หลวงพ่ออุทัย

หลวงพ่ออุทัย สิริธโร
วัดถ้ำพระภูวัว อำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติโดยย่อ พระอาจารย์อุทัย สิริธโร

     พระอาจารย์อุทัย สิริธโร มีนามเดิมว่า นายอุทัย บุญทศ ซึ่งเป็นนามสกุลฝ่ายคุณยาย ท่านพระอาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2479 ณ บ้านหนองบก ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.ยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายเสาร์ กาประจง โยมมารดาชื่อ นางพันธ์ บุญทศ มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน ท่านพระอาจารย์เป็นบุตรคนโต คนรองเป็นชาย และคนสุดท้องเป็นหญิง การศึกษาท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นับว่าสูงสุดในชนบทสมัยนั้น เมื่อเรียนจบแล้ว ท่านออกมาทำงานช่วยบิดามารดาเช่น ทำนา ทำสวน เป็นต้น จนอายุครบ 21 ปี จึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ณ วัดสำราญนิเวศน์ ต.ปุ่ง อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับ จ.อำนาจเจริญ) มีพระครูทัสสนะประกาศเป็นพระอุปัชฌาย์ พระใบฎีกาอ่อนเป็นพระกรรมวาจาจารย์

     เมื่ออุปสมบทแล้วท่านมาจำพรรษา ณ วัดป่าบ้านหนองบก จ.ยโสธร ซึ่งเป็นวัดสาขาของหลวงปู่ผั่น ปาเรสโก เป็นเวลา 3 พรรษา (พ.ศ.2502) แล้วออกแสวงหาครูบาอาจารย์ มาพักจำพรรษา อยู่กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร และหลวงปู่แว่น ธนปาโล ณ วัดสันติสังฆาราม จ.สกลนคร เป็นเวลา 2 พรรษา (2502-2503) จากนั้นท่านพระอาจารย์มาพักปฏิบัติธรรมอยู่กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม แล้วอยู่จำพรรษา กับหลวงปู่ฝั้น ที่วัดป่าอุดมสมพรและวัดถ้ำขาม จนหลวงปู่ฝั้นท่านมรณภาพลงในปีพ.ศ.2520 หลังจากนั้นท่านพระจารย์อุทัยได้ปลีกวิเวกมาพักที่ถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เชกา จ.หนองคาย (ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มาก่อนจนถึงเป็นวัดสมบูรณ์จวบจนมาถึงปัจจุบัน) เมื่อครั้นเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร เมื่อปีพ.ศ.2521ท่านพระอาจารย์อุทัย ก็จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำพระภูวัวเรื่อยมา

     ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2548 ท่านได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด ให้มาช่วยพัฒนา วัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน เพื่อให้เป็นที่เผยแพร่ธรรมะขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นที่ฝึกสอนเหล่าพระนักปฏิบัติทั้งหลาย ที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถสืบทอดคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง คือ ปฏิบัติดีและปฏิบัติตรง เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมอันเป็นเครื่องพ้นจากกองทุกข์ ทั้งหลายทั้งปวงสืบไป
 
ที่มา http://suntiworrayan.com/P1.31.htm

Jimmy Howard Jersey