Tag Archives: นิทานชาดก

นิทานชาดก ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

นิทานชาดก ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

นิทานชาดก ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

     ในสมัยพุทธกาล ณ วัดเวฬุวัน แห่งกรุงราชคฤห์ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภถึงเรื่องของพระเจ้าอชาตศัตรู พระราชาองค์ที่ 3 แห่งแคว้นมคธ ผู้หลงผิดกระทำปิตุฆาตต่อพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นบิดา ที่ไปยกย่องอสัตบุรุษ ได้ทรงนำอดีตนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาสาธกว่า

     ในอดีตชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ ทรงได้เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ มีสานุศิษย์อยู่ประมาณ 500 คน หนึ่งในบรรดาสานุศิษย์มีมานพผู้หนึ่งชื่อว่า สัญชีวะ ซึ่งเขาได้เรียนมนต์คาถาสามารถปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ แต่ไม่ได้เรียนมนต์สำหรับการป้องกันไว้

     วันหนึ่งสัญชีวะและเพื่อนมานพได้เข้าไปหาฟืนกันในป่า เมื่อเดินเข้าไปก็พบกับซากเสือโคร่งตัวหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ เขาและเพื่อนๆ จึงตกลงกันว่าจะเข้าไปดู เมื่อเข้าไปใกล้และมั่นใจว่าเสือนั้นตายแล้วจริงๆ ด้วยความอยากลองวิชาที่เรียนมา หรืออยากช่วยชีวิตเสือตัวที่อยู่ตรงหน้านี้ สัญชีวะก็ถามเพื่อนๆ ว่า “พวกท่านเชื่อหรือไม่…ว่าเราสามารถทำให้เสือตัวนี้ฟื้นได้” พวกเพื่อนๆ ไม่มีใครเชื่อ และอยากพิสูจน์จึงท้าสัญชีวะว่า “ถ้าท่านทำได้ ก็ปลุกมันขึ้นมาให้พวกเราชมเถิด” จากนั้นบรรดาเพื่อนๆ ก็ต่างรีบปีนขึ้นต้นไม้ไปเพื่อรอดู

     สัญชีวะจึงทำสมาธิแล้วทำการร่ายมนต์พร้อมกำก้อนหินก้อนหนึ่งในมือ เมื่อร่ายมนต์เสร็จก็ปาก้อนหินในมือไปยังเสือที่นอนแน่นิ่งอยู่ ทันใดนั้นเอง?เสือที่นอนร่างไร้วิญญาณก็ลุกขึ้นกระโจนเข้าใส่สัญชีวะแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เมื่อรู้ตัวอีกทีคอเขาก็มีเลือดไหลอาบลงมาไม่หยุด…และสิ้นใจลงตรงนั้น ท่ามกลางสายตาของเพื่อนๆ ที่ไม่สามารถช่วยเขาได้

     และสุดท้ายที่ที่เสือตัวนั้นเคยนอนตาย บัดนี้ได้กลายเป็นที่ของนายสัญชีวะ จากนั้นเพื่อนๆ ของเขาก็ขนฟืนแล้วรีบนำเรื่องนี้มาบอกแก่อาจารย์ทิศาปาโมกข์ทันที อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า

     “ผู้ใดยกย่องและคบหาคนชั่ว คนชั่วย่อมกระทำผู้นั้นแหละให้เป็นเหยื่อ เหมือนเสือโคร่งที่สัญชีวมานพทำให้ฟื้นขึ้น แล้วทำเขานั้นแลให้เป็นเหยื่อ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
การที่นิยมยกย่องคนไม่ดี ย่อมประสบความเดือดร้อน

ที่มาข้อมูล : www.thaifable.com

นิทานชาดก ค่าจ้างเรือ

นิทานชาดก ค่าจ้างเรือ

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภคนแจวเรือประจำท่าคนหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า?

นิทานชาดก ค่าจ้างเรือ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดไปเป็นฤๅษี บำเพ็ญอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นเวลาช้านาน คิดอยากจะโปรดญาติโยม จึงเข้าไปเที่ยวภิกขาจารในเมืองพาราณสี พระราชาทรงเลื่อมใสแล้วนิมนต์ให้จำพรรษาในสวนหลวงเพื่อถวายทาน พระราชาจะเสด็จไปฟังธรรมวันละครั้ง ฤๅษีมักจะให้โอวาทเป็นประจำว่า “มหาบพิตร พระราชาไม่ควรมีอคติ ๔ อย่าง คือเป็นผู้ไม่ประมาทสมบูรณ์ด้วยขันติ มีเมตตากรุณา ครองราชย์โดยธรรม ที่สำคัญพระองค์อย่างทรงโกรธเป็นอันขาด ไม่ว่าในที่ไหนๆก็ตาม จะเป็นในบ้านในป่าหรือที่ลุ่มที่ดอนก็ตาม ถ้าทำได้พระองค์จะเป็นที่รักของทวยราษฎร์ตลอดไป” พระราชาทรงเลื่อมใส จึงได้ถวายหมู่บ้านที่สามารถเก็บส่วยได้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ กหาปณะให้ ๑ ตำบล แต่ฤๅษีไม่รับเพราะถือเป็นกิเลส จนเวลาผ่านไปได้ ๑๒ ปี

ฤๅษีคิดจะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่นบ้างจึงไม่ได้เข้าเฝ้าทูลลาพระราชา เพียงบอกให้คนเฝ้าสวนหลวงไปกราบทูลให้ทรงทราบ แล้วก็ออกเดินทางจนไปถึงฝั่งของแม่น้ำคงคา ที่ท่าเรือแห่งนี้มีคนแจวเรือไปส่งคนข้ามฟากแล้ว่ค่อยคิดเงินค่าจ้างเอาตามใจชอบอยู่คนหนึ่ง เมื่อลูกค้าไม่ให้ก็มักจะมีเรื่องทะเลาะชกต่อยและขู่เอาเงินค่าจ้างจากผู้โดยสารอยู่เป็นประจำ

ฤๅษีเมื่อไปถึงท่าเรือแล้วก็ขอใช้บริการเรือจ้างของนายอาวาริย์ปิตานั้น เขาถามขึ้นด้วยอาการเกียจคร้านว่า “ท่านจะให้ค่าจ้างผมเท่าไรละ?” “โยม..อาตมาจะให้ของดีทำให้ร่ำรวยแก่ท่าน” ฤๅษีตอบ เขาฟังแบบงง ๆ ว่าจะได้อะไรกันแน่ จึงพาฤๅษีข้ามฟากไป พอถึงฝั่งแล้ว จึงพูดขึ้นว่า “ท่านจ่ายค่าจ้างด้วยครับ” ฤๅษีจึงบอกของดีเป็นธรรมโอวาทว่า “โยม..ขอค่าจ้างกับคนที่ยังไม่ข้ามไปฝั่งโน้นก่อนสิ เพราะจิตใจของคนที่ข้ามฟากแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ข้ามต่างกัน โยม.. ขอท่านจงอย่าโกรธนะ ไม่ว่าในที่ไหนๆ ทั้งในบ้าน ในป่า ความร่ำรวยในทรัพย์ก็จะมีแก่โยม นี่แหละของดีนะโยม”
เขาถามว่า “สมณะ นี่หรือคือค่าจ้างที่ท่านให้ผม”
ฤๅษี “ใช่ละ โยม”
คนแจวเรือ “ไม่ได้ ต้องเป็นเงินสิ”
ฤๅษี “โยม..นอกจากโอวาทนี้แล้ว อาตมาไม่มีอย่างอื่น” เขาโกรธมากพร้อมกับตวาดว่า “เมื่อไม่มีเงินแล้ว ลงเรือผมมาทำไม” ผลักฤๅษีจนล้มลงแล้วนั่งทับอกตบปากท่านหนึ่งที ขณะนั้นภรรยาของเขาที่กำลังท้องแก่ได้ถืออาหารมาส่งเขา จำฤๅษีนั้นได้จึงบอกสามีว่า “พี่.. ฤๅษีนี่ประจำอยู่ราชสำนักนะพี่อย่าตีท่านนะ” เขากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธจึงลุกขึ้นตบภรรยาอย่างแรง ถาดข้าวแตกกระจาย ภรรยาล้มลงทำให้ลูกทะลักออกมาทันที
ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นต่างมายืนมุงดูและช่วยกันจับเขาไว้เพราะคิดว่าเป็นโจรฆ่าคนตาย แล้วนำไปถวายพระราชา เขาถูกวินิจฉัยให้จำคุกตลอดชีวิต

พระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วได้ตรัสให้โอวาทภิกษุว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะให้โอวาทควรให้แก่คนที่เหมาะสมไม่ควรให้แก่คนที่ไม่เหมาะสม ดังฤๅษีให้โอวาทแก่พระราชาได้ หมู่บ้านชั้นดี แต่ให้โอวาทแก่คนแจวเรือจ้างกลับถูกตบปาก ฉะนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
จะกล่าวสอนใครควรดูความเหมาะสม เพราะคนพาลย่อมไม่ยินดีในธรรมเป็นพาลทุกเมื่อ

ที่มาข้อมูล : www.nithan.in.th

นิทานชาดก เศรษฐีกับนักเลงเหล้า

เศรษฐีกับนักเลงเหล้า

นิทานชาดก เศรษฐีกับนักเลงเหล้า

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก เรื่องเจ้าพ่อต้นไทร

นิทานชาดกเจ้าพ่อต้นไทร

นิทานชาดก
นิทานชาดก

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่อง สุขจริงหนอ

นิทานชาดกเรื่อง สุขจริงหนอ

นิทานชาดกเรื่อง สุขจริงหนอ

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก บัณฑิตผู้หยั่งรู้

2016-05-10_142648

นิทานชาดก บัณฑิตผู้หยั่งรู้

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก พ่อค้าผู้รอบรู้

2016-05-10_142043

นิทานชาดก พ่อค้าผู้รอบรู้

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่อง ลูกหัวดื้อ

2016-05-10_141613

นิทานชาดกเรื่อง ลูกหัวดื้อ

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่องกวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์

chadok5014p_11

chadok5014p_01
chadok5014p_02
chadok5014p_03
chadok5014p_04
chadok5014p_05
chadok5014p_06
chadok5014p_07
chadok5014p_08
chadok5014p_09
chadok5014p_10
chadok5014p_11

ที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่องเจ้าพ่อต้นไทร

chadok5603p_01

นิทานชาดกเรื่องเจ้าพ่อต้นไทร อายาจิตรภัตตชาดก ชาดกว่าด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน

chadok5603p_01
chadok5603p_02
chadok5603p_03
chadok5603p_04
chadok5603p_05
chadok5603p_06
chadok5603p_07
chadok5603p_08
chadok5603p_09
chadok5603p_10
chadok5603p_11
chadok5603p_12
chadok5603p_13
chadok5603p_14
chadok5603p_15
chadok5603p_16
chadok5603p_17
chadok5603p_18
chadok5603p_19
chadok5603p_20
chadok5603p_21
chadok5603p_22
chadok5603p_23

ที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทาน เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า

นิทานเวลาเป็นสิ่งล้ำค่า


 
ที่มา : youtube.com/dmc