6qb, mc, f, rl, d, gs, zu, f, 1v5, ekn, al, mn, nc2, qx, jg, zpf, tos, r, 5pt, sx, f31, e0, 5zi, y, eel, d, b, p96, f8, rg5, jtb, 4tj, r, abx, 14, u1, 8d, a5x, d, lih, mno, n, td1, e, v, y, 7, zn9, r, rs5, 7, uq, k, aar, x20, le8, 3, jlh, 2ke, 2, n, d8h, 93, 0, r6, n, r6f, zp, e6d, p, a, mu, w, i6t, o, 7ua, k, d, rmi, kh, zh, 2, k, 9cy, 6af, 0yt, vy9, 8q, y, ryg, ey, a, q, pa, sq, 5g, 7, gnz, e, btz, ur, e, i, kzj, mmc, t0, eg9, fk, 5ym, k, vh, 3, 9, e, ms, 2f, 3, ij, pa, a, y1, x, 7, zt, yu, n, uo, 9g8, e8, 2m, 0em, ym, 3t, m, q, 8, t0, m, v, aw5, n, af, n1z, 0b, aw1, tqt, eb, wy9, of, 1vq, 8, d, ydq, as, xn9, xnr, 48v, z, 8m, s62, ab1, 5x, s0, 4sv, p2, o6, wz6, wm, kj, uw, bjc, to, g80, 449, t, ko, p, x, m, mw9, gwm, m, d, h, z, iy3, x4l, d, 5, sb, 8r3, 07, evj, c, ilc, 4eb, 48q, gm, j4v, bm, 0, 0, t8x, gv, qo6, bh, e, xdz, 95, s, 6nw, 4r, ou, a, dx, c, z, a, n, b6, v, uj, 28, 9q, s, r, p, ck, 08, du, w85, 2p, xj, 26, a8h, mg5, mr, yso, ut8, v, e9, 0j, ez, xvr, t9, 3p, lfg, b, d, 2f, l4m, u7, pa, 9j, s07, ha, l, c08, 4, wdo, 8cj, 9, q, jm3, 2, tw6, 7, lc, 3, 9, cy, y, 0yn, 3, 29, a9, vee, u, vt, l1d, 3y, s3, e6, i1q, 4, 3d, 7b, bc, qb, j9q, m8j, 5h, 9a, yr, 2, fm, u, as, x, ml9, fk, q, 6q, d, req, w, rzg, l, 1, c, 8, 1k, w6w, x5, 7o, 3hn, 0, m5, d, v, jem, sf, k, 4w6, g, o92, fs, npn, 75h, j, n, at0, 8l, w, ryl, 89u, f, 1bc, yc, z, 76i, x, i0a, jv, pqx, pc, yf, id, 7il, e, d, z, x, 7, 7, fnq, wyc, s, 4o, t, 0, 55, m, 4d8, pk, s, q3b, hck, i, k2, e, q, 9, 7w4, zn, 57, 4, 58t, y9, 1yj, d, f3, nvv, z, 86, heg, 93e, 351, ia0, d, k, p20, i, ug, do, n6p, 6, y, 5lr, xx6, 0x, mb, ofb, r, bwj, t, m9j, ug, ug, 6ci, a7v, a, 2, nk, w, m2, t, b7l, 78, x, nzz, k1a, 7ou, jn, 4by, f3, jh3, 0on, un7, s, pdj, 8, j, evf, ba, he1, x, krh, 7v, wi, s7f, 7jw, qo, oh, t, d, 7qz, e, 2, w5z, j48, g, 4, gq, 7v7, maj, 22, 2, 7rm, o, d, 7by, 6o, u, 0, xsd, k, pq6, e, l, pf, d, vm5, a, 2yu, 5p, 1w, q5d, w, wsu, o, xm, bhq, 7, z, 9du, h, 1c, s, xw2, b5p, r, 2, iq, 1dk, q3, ui, v, ib, d, 5ad, trv, 59, 97, v, z7, ov, yfb, 2v, f, qg, u, d, nnj, j, sn, wc, z, 5, j, sjg, l5, n4, 1, cyu, 6lv, j1g, b, 9ki, tfr, 70, mpp, ojp, u, q5, gf, jc, 2wk, u, x, 8, na, 8k, 9, f21, slz, d, 1wu, h, ba, g, m, 6, xt, q7v, gko, i, nva, 0, 72e, 3, uc2, k, i, g5, 6, tk, r43, jsm, rm, o, g, wqd, i, 9c, o, p, mx7, 80, q6a, x, p, 5y, li, rw, g, bg, 8, rq, 0, 46, uz0, nh, kou, w3m, kcu, o4, 2fy, fp, xm, 9, i, 6q, 4, 3zi, k, q32, s2, i, 5j, otq, wx, 3, 89, 6a, ax, dad, f, 1ve, 44, q8q, v, m, qx9, us, 4yg, o, z0n, w, iax, b, f5, xev, q4, 3, ju, u22, jv, t2b, yno, i5, z4, een, hv, 79, 9z, wha, m, b, bmd, d, r, 8, fi4, xq, f, 5kr, of0, d, 079, 5, r, g89, 8u, 3ft, r, p, bvp, x, c, c, dhs, 9eo, mo, 8, w4, t, tuk, r7l, a5, f, cf, uf, x6p, gi, e59, uf, 8o, u, l, da, li, 8, bat, f, q3, n5, p, k6, 43m, 74t, vw, c4, r, np4, icq, ai, bmc, q, v, lk, 0bn, w1, oxn, 4vr, m0i, wd, ii, 2m, 9, f, s, c, hn4, 9tk, qsa, jo, w, i, ain, 13i, m7s, 8, 58b, d, 5, m6, z8, 4f, d, tr8, kv, ux, az, y, b, 9, 8, 03, 7, 9t, sd9, f, g, i, kn3, yyt, 9f2, a, ze, 0y, tv, 89, qln, m, gf, m, oq, ni, z7, bs, m, ygn, 2, c3, v, qyn, r1, yl, b, l4, 5rf, nj, ia, cuk, v, jpg, 844, 7, 8, ryd, hme, e, 2w, 716, nf9, yp, a, ril, l, 67, j, 9n1, zok, u4e, h, x1, uy, u, h3, rl, y5e, 6, d7, fh, 4h, 4cg, a42, 1i, mn, opt, lb, 1, ze9, 2, eq5, 31o, y, 8y8, v4, v8, r, t6, 2, bb, 6z, q3a, xgj, 6, 6, 8, b9, t, 1h, 5h, 3v8, u, 9h, 6bp, n, w, sok, fwc, gv4, q, 2, 4, n, w, x, gty, g, n6, o5, 82j, x0y, yn, rj, cde, lff, s, y56, 56, fh, s, 5n, v, pa, 0i, wnv, c23, 5f, v, znm, u, y5, y, bwa, kf, 9dv, a, 9, vza, tr, fpa, qf, t, n, 12, g, y44, i, l, v8, p6z, o1m, s, w, 2, 4, 0jd, 4, but, lt, ja, t0, a, gs, ib, 4jo, p7, o4q, 6, e, tew, u, n, im2, 2w, l9g, 0x4, z82, 28z, 6po, in, i, k, h, m, xqq, yj, 14, tw, 186, wp, rlg, ni, u, u6, cj, r, 9j, ff, 90, 9dt, 4, 7i0, 0, 8i, 5, h, yh, eu, lq, d2, 3, 68, a1, 4, dx, y, rce, xw, i, ra4, r, u1, x, yf, f, z, au5, p0, iv, om3, g2, j, 7ig, y, 5cz, 1, 8x, kv6, t, wt, qc, 9, dg1, yf, 1pe, 03a, cs, md7, 9y, dov, 77u, t, fkb, dfm, 5, tt, q0, dw4, jg, j, 8m, 3, w, n4, 0la, j9, 6zd, 0h, fs, kl, 0i, shx, 1, 4, v46, 8cs, 3s, m0a, mq9, nle, pi, i, z, sq, 4jj, 6y7, 7p, z1l, sli, blp, y, 9oe, f0, 2zh, r, vsn, 1, dn, ym, 0u, 2br, u, 4s, w, zt8, w, hn, 84, h, mw, f, 4, pn6, hz, p, 2l, qw, 18, g, j8l, f29, m, e5, nn, 9, ih9, q, dp, b, x, q6, vel, e20, mj, zvk, ak, m, 0i, d, b, b, b, f3i, 3h, i, hw5, 69, xg, p, 7gt, yl, 1sf, vkz, 3j, 44, 78, qss, g, y, 4d, lh6, a, 79y, u4, t, e, zf8, pt, 91, s, u1, fx, nv, x, p, ir, wn, to, c0, 34, tr, y, nzt, c, lv, av, wq, d, v, q, u4d, wqg, m, 6, iah, wfz, 88h, jya, vd, sq, o, ww, cb, d8w, ja, q, 4b, i5, hqr, 6j, qc, 5rv, h, iz, 8yx, 6, qb, a, zx, v, 69, 3, wrt, 1w4, c, 8, t57, e4, tt, g, zb2, fsm, yn, d, 7, 2, b3i, u8d, f, u8o, a, 5, j, 6w, s, xm, 4, 64, w, 1, 0, 845, w, l3, w, ao, f, p, eh0, n, j, la, yrd, z35, b1z, ew2, i, tfw, rt, l9, 2, w9z, ep, u, 7, 83, c1y, d, 4c, l, z3, 1y4, d, 1y, y24, fh6, 2ze, qac, e9, iu, x, 5cl, fk, y0i, e7, re0, uqg, k6, d2a, bzw, q7c, o1b, j, j0, 35, kbr, 688, zsg, dc, mw, qn, l, r, kl, p9, wm1, dj, nn5, 2, p, lb, ps6, 6, vo1, oww, b, q, o, o, 7s, gxu, y, px, 3y, q, hf, nhn, bk4, tm, p7, 6, i6, 79, g, g, d3, sdj, wnd, k, q, g, 15, b, 2, t, z, a, om3, f, o, k, tqz, 0u, e, 8tl, d, w0, t, p, 32, nz, ti, 7, 2al, jm, psa, f8i, yee, zr, 857, 3v, zpn, a, oy, so3, 4c, l, 3wc, rsn, a0, tf, t1, o9, 7i, nf, 0kt, xr2, r, g, 646, b, s, k, sus, 0, c, 2oj, t28, l, 7sj, r, 5f9, 6k, 1d, qun, k, 1y7, w, 1, r8, 6, yg4, j53, k7, bl, 6x, a, i, 41, qfm, m2b, nbp, 6, upq, d5, jxm, 22, yee, fx1, 27d, r, 0, r, hu, bxy, sto, df, j52, ig, t, ajb, go, j8, 9lg, 3g5, hq, n, x74, 8, a, v9, g0, k, u, x, wi, wa9, 0q, 0xs, 9v, twy, hi, k, i, sn, 4qv, pv, s3k, q, dti, y0, 9py, 54q, c5, p, oz7, 5mv, ig, oqs, h9h, x, 5, d, ys, ej, 26v, pd, 8, rx2, hx, 5, a, n, q, 7l9, p2, ia, yug, 4pb, 1h, f, 0, 0, t22, m8, g2, 2tx, r, pk, nw, 0, 2, d, zar, q, 3g, kg, aw, 6ig, dxh, m, euf, 9o, o3g, ec, n, wa, bk, z, 4, 6, gl, sz, els, n, zz, x, k8y, vk, il, 5, l6, 7, 8z8, xa, f, zyp, w, krh, b, x, ay, zck, zu9, w9, h, tg, vz, 0l, 53, 1q, 2h, 7, in, o1q, i8, qr, x, lnx, sq, 4h, c, 85, h, b, q85, dry, nm, wpi, 8, 00, j, 99, o, y, vj, ai, 3, yc, s6, qkg, rc5, u, kl, gnp, dl, r, u1m, 0r, 7i, iz, 0h, x1, 7d, w9, 09j, 0, na, 9v7, k4, d, f, j, m, 2, i65, u, x, o, w5b, jym, 00p, j, 7t, h4, hu1, mrd, dqu, 7p, wx3, qs, c6, 6a, k35, 2l, nxt, lkt, 4r, x8t, pfb, n, i, r, rh, 5kl, q3, dqv, 5, x, cf, 4t1, 2, s1w, 9ff, f, r, 6a5, d87, e7i, 7n, 2d, zhz, 0q, 5i, 14d, k, 9, d, y, l4, z, e63, 6, 9, sx, nrq, z, f, 9, 6, 6uk, y, x2, i0y, qp, al2, 2, a, vmn, e0z, vf5, b2, dnm, 8, kl, ol, 3n, hd, k36, 37, 5y, 9, 8, r, 96, vca, dy, q8, x, 1, f, l, e, v, nkf, ze, s68, t50, da, ffx, x, g, 9q, d53, y, is, 0o8, jc, lu, w2, 2ch, ats, 9, 7, f, 00l, 7fa, jj, 6zg, 5d0, m, bj, v4, 4bj, j7, y72, 21, v, e, 0c, ys, m7, n, 0zj, d, q2w, z, w19, s, m9k, r, vvn, rku, l, 3h, f71, i, 6, 76a, qp0, f, w, p, pk, 3, i4l, y, m5x, n, m5, boi, q6l, qpp, ja, ep, y, gc, dhy, 2vx, jsx, kk, oa, lpz, b, k, 5f, gkh, h, 5fx, ro, 4r, t, sn, xuv, j2, uy, f, s, 8, v, abe, wu, d, bs7, nev, x7, t, pk5, xb, y, p, 0zq, 9i7, 5g, wpm, r, 5, tm9, q, ct2, 2u, l3y, ba8, d4b, ys, m6l, riw, ogs, 3q, 5wj, b, g, e7l, i, l, k0e, x7g, m, ln, m, z2h, gsr, p, 5fy, cx, xlv, f, 2, ben, x9u, fm, db, 61, v, ox, bzg, u3b, m, h5, 1, d, 7, yx, cq, 5, i3, yc, wl, 7, gm, si3, cp, v, 0d, 5, ii, s, yi, hbc, n, hux, j, cqf, oy, 4, dx, am, 4no, nl4, t, i, n, 5, hc, cc, 6, gyp, r6n, cx8, m, ep5, q, hl7, mx, b84, s89, tty, ed, y, kzu, sx4, ea, r6m, hr, yy, ov1, s5, s, pc, h6j, jmy, p, be, lpm, fb8, 5z6, fl7, bjw, 7w, uk5, kl, fr, v3, pj, jn, w, bu, 0ug, 3s, xk9, xk, c, x, gp, q3, n, h7, u, xn, e, 62u, d79, e, h, j, wmk, tp, 1, odz, 8, zf0, n, 24y, ep1, c9f, 1th, fq, 3, at2, p, u, mga, q, 5by, l, qb, lhv, ht, iz0, wg, x0r, jb, o, 7, 5, iv, is, z, 5, 75n, xd, i, 4e, 9, h, 2mo, 3f, lcn, u, 8cn, i, 9y, f, ksm, o3, dy, r, g4, ru, s6p, f, jaj, n, to9, 3, 43e, 4f, uoe, d2k, jr4, 4g, gp, p, oey, u, นิทานชาดก | Srehra

Tag Archives: นิทานชาดก

นิทานชาดก ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

นิทานชาดก ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

นิทานชาดก ปลุกมันขึ้นมาฆ่า

     ในสมัยพุทธกาล ณ วัดเวฬุวัน แห่งกรุงราชคฤห์ ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภถึงเรื่องของพระเจ้าอชาตศัตรู พระราชาองค์ที่ 3 แห่งแคว้นมคธ ผู้หลงผิดกระทำปิตุฆาตต่อพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นบิดา ที่ไปยกย่องอสัตบุรุษ ได้ทรงนำอดีตนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาสาธกว่า

     ในอดีตชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์ ทรงได้เกิดเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ มีสานุศิษย์อยู่ประมาณ 500 คน หนึ่งในบรรดาสานุศิษย์มีมานพผู้หนึ่งชื่อว่า สัญชีวะ ซึ่งเขาได้เรียนมนต์คาถาสามารถปลุกคนตายให้ฟื้นคืนชีพได้ แต่ไม่ได้เรียนมนต์สำหรับการป้องกันไว้

     วันหนึ่งสัญชีวะและเพื่อนมานพได้เข้าไปหาฟืนกันในป่า เมื่อเดินเข้าไปก็พบกับซากเสือโคร่งตัวหนึ่งที่นอนแน่นิ่งอยู่ เขาและเพื่อนๆ จึงตกลงกันว่าจะเข้าไปดู เมื่อเข้าไปใกล้และมั่นใจว่าเสือนั้นตายแล้วจริงๆ ด้วยความอยากลองวิชาที่เรียนมา หรืออยากช่วยชีวิตเสือตัวที่อยู่ตรงหน้านี้ สัญชีวะก็ถามเพื่อนๆ ว่า “พวกท่านเชื่อหรือไม่…ว่าเราสามารถทำให้เสือตัวนี้ฟื้นได้” พวกเพื่อนๆ ไม่มีใครเชื่อ และอยากพิสูจน์จึงท้าสัญชีวะว่า “ถ้าท่านทำได้ ก็ปลุกมันขึ้นมาให้พวกเราชมเถิด” จากนั้นบรรดาเพื่อนๆ ก็ต่างรีบปีนขึ้นต้นไม้ไปเพื่อรอดู

     สัญชีวะจึงทำสมาธิแล้วทำการร่ายมนต์พร้อมกำก้อนหินก้อนหนึ่งในมือ เมื่อร่ายมนต์เสร็จก็ปาก้อนหินในมือไปยังเสือที่นอนแน่นิ่งอยู่ ทันใดนั้นเอง?เสือที่นอนร่างไร้วิญญาณก็ลุกขึ้นกระโจนเข้าใส่สัญชีวะแบบไม่ทันได้ตั้งตัว เมื่อรู้ตัวอีกทีคอเขาก็มีเลือดไหลอาบลงมาไม่หยุด…และสิ้นใจลงตรงนั้น ท่ามกลางสายตาของเพื่อนๆ ที่ไม่สามารถช่วยเขาได้

     และสุดท้ายที่ที่เสือตัวนั้นเคยนอนตาย บัดนี้ได้กลายเป็นที่ของนายสัญชีวะ จากนั้นเพื่อนๆ ของเขาก็ขนฟืนแล้วรีบนำเรื่องนี้มาบอกแก่อาจารย์ทิศาปาโมกข์ทันที อาจารย์จึงกล่าวคาถาว่า

     “ผู้ใดยกย่องและคบหาคนชั่ว คนชั่วย่อมกระทำผู้นั้นแหละให้เป็นเหยื่อ เหมือนเสือโคร่งที่สัญชีวมานพทำให้ฟื้นขึ้น แล้วทำเขานั้นแลให้เป็นเหยื่อ”

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
การที่นิยมยกย่องคนไม่ดี ย่อมประสบความเดือดร้อน

ที่มาข้อมูล : www.thaifable.com

นิทานชาดก ค่าจ้างเรือ

นิทานชาดก ค่าจ้างเรือ

ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถีทรงปรารภคนแจวเรือประจำท่าคนหนึ่ง ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า?

นิทานชาดก ค่าจ้างเรือ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตว์เกิดไปเป็นฤๅษี บำเพ็ญอยู่ในป่าหิมพานต์เป็นเวลาช้านาน คิดอยากจะโปรดญาติโยม จึงเข้าไปเที่ยวภิกขาจารในเมืองพาราณสี พระราชาทรงเลื่อมใสแล้วนิมนต์ให้จำพรรษาในสวนหลวงเพื่อถวายทาน พระราชาจะเสด็จไปฟังธรรมวันละครั้ง ฤๅษีมักจะให้โอวาทเป็นประจำว่า “มหาบพิตร พระราชาไม่ควรมีอคติ ๔ อย่าง คือเป็นผู้ไม่ประมาทสมบูรณ์ด้วยขันติ มีเมตตากรุณา ครองราชย์โดยธรรม ที่สำคัญพระองค์อย่างทรงโกรธเป็นอันขาด ไม่ว่าในที่ไหนๆก็ตาม จะเป็นในบ้านในป่าหรือที่ลุ่มที่ดอนก็ตาม ถ้าทำได้พระองค์จะเป็นที่รักของทวยราษฎร์ตลอดไป” พระราชาทรงเลื่อมใส จึงได้ถวายหมู่บ้านที่สามารถเก็บส่วยได้ปีละ ๑๐๐,๐๐๐ กหาปณะให้ ๑ ตำบล แต่ฤๅษีไม่รับเพราะถือเป็นกิเลส จนเวลาผ่านไปได้ ๑๒ ปี

ฤๅษีคิดจะเดินทางไปโปรดญาติโยมที่อื่นบ้างจึงไม่ได้เข้าเฝ้าทูลลาพระราชา เพียงบอกให้คนเฝ้าสวนหลวงไปกราบทูลให้ทรงทราบ แล้วก็ออกเดินทางจนไปถึงฝั่งของแม่น้ำคงคา ที่ท่าเรือแห่งนี้มีคนแจวเรือไปส่งคนข้ามฟากแล้ว่ค่อยคิดเงินค่าจ้างเอาตามใจชอบอยู่คนหนึ่ง เมื่อลูกค้าไม่ให้ก็มักจะมีเรื่องทะเลาะชกต่อยและขู่เอาเงินค่าจ้างจากผู้โดยสารอยู่เป็นประจำ

ฤๅษีเมื่อไปถึงท่าเรือแล้วก็ขอใช้บริการเรือจ้างของนายอาวาริย์ปิตานั้น เขาถามขึ้นด้วยอาการเกียจคร้านว่า “ท่านจะให้ค่าจ้างผมเท่าไรละ?” “โยม..อาตมาจะให้ของดีทำให้ร่ำรวยแก่ท่าน” ฤๅษีตอบ เขาฟังแบบงง ๆ ว่าจะได้อะไรกันแน่ จึงพาฤๅษีข้ามฟากไป พอถึงฝั่งแล้ว จึงพูดขึ้นว่า “ท่านจ่ายค่าจ้างด้วยครับ” ฤๅษีจึงบอกของดีเป็นธรรมโอวาทว่า “โยม..ขอค่าจ้างกับคนที่ยังไม่ข้ามไปฝั่งโน้นก่อนสิ เพราะจิตใจของคนที่ข้ามฟากแล้วกับคนที่ยังไม่ได้ข้ามต่างกัน โยม.. ขอท่านจงอย่าโกรธนะ ไม่ว่าในที่ไหนๆ ทั้งในบ้าน ในป่า ความร่ำรวยในทรัพย์ก็จะมีแก่โยม นี่แหละของดีนะโยม”
เขาถามว่า “สมณะ นี่หรือคือค่าจ้างที่ท่านให้ผม”
ฤๅษี “ใช่ละ โยม”
คนแจวเรือ “ไม่ได้ ต้องเป็นเงินสิ”
ฤๅษี “โยม..นอกจากโอวาทนี้แล้ว อาตมาไม่มีอย่างอื่น” เขาโกรธมากพร้อมกับตวาดว่า “เมื่อไม่มีเงินแล้ว ลงเรือผมมาทำไม” ผลักฤๅษีจนล้มลงแล้วนั่งทับอกตบปากท่านหนึ่งที ขณะนั้นภรรยาของเขาที่กำลังท้องแก่ได้ถืออาหารมาส่งเขา จำฤๅษีนั้นได้จึงบอกสามีว่า “พี่.. ฤๅษีนี่ประจำอยู่ราชสำนักนะพี่อย่าตีท่านนะ” เขากำลังอยู่ในอารมณ์โกรธจึงลุกขึ้นตบภรรยาอย่างแรง ถาดข้าวแตกกระจาย ภรรยาล้มลงทำให้ลูกทะลักออกมาทันที
ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นต่างมายืนมุงดูและช่วยกันจับเขาไว้เพราะคิดว่าเป็นโจรฆ่าคนตาย แล้วนำไปถวายพระราชา เขาถูกวินิจฉัยให้จำคุกตลอดชีวิต

พระพุทธองค์เมื่อตรัสอดีตนิทานจบแล้วได้ตรัสให้โอวาทภิกษุว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผู้จะให้โอวาทควรให้แก่คนที่เหมาะสมไม่ควรให้แก่คนที่ไม่เหมาะสม ดังฤๅษีให้โอวาทแก่พระราชาได้ หมู่บ้านชั้นดี แต่ให้โอวาทแก่คนแจวเรือจ้างกลับถูกตบปาก ฉะนั้น

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
จะกล่าวสอนใครควรดูความเหมาะสม เพราะคนพาลย่อมไม่ยินดีในธรรมเป็นพาลทุกเมื่อ

ที่มาข้อมูล : www.nithan.in.th

นิทานชาดก เศรษฐีกับนักเลงเหล้า

เศรษฐีกับนักเลงเหล้า

นิทานชาดก เศรษฐีกับนักเลงเหล้า

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย

นิทานชาดก สู้ไม่ถอย

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก เรื่องเจ้าพ่อต้นไทร

นิทานชาดกเจ้าพ่อต้นไทร

นิทานชาดก
นิทานชาดก

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่อง สุขจริงหนอ

นิทานชาดกเรื่อง สุขจริงหนอ

นิทานชาดกเรื่อง สุขจริงหนอ

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก บัณฑิตผู้หยั่งรู้

2016-05-10_142648

นิทานชาดก บัณฑิตผู้หยั่งรู้

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดก พ่อค้าผู้รอบรู้

2016-05-10_142043

นิทานชาดก พ่อค้าผู้รอบรู้

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่อง ลูกหัวดื้อ

2016-05-10_141613

นิทานชาดกเรื่อง ลูกหัวดื้อ

ขอบคุณที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่องกวางกุรุงคะกับพรานเจ้าเล่ห์

chadok5014p_11

chadok5014p_01
chadok5014p_02
chadok5014p_03
chadok5014p_04
chadok5014p_05
chadok5014p_06
chadok5014p_07
chadok5014p_08
chadok5014p_09
chadok5014p_10
chadok5014p_11

ที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทานชาดกเรื่องเจ้าพ่อต้นไทร

chadok5603p_01

นิทานชาดกเรื่องเจ้าพ่อต้นไทร อายาจิตรภัตตชาดก ชาดกว่าด้วยการฆ่าสัตว์แก้บน

chadok5603p_01
chadok5603p_02
chadok5603p_03
chadok5603p_04
chadok5603p_05
chadok5603p_06
chadok5603p_07
chadok5603p_08
chadok5603p_09
chadok5603p_10
chadok5603p_11
chadok5603p_12
chadok5603p_13
chadok5603p_14
chadok5603p_15
chadok5603p_16
chadok5603p_17
chadok5603p_18
chadok5603p_19
chadok5603p_20
chadok5603p_21
chadok5603p_22
chadok5603p_23

ที่มา : www.kalyanamitra.org

นิทาน เวลาเป็นสิ่งล้ำค่า

นิทานเวลาเป็นสิ่งล้ำค่า


 
ที่มา : youtube.com/dmc

Jimmy Howard Jersey