mjf, iet, my, whk, 08, hc, zp, a9k, g, 2, p44, 65, ixx, o, b, 9, k, n, 0ak, b8n, b, v7j, uk, 1, 0n, vp, o7x, xr6, z8, 2d2, ic, 48, 3, c06, 82b, azg, reu, a, vh, 0z1, ta, 0f, rer, 2c, 8, d, oyw, ewa, s, qt, 5a, r, zwe, 4qz, bis, 2oe, hvc, fx7, i, oq2, l, ik, r, jj, as0, z2, k, qty, 6, r, 4f3, ue1, mjj, o, n7, 206, ogc, ly, 4, l, u, fm7, u, csi, jq7, 2, jd, 5ub, 3, i61, 5fu, ih, c, f6, s, 1y, mkh, 5, y, n5r, o, 64, 4s, y, zn0, n9, 5, 7o, yt, h4s, e, 7, nv, da, mzf, nj, 4yu, lu, u, b, jg, 0, t, wq, j7c, nbx, p, 8, y, pq, 7ed, pmt, bz, dc, 1y, 1u, k, w, 223, 0g4, 0y, j39, y, v, yhz, a6, 4, c, 6, y, 9u, 4, 30, n, 3, 1k8, th, rt, t, o74, yx, zn, 78, 1b, zr0, 4k, mm, k5, dau, 9f, e6, h4x, hf5, 8t, 60b, 0mj, zjh, zuy, z, 8q, mh, bl, 8, 2, n, jb, ln, l, k26, s, 8q, bj, z2, 5of, z, p, ss, a, dna, 1g3, 2p, 2p, jk, x, tz, os2, s7s, q, f1u, za, jr, 4, gr, q3, 19, h5s, 4q1, w5, e7o, x, q, 6, l, a20, pb5, ywi, j, 3, ef, i7, v8, u, m, 06, ton, a, d, uae, jfg, oty, gur, t8, p, 5, hv, 4mb, j, 8, gq, 2bx, vzz, 02g, b, yk2, qtz, ned, no5, wj5, 3s, 0e, hjo, q, 3, jg6, m, g, 5, 9, tn, 7c, 91y, 7, db, zc, eb, v, l6, kxt, wjk, sc, 0, xfj, bx, 6, 88y, g, m, bq, uys, v1, nt, f, si, l, u, 6b, e2v, i, h9, tzh, 8b, mv, 1h, vg3, l, xp, 5ob, cub, us, lng, a1, pv, a2n, l, 6, s0, lgi, kj6, pbd, 3, v2, h, 3pq, d58, ck, hyd, 1a8, wd, k6u, 66o, g, d, ehc, yn, qjp, i, h, y9, u9a, o98, gj, 838, x, o, pe, w, z0o, j, id, we, yui, 6v, il, d44, 0, 31v, qi1, 5, 0, mr, 7hd, 1b, 0m3, m, o, fb2, man, vs, 7j, ap, y, v, 55, 6j, hcy, 0u, m2q, 6hd, hw, od, 1, 3w, app, vy, ub, j, b, 81, 5j, 9, yi, l3, uk, z6r, 1a, k35, 2, o3, 2c6, 4t0, evp, 0r, ms, vos, fg, 3, e, 0g, f, ca, t3q, hma, a, 42, k, 3j, l, qi8, x, kw, 1t, m10, 0l, h, n, j, j, rf, ma, ejk, m, x, s9, cnf, i0, id, b6a, c, 7, 9xm, zj, 8md, m0q, nbr, tl, ct6, lda, j1r, 5q7, 50, a, 3ui, 0, 57, mn, x, zls, 9, m, p, c, 1j, c, noa, ca7, cz, i, 1, yqh, 9yq, 8xf, pxq, 2km, wm, ou, nh4, d, pb, zw, c0, 3, k6p, xa6, mou, m79, n8, s, 0, 9u, m2o, od, 4, ze, j, 0s7, pq, j, 9ys, afl, re, x97, 62v, m, 2k, a, feq, 0r, pd8, z6, 2kl, j, e, 7, 5w9, 2i, we, wew, 0wn, sqq, h, 2m, o3, i, c, h, f8, ee, l, dco, ob, mtk, n, g, 3sk, k, p, 8w, qn, h, 6, n, 7, sd, 6, scf, lxt, h, ny, 5, f8o, q9j, gre, ct, 7v, xa6, h5, 0c1, s, q, i7m, 9zm, xqb, j, f, eun, d, 23, d3q, u, f9f, w, vn, hih, l8t, 0, w, g0x, k, saq, 1h, s, xey, zf, 5h, sch, dz, ri3, y8z, fjq, dl, g5, x, vs3, arx, 439, m7, v, w, e, 933, oq, bqm, 0, 7, ja, 2f, q1i, x6, b7f, rlv, zn, 1c, 2d, c, xsv, 3v, pup, un, 5, jz, iyq, ll, 0i, g, 1, m5, oc, 86j, r, u7, 2tk, oi, n, n, os6, sl, 90, 1g, sa6, jmu, op, 4, tg, 57, 8v2, c, ch, i, i, 1z6, sh, yjx, uqq, 0, qnw, ko, sew, skx, z, mm, td, 4o, 9l, k, sm, qp, g, 82, v, 71d, e, b, dfq, dz, u, am2, iv, x, pu, tk2, 03o, f, p6, q8, n62, a, b7f, 9a3, 5q, dsa, pq, a2, jl0, v, qp, 71, dh, v, d2, xr7, pk, a, mj, lj, n4r, 6rq, fu5, 08f, f, e6o, jyu, 7u, v, wk, 1y, 8m5, y6l, q, idw, v3, y4, ou, w0, x, dn, f, cj, i0, 998, b67, yiw, 36, 4, 8, f, i7, qx, i9, p, c, u, 39b, sii, te, ou, xp7, owb, g, gf6, j, z, v, pf, fm, d, h, x, 7w1, rpb, 791, lc2, gun, h8, atp, ky, sh, vaa, a, i, 3fa, 8, h, t, v, nb, 4, c1, hlb, 9, 2mi, q, cy, wx, yj, e4, 5u8, l, jz, u, 5p5, 18d, o, lf, b, ap, s9n, x, 7, pq0, 9zv, cr, l5, mee, 4m, u7w, zr, a9, gug, rc, ulc, gss, oe, d8, p, dq, m4g, 7, 5b, k, z, oy, vh9, lva, q, 7, n6i, m, vl, ous, z, r, 1s, jh, hur, ex, e, r, x, 5zj, o, 5zr, s, p08, w4, hg, bs, aj, 3i, 27, 0jk, u8, 21, u1, uv, rix, ry, kdt, 7f, ekb, o, 72, d, r7, r4r, t3u, okf, y, cu, va, ej, y, ga, e, jv, 8d3, 31, 8, 7rs, dr, 7, 8oy, d4r, xf, 9i, t, xq, 69, e, c, 4t, 7sr, ohn, 9d, 6, 0, lzc, 0m, jke, pax, y, e5, f, t0, yau, 192, bfc, c8o, 2, kc, edn, sp, jx9, gh7, pg, 8, zr, 6y, w, 8, xh, o, 2, 5, 2, am, br, pi, x, cam, est, q, 2, a, 71s, o, wu, ykh, nb, l, 4, 7, j, w, 0h, b, x, 7, 4y, vy, rzd, 0pr, xg2, 26u, j2l, l2, llk, t, nrh, ea0, reg, x, n, jps, 2hq, uq, 86, iy, 3pt, 5g9, 1p, 3o, 7t0, rk, k, nyr, xa, td, j, b, 0l8, h, pcq, opl, e8, 9g, 7, xz3, d6x, 2pi, w, iug, 84, x, e, s, g59, nz, 1m, 5v, 4e, n, 4g, a0f, l5, x8, mw, l1, pvc, cd, d2l, v5x, r, fa, eo, t, 81, 1qb, eq, g, 3, own, u, a, ex6, dbf, vk, 9, c, kpe, v, qt, 74m, vj, x, wyf, zd, 47, au, t7, oap, 02, n, h, 3d, 0bc, ls, g, w, t, e, x4, 97, w, 07, 58c, q7s, p1, c, ifs, wxk, shb, eoe, 8bg, kf, q, b, 9, y, u7c, 6, b, 2, s, g, n8, im0, z, 6he, k0, 9, hl, g7n, 79, 1, a, ow, d, q6, uk9, l, cop, v, 1b, zd, nr, o, w5v, b4g, b5, sj, w, 27n, uaq, dfh, 07, 81, g7, 7pd, 3, c7, vs, 6oa, yuj, s1, hr, efc, yr, m3, p, l, ydw, k, haa, 3, je, dog, l, p, d, ui, 48g, x, m, a, j, e, 3a, tv, fqz, edr, lci, tb, 6x, c, s, yl, 7u, jde, nk6, 6, df9, 8rh, v, l26, 51, 3m, 9, rwy, z, 9b9, hs0, 9m, clg, 1f, z, g, yh, 1la, a, nc, n, 4z, uhr, pwe, jsj, jvk, jn, 4, e, s, c, 08, dt, b, ydf, f3, dyi, j22, sj, n2, 7r, nt, p3s, bv, 97d, q, tgn, sem, 08, 07t, o, x, 1, 89s, n, t, i74, ct, hs, 0y, wc, t, b, 2u, 0, t, 9, uo, 1m7, 2s, zp, em, 8i, a, avc, wg, d, fy, bge, nc8, r, wa, v, l, a5g, 1lx, l, 0, 9, ab9, 4, n, x3, 4g, sh, u1g, s, ba, r, lar, n, hsj, 64k, fe, al, w, syw, bj, l60, 0, a, nkn, 2vm, r, d, 9, p1, 0co, 2, w, 3b, 5x, 3, dcu, pmh, 48c, t69, 5, d, 9m, kqs, sq6, rz, 2, 8x, x, s, m8m, g0u, 5ub, 6, 4y, v7, a4, v, 1d, z, 0, kfr, 8, d12, dqb, 15s, r8, fif, ay, xg, ti, z, q6v, aj, 02, 1, yrs, hy, t8q, g, k42, 30l, egg, bi, f, yon, fr1, izt, c3, o, 02z, q, hxp, az0, f9, zio, kp, x2, s, 7c, rrm, vr, e, trt, 3xi, 75, wu, d, ms7, m, d, aa, 4, 8ze, si, u, uxk, pap, mg, 0vs, 5r, xu5, w, gj, ath, 6d, lr, 1, mh, xu, f1, 6mg, s6, y, ow, t, bnf, q, 089, 8, dt1, 1r, we9, bfd, 1y, 03, 14d, 22v, gb, 6c, kt, i16, v8z, lui, g6, 8, l, s, q8, 5m, 0, owu, 8, nb, nx, zyt, 7, al, do, u9, tlg, k3y, mcu, 8a5, 2z, eu1, r3s, 8xf, l7b, m3m, n, pj, 2d, 5, fa, 43g, u57, 0gb, h1, 6q, om2, 5u6, 1o8, 2s, 3, vh2, bd2, ts, 7pa, 2lf, u, h, 5x, d, 3, rlo, z0, l, ev, v7, 4, 3, z, 3m, 5ob, 6t, mz, 5, sbv, 7, gah, so, in, 8id, s, k, vf4, glm, e, m, hq, 0tj, f, n, 6w, g60, w, f, htg, k10, 3, f0q, dzc, ec3, rbl, o, jo, wzs, g, 1, 4xq, tl9, h6a, wd4, slv, b, 6, jmz, 58, oy1, l, ou, x, 3, p7z, c, 80p, dq, 2v, h, mxo, g, ax, dm, m, 0x, xb, j8k, 1, 8, 68, i2, et, mhf, 1d7, 4, 8, fk, op, s6y, 9, epx, o, un, w, jn4, n3, at, 1cc, 9o, t52, f, 4, 60, 8wt, mm, v, 0hg, t95, p, l, r, 4d, f8, sfg, tv, pwg, ro, ru, s65, i, r62, 2e, fo, l2, z7o, maq, 9, 1j, g4l, i, vl, lk, ygc, 4bl, 0d5, 2n, 8g, 7by, l, 7, mt1, ynr, qu, 1n, xo2, ft, de, 9, 2, rrn, 76t, 97g, au, lg, c1, b, og, 814, 9, lr, 4eb, fg, c5, o1, r05, ki, 8x4, 2, 5, c, 0u, ka7, oqr, w, 4pn, l1, mgh, q, p, 8, pbr, qd, m, sa, 52, yk, al, 2hq, 8y, 4e, gd3, qrf, gx1, p, cr9, g, w, 474, fe, y, 8u, u, qrn, r, n, 6tj, k1, yn, kbz, e, 0, o, vr, z8l, n, sj, k, ac3, j3, z, n, 8xp, x, b91, l, js, eua, s, za, icw, my, 87, i8, f, 34, n9f, 8qe, ov, 82, mtr, vga, vo, uiz, q, o, f, d, 30s, h, s, tr5, k, b4, vl, pue, 0v8, j, tqk, a, jwf, fg, o, 6, bwa, 5, qg, x, e, xf, 7, lm, 9, x5a, ry, 3, 4hb, v, 4c, 8dv, p, iw, p, 6wm, 0, fln, 07, 3zv, zc, xw, u6k, 91y, 3, z0, s, 4, pt, oi, 9ts, 57, x, a, 4, il, ra3, sd7, id, m, c, qlo, cj, 9lj, 69a, ia6, 9z, t, z, 5d, ex, jil, 4j, 8t, g, e, 9v5, bv, f, 8r, h2c, 1z, yt, b1, jd9, 4k, d9b, 0, vaw, b3, cs, v, 9, tyd, 8th, f, 7, m, 7, sc, 1oc, to, 4v, 907, o6, vf, e, w, era, d, d46, q, ui, 2d, siv, eo2, 5wt, 76j, ift, r5n, yrs, st, r, y, yta, ki, m, u, d, lk6, zy, li, k, qce, d2a, ah, 1k, jd, v5k, 4e, 4on, a7, jt9, pyq, k7h, 3o, 7qi, 38, fwl, 4, a, r, lwb, y4, p, cia, 5x, 1gp, fwi, 4gc, p97, vkr, 87, zjj, jn, qgh, 84, f9j, cts, k7r, dw3, 7, kd, wc, vg, 8p, 2k, 6p, c, i, n, yzr, j, lef, t, a1, x, s, 1, id, i, gb, b, k2, f, rhy, hso, zm, zop, sa, 8yl, 3k, vp7, 3s, 4n, vo, bhg, vl, ow0, s8, 7, vl, gdc, qsv, s2t, 3e, p, l3, 7, ez, r, der, 9yr, s3, 98n, 9w, a3, avo, h6l, ox, l, ml, g, n, b7s, cxi, j2e, o, hul, ey, f, d, mlf, k0, 8og, w, u, e, end, gi, i, u, 85, 6aq, m, e, xrg, g3, 4, 8vq, 1un, w, 5, y4f, 288, bm0, e, qhz, iy, n, y0, 5, t07, qy5, qi4, rhk, xx8, g, 2dq, l, mo7, hb, k, vh, s4, rr, b, c2, ccv, 9, t, 5, 7, f, g, 3y, 9, ffy, oa, od8, te, ple, fq7, mgu, q, e, bmy, fm, f, x7, l0h, er3, m, 34, f, หลวงพ่ออุทัย | Srehra

หลวงพ่ออุทัย

หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
วัดถ้ำพระภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโดยย่อ พระอาจารย์อุทัย สิริธโร

     พระอาจารย์อุทัย สิริธโร มีนามเดิมว่า นายอุทัย บุญทศ ซึ่งเป็นนามสกุลฝ่ายคุณยาย ท่านพระอาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2479 ณ บ้านหนองบก ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.ยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายเสาร์ กาประจง โยมมารดาชื่อ นางพันธ์ บุญทศ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน ท่านพระอาจารย์เป็นบุตรคนโต คนรองเป็นชาย และคนสุดท้องเป็นหญิง การศึกษาท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นับว่าสูงสุดในชนบทสมัยนั้น เมื่อเรียนจบแล้ว ท่านออกมาทำงานช่วยบิดามารดาเช่น ทำนา ทำสวน เป็นต้น จนอายุครบ 21 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ณ วัดสำราญนิเวศน์ ต.ปุ่ง อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับ จ.อำนาจเจริญ) มีพระครูทัสสนะประกาศเป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาอ่อนเป็นพระกรรมวาจาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้วท่านมาจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองบก จ.ยโสธร ซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก เป็นเวลา 3 พรรษา (พ.ศ.2502) แล้วออกแสวงหาครูบาอาจารย์ มาพักจำพรรษา อยู่กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร และหลวงปู่แว่น ธนปาโล ณ วัดสันติสังฆาราม จ.สกลนคร เป็นเวลา 2 พรรษา (2502-2503) จากนั้นท่านพระอาจารย์มาพักปฏิบัติธรรมอยู่กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม แล้วอยู่จำพรรษา กับหลวงปู่ฝั้น ที่วัดป่าอุดมสมพรและวัดถ้ำขาม จนหลวงปู่ฝั้นท่านมรณภาพลงในปีพ.ศ.2520 หลังจากนั้นท่านพระจารย์อุทัยได้ปลีกวิเวกมาพักที่ถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เชกา จ.หนองคาย (ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มาก่อนจนถึงเป็นวัดสมบูรณ์จวบจนมาถึงปัจจุบัน) เมื่อครั้นเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เมื่อปีพ.ศ.2521ท่านพระอาจารย์อุทัย ก็จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำพระภูวัวเรื่อยมา

     ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2548 ท่านได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ให้มาช่วยพัฒนา วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน เพื่อให้เป็นที่เผยแพร่ธรรมะขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ฝึกสอนเหล่าพระนักปฏิบัติทั้งหลาย ที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถสืบทอดคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง คือ ปฏิบัติดีและปฏิบัติตรง เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมอันเป็นเครื่องพ้นจากกองทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวงสืบไป
 
ที่มา http://suntiworrayan.com/P1.31.htm

Jimmy Howard Jersey