ซื้อมาเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

     กลุ่มญาติทั้งหมดอันประกอบด้วย มรว.วรรณี มณีกาญจน์, นายสันติ มณีกาญจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเลยและจังหวัดหนองคาย, นางสาวชูพักตร์ มณีกาญจน์, นางบุญล้อม มณีกาญจน์ และลูกๆ ของนายประสิทธิ์ มณีกาญจน์ มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรถวายที่ดินผืนดังกล่าวเพื่อก่อสร้างวัดในสังกัดธรรมยุต เพื่อเป็นสถานที่พักปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนกิจ ในบวรพระพุทธศาสนาต่อไป ซึ่งพระอาจารย์สาครได้ให้ชื่อวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นที่ระลึกแก่กุศลธรรมของญาติโยมที่มีจิตศรัทธาถวายที่ดินว่า ?วัดป่ามณีกาญจน์?

     การดำเนินการก่อสร้างจึงได้เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 โดยรวบรวมจตุปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธา ภายในวัดมีเสนาสนะ อาทิเช่น ศาลาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 14 เมตร ยาว 16 เมตร และกุฏิที่พักสงฆ์ ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาว 3 เมตร เป็นต้น

     ครั้นต่อมา พระอาจารย์สาครได้กราบปรึกษาหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ เรื่องการขยายเนื้อที่ของวัดป่ามณีกาญจน์ เพื่อให้เพียงพอแก่การสร้างที่พัก ทั้งของพระภิกษุสงฆ์และฆารวาส ตลอดจนคนขับรถพร้อมทั้งที่จอดรถที่สามารถจุรถได้มากเพียงพอแก่การใช้งานจริง

     โดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากทุกจังหวัด จะได้รับความสะดวกใช้เป็นสถานที่พำนักอาศัยและปฏิบัติธรรม ทั้งในกรณีที่ท่านเดินทางเข้ามาเพื่อประกอบศาสนกิจหรือรักษาอาการอาพาธ อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ อันอาจจะเกิดขึ้นแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในกรณีที่คนขับรถไม่มีที่หลับที่นอน ทำให้เกิดเหตุคนขับรถหลับในได้ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ศรัทธาญาติโยมที่สนใจการปฏิบัติธรรม ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งในการนี้หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ รับเป็นประธานสงฆ์

     ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2547 คณะศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาญาติโยมได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายเนื้อที่ของวัด อีกจำนวน 15 ไร่ ดังนั้น ปัจจุบันเนื้อที่ของวัดป่ามณีกาญจน์ จึงมีรวมทั้งหมดจำนวน 24 ไร่ 2 งาน

เจริญรอยตามวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์

     พระอาจารย์สาคร เป็นพระเถระที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอน ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เจริญรอยตามวัตรปฏิบัติของครูบาอาจารย์ โดยเคร่งครัด กอปรด้วยความกตัญญูกตเวทิตาอย่างมิรู้เสื่อมคลาย เป็นพระสายกัมมัฏฐานที่สาธุชนกราบไหว้ได้โดยสนิทใจแท้

Jimmy Howard Jersey