Tag Archives: ยุงลาย

แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย

แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย

     นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี จะเป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงสุด เนื่องจากฝนที่ตกมาทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้จำนวนยุงลายเพิ่มมากกว่าช่วงอื่นๆ ของปี ดังนั้นโรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ คือ โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่แม้ว่าปัจจุบันจะมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังคงวางใจไม่ได้ต้องดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไป

แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย

     จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 29 พฤษภาคม 2559 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 18,044 ราย เสียชีวิต 15 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และตราด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปี พ.ศ.2559 นี้ มีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังไม่นับเป็นการระบาดของโรคที่รุนแรง ซึ่งในขณะนี้มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาใน 9 จังหวัด และมี 7 จังหวัดที่ควบคุมโรคได้แล้ว ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก สุโขทัย กรุงเทพมหานคร อุตรดิตถ์ และกาญจนบุรี ส่วนอีก 2 จังหวัดอุดรธานี และบึงกาฬ ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรค

     นายแพทย์อำนวย กาจีนะ กล่าวต่อไปว่า จากการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2559 พบว่า ในศาสนสถานพบลูกน้ำยุงลายถึงร้อยละ 41.5 ซึ่งทำให้ศาสนสถานมีความเสี่ยงที่จะเป็นสถานที่ ที่มีความชุกชุมของยุงลาย พาหะนำเชื้อไวรัส และอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคในชุมชนได้ ในส่วนของโรงงานพบลูกน้ำยุงลายอยู่ที่ร้อยละ 24.4 โรงเรียนพบร้อยละ 23.7 โรงพยาบาลพบร้อยละ 10.3 และโรงแรมพบร้อยละ 8 ซึ่งตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคแล้ว ในสถานที่เหล่านี้ไม่ควรพบลูกน้ำยุงลายเลย

กรมควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่
1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง
2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ
3.เก็บน้ำสำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่

     เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

     อธิบดีกรมควบคุมโรคยังฝากเชิญชวนให้ภาคประชารัฐ โหลด Application สำหรับเพิ่มเติมความรู้เรื่องยุงลาย และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประเมินความเสี่ยงและวิธีจัดการ พร้อมแจ้งข่าวสารผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ Android OS และ iOS โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วค้นหาคำว่า “พิชิตลูกน้ำยุงลาย” ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

ไข้เลือดออก ยุงลาย มัจจุราชร้ายใกล้ครอบครัวคุณ

ไข้เลือดออก

     โรคภัยร้ายที่เกิดในเมืองไทย และสร้างปัญหากับคนไทยมีหลายโรค หนึ่งในนั้นก็คือไข้เลือดออก ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีการเสียชีวิตมากขึ้นทุกปี ดังนั้นลองทำความรู้จักกับมัจจุราชร้ายใกล้ครอบครัวคุณกันเลย

ไข้เลือดออก

     ไข้เลือดออกเป็นโรคที่มี ยุงลาย เป็นพาหะนำโรค เกิดขึ้นได้โดย เมื่อยุงไปกัดคนไข้ที่มีอาการ เชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไข้เลือดออกจะอยู่ในตัวยุง แล้วไปกัดคนปกติ ส่วนใหญ่แล้วคนปกติที่มีร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิคุ้มกันโรค แต่ในกรณีตรงกันข้ามเด็กหรือคนที่ มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเชื้อไข้เลือดออกจะเข้าทำลายระบบการไหลเวียนของเลือด ผนังเซลเม็ดเลือดแดง และทำลายอวัยวะภายในร่างกายจนมีเลือดออก

อาการไข้เลือดออก
     อาการที่เด่นชัดคือ มีไข้คล้ายคนไข้ที่มีอาการไข้หวัดทั่วไป แต่มีข้อแตกต่างคือมีตุ่มสีแดงที่แขน ความดันโลหิตต่ำ ตาพร่า อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางรายมีอาการมากผิวจะมีสีแดง โดยเฉพาะที่ใบหน้า มีเลือดออกที่ตับ ม้ามหรือมีอาการของไตวายร่วมด้วย

การตรวจ
     เมื่อมีคนไข้ที่แพทย์เฉพาะทางสงสัยว่าเป็นอาการของโรคไข้เลือดออก แพทย์จะเจาะเลือด ตรวจหาเชื้อที่ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้การตรวจจำนวนเกล็ดเลือด ก็เป็นการวินิจฉัยได้เป็นอย่างดี

การรักษา
     การรักษาไข้เลือดออก ยังไม่มียารักษาโดยตรง แพทย์จะรักษาตามอาการ ซึ่งคนไข้จะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล กับแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ เพื่อป้องกันการระบาด คนไข้ไม่ควรรักษาด้วยตนเอง เพราะปัจจุบันเชื้อไข้เลือดออกมีการกลายพันธุ์ ทำให้เชื้อรุนแรงมากขึ้น

การป้องกัน
– การป้องกันไม่ให้ยุงกัด ไม่ว่าทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะปัจจุบันสภาพอากาศเปลี่ยนไปมาก ทำให้ยุงลายออกหากินเปลี่ยนไป ยุงลายจะใช้โปรตีนบางตัวในเลือดในการวางไข่ เมื่อยุงลายไม่ได้กินเลือดก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ นอกจากนี้การไม่สวมเสื้อที่มีสีทึบ และไม่อยู่ในที่มืดก็เป็นการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
– แจ้งเจ้าหน้าที่ เมื่อมีคนใกล้ตัวป่วย ควรแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบเพื่อวางแผนการป้องกันการระบาดอย่างมีระบบ
– คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง เช่นชามเก่า กระป๋อง เป็นต้น เพื่อป้องกันยุงลายวางไข่เพราะธรรมชาติยุงลายจะชอบวางไข่ในน้ำนิ่งเป็นการทำลายวงจรชีวิตของยุงลาย สำหรับภาชนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ใส่ทรายอะเบท หรือเกลือแกงลงไปเป็นการทำลายไข่ยุง
– สำหรับเด็กและคนชราควรอยู่ในห้องที่มีการป้องกันยุงมิดชิด เพราะคนกลุ่มนี้มีภูมิคุ้มกันต่ำ คนปกติเองควรออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้
– ไข้เลือดออกเป็นโรคร้ายที่คนไทยมีอัตราการป่วย และเสียชีวิตมากขึ้นทุกปี ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน เป็นสาเหตุให้ยุงลายเจริญเติบโตได้ดี รวมทั้งปัจจุบันสภาพอากาศโลกเปลี่ยนไปทำให้วงจรชีวิตของยุงลายสั้นลง ส่งผลให้จำนวนยุงลายมีจำนวนมาก นี่คือสิ่งคนไทยควรตระหนัก หาทางป้องกัน
 
ที่มา : www.thaihealth.or.th

Jimmy Howard Jersey