Tag Archives: โรคไข้เลือดออก

ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ เลี่ยงป่วยหน้าฝน

ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ เลี่ยงป่วยหน้าฝน

     สธ.เฝ้าระวังโรคติดต่อที่มากับหน้าฝน แนะ ปชช.ออกกำลังกาย-ดูแลสุขภาพ

ออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพ เลี่ยงป่วยหน้าฝน

     นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เปิดเผยถึงสถานการณ์ของโรคติดต่อของจังหวัดตรัง ในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยประชาชนส่วนใหญ่จะป่วยเป็นไข้หวัดตามฤดูกาล ดังนั้นประชาชนควรหมั่นออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง หากป่วยเป็นไข้หวัดก็ให้กินยาลดไข้ เพื่อบรรเทาอาการไข้หวัด หากประชาชนมีอาการป่วยเกิน 3 วัน ให้รีบพบแพทย์ทัน ขณะที่ผู้ป่วยเองก็ต้องพยายามรักษาตัวเองให้หายโดยเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันไข้หวัดแพร่ระบาดไปสู่คนในครอบครัว หรือประชาชนทั่วไป เมื่อออกจากบ้านควรใส่หน้ากากอนามัยด้วย หากเป็นไปได้ควรใส่หน้ากากอนามันให้เด็กด้วย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

     นอกจากนี้ โรคติดต่อที่ยังคงต้องเฝ้าระวัง คือ โรคไข้เลือดออก ที่ปีนี้คาดว่าจะมีความรุนแรง ประชาชนต้องช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แหล่งที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงวางไข่ การพ่นหมอกควันในการกำจัดยุงตัวแก่ ทางที่ดีสุด คือ การป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยการทาโลชั่นกันยุง

     ในส่วนของโรคซิกา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ยังคงมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง หากพบผู้ป่วยต้องสงสัยจะเข้าดำเนินการตรวจสอบทันที ขณะที่อีกโรคหนึ่งที่ต้องระวัง คือ โรคมือ เท้า ปาก ในเด็กเล็ก ก็ยังมีเด็กเล็กป่วยอยู่บ้าง โดยใน 1 เดือน จะมีผู้ป่วย 1-2 ราย ก็ถือว่าลดลง เนื่องจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ออกให้ความรู้กับครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในขณะที่ผู้ปกครองเมื่อเห็นบุตรหลานป่วย ก็ให้หยุดเรียนทันที ทำให้การแพร่ระบาดลดลง

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย

แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย

     นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี จะเป็นฤดูที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากยุงลายสูงสุด เนื่องจากฝนที่ตกมาทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้จำนวนยุงลายเพิ่มมากกว่าช่วงอื่นๆ ของปี ดังนั้นโรคที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ คือ โรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่แม้ว่าปัจจุบันจะมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ยังคงวางใจไม่ได้ต้องดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไป

แนะ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จากยุงลาย

     จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 29 พฤษภาคม 2559 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ 18,044 ราย เสียชีวิต 15 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร ระยอง แม่ฮ่องสอน ภูเก็ต และตราด โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 42.4 ด้านสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ในปี พ.ศ.2559 นี้ มีการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ยังไม่นับเป็นการระบาดของโรคที่รุนแรง ซึ่งในขณะนี้มีรายงานการพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาใน 9 จังหวัด และมี 7 จังหวัดที่ควบคุมโรคได้แล้ว ได้แก่ นนทบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก สุโขทัย กรุงเทพมหานคร อุตรดิตถ์ และกาญจนบุรี ส่วนอีก 2 จังหวัดอุดรธานี และบึงกาฬ ยังคงอยู่ในระหว่างการดำเนินการเฝ้าระวังควบคุมโรค

     นายแพทย์อำนวย กาจีนะ กล่าวต่อไปว่า จากการสุ่มสำรวจลูกน้ำยุงลายในสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศในเดือนเมษายน 2559 พบว่า ในศาสนสถานพบลูกน้ำยุงลายถึงร้อยละ 41.5 ซึ่งทำให้ศาสนสถานมีความเสี่ยงที่จะเป็นสถานที่ ที่มีความชุกชุมของยุงลาย พาหะนำเชื้อไวรัส และอาจทำให้เกิดการระบาดของโรคในชุมชนได้ ในส่วนของโรงงานพบลูกน้ำยุงลายอยู่ที่ร้อยละ 24.4 โรงเรียนพบร้อยละ 23.7 โรงพยาบาลพบร้อยละ 10.3 และโรงแรมพบร้อยละ 8 ซึ่งตามเกณฑ์ของกรมควบคุมโรคแล้ว ในสถานที่เหล่านี้ไม่ควรพบลูกน้ำยุงลายเลย

กรมควบคุมโรค จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนใช้มาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่
1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง
2.เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ
3.เก็บน้ำสำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่

     เพื่อป้องกัน 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย รวมทั้งการกำจัดและควบคุมยุงตัวแก่ เช่น การพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ทายากันยุง กำจัดยุงโดยใช้ไม้ช็อตไฟฟ้า จุดสมุนไพรหรือยาจุดไล่ยุง หรือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

     อธิบดีกรมควบคุมโรคยังฝากเชิญชวนให้ภาคประชารัฐ โหลด Application สำหรับเพิ่มเติมความรู้เรื่องยุงลาย และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประเมินความเสี่ยงและวิธีจัดการ พร้อมแจ้งข่าวสารผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งระบบ Android OS และ iOS โดยเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store แล้วค้นหาคำว่า “พิชิตลูกน้ำยุงลาย” ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

5 กลุ่มโรค ที่มากับน้ำท่วมขัง

5 กลุ่มโรค ที่มากับน้ำท่วมขัง

     นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการ เขตหนองแขม กล่าวว่า เตือนระวัง 5 กลุ่มโรคที่มากับน้ำท่วมขัง จากการเปลี่ยนสภาพอากาศเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคต่างๆ

5 กลุ่มโรค ที่มากับน้ำท่วมขัง

5 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง เช่น โรคเลปโตสไปโรซิส หรือ โรคฉี่หนู อาการที่แสดง คือ มีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและโคนขาอย่างรุนแรงและตาแดง

2.กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคมาลาเรีย

3.กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ คอ-หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม

4.กลุ่มโรคติดต่อของระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ ตับอักเสบ

5.โรคเยื่อบุตาอักเสบหรือโรคตาแดง เกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา

     ประชาชนสามารถป้องกันตนเอง โดยล้างมือและฟอกสบู่ให้สะอาดก่อนทานอาหาร ออกกำลังกายเป็นประจำ ทานอาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกใหม่ ดื่มน้ำสะอาด หลีกเลี่ยงพื้นที่มีน้ำขังและล้างเท้าให้สะอาดเมื่อกลับเข้าเคหะสถาน

ที่มาข้อมูล : www.thaihealth.or.th

Jimmy Howard Jersey