Tag Archives: โรคมาลาเรีย

5 กลุ่มโรค ที่มากับน้ำท่วมขัง

5 กลุ่มโรค ที่มากับน้ำท่วมขัง

     นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการ เขตหนองแขม กล่าวว่า เตือนระวัง 5 กลุ่มโรคที่มากับน้ำท่วมขัง จากการเปลี่ยนสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ

5 กลุ่มโรค ที่มากับน้ำท่วมขัง

5 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง เช่น โรคเลปโตสไปโรซิส หรือ โรคฉี่หนู อาการที่แสดง คือ มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรงและตาแดง

2.กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย

3.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอ-หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม

4.กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ

5.โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา

     ประชาชนสามารถป้องกันตนเอง โดยล้างมือและฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนทานอาหาร ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงพื้นที่มีน้ำขังและล้างเท้าให้สะอาดเมื่อกลับเข้าเคหะสถาน

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

Jimmy Howard Jersey