Superbetin’i Kaliteli Yapan ?ey?

Superbetin’i Kaliteli Yapan ?ey?

Superbet bir?ok bahis?iye kan?tlanmam??t?r ve yeni bir kumar sitesi olmasa da yeni bir site olmas?na izin verilmektedir. Bunun en b?y?k nedeni ge?mi?te Betin isminin alt?nda g?rev yapm?? olmas?, ad?n? de?i?tirmi? ve ba?lang??ta Superbetin olarak i?lev g?rmeye ba?lam?? olmas?d?r.

Bu nedenle, Superbetin’e bahis yapt???n?zda, asl?nda Betin kumar web sitesinde kumar oynamaya devam edersiniz ve bu nedenle son derece k?kl? bir sistem kulland???n?z s?ylenebilir.

Superbet’e Giri?

2012 y?l?nda organizasyonun Superbet’in i?inden ?al??an ve daha sonra ?lkemize Bet olarak giren Polygon Entertainment, daha sonra isim ?zelliklerinin de?i?tirilmesi T?rkiye’de varl???n? s?rd?rd?.

Hem kumar hem de internet casino hizmetleri sunan Superbetin, her iki hizmetini de uzun s?redir ba?ar?yla s?rd?rmektedir.

Son derece aktif ve yenilenmi? bir ?er?eve i?eren web siteniz, teknolojinin g?ncellenmesi ile daha iyi yard?mc? olan internet tabanl? bahisler sunabilmekte ve kullan?c?lar?na s?rekli olarak yepyeni ara?lar sunmaktad?r.

Buna ek olarak, lisans kapsam?nda bahis lisanslayan Superbetin, y?lda bir kez parasal kontrollere tabi tutulur ve bu nedenle g?venilir ?evrimi?i kumar siteleri aras?ndaki varl???n? korur. Bu kurulu?un lisans? Cura?ao’dan al?nm??t? ve di?er bir?ok ?evrimi?i kumar sitesinin de ?ura?ao’dan akredite oldu?unu s?yleyebiliriz.

Bahisler / Bahis Oranlar?

Di?er bir?ok kumar internet sitesinin aksine, Superbetin ciddi ?ekilde tatmin edici kumar oranlar? sunabilir. Bu ?ekilde, kazan?lar?n?z? ?nemli ?l??de art?rabilir ve kuponlar?n?zdan daha fazla performans elde edebilirsiniz. web sitenizdeki kumar oranlar?, ?zellikle garantili ma?lar yerine s?rpriz se?eneklere ?ok doygun, risk yo?un kuponlar haz?rlayanlar?n mutlu olmas?n? sa?layacakt?r.

Web sitenizdeki ?nemli kumar ??z?mleri a?a??da listelenmi?tir:

 • Spor Bahisleri
 • Canl? Bahis
 • Sanal rekreasyonlar
 • kumarhane
 • Canl? casino

Bu se?eneklerin her birinde farkl? kazan? f?rsatlar?, bir?ok ki?iye g?vendi?iniz kazan? stratejisini se?menizi sa?lar. Ancak elbette, en geni? se?eneklerin her bahis web sitesinde oldu?u gibi Spor Bahisleri kategorisine bakt???n?zda oldu?unu s?yleyebiliriz.

Sitedeki t?m rekreasyon kumar kategorileri a?a??daki gibidir: beyzbol, basketbol, ??amerikan beyzbol, beyzbol, tenis, buz hokeyi, ?zel bahisler, hentbol, ??rugby ligi, dart, golf, bilardo, motor rekreasyonlar?, bisiklet, poker, motor yar???, voleybol boks, masa tenisi, k?? sporlar?, plaj futbolu, badminton, rugby birli?i, bantl?, aussie kurallar?, MMA, kriket, arama, satran?, sanal spor, gaelic futbol, ??gaelic hurling.

?zellikle beyzbol ve basketbol gibi son derece pop?ler bahis t?rlerinde bir?ok kumar se?ene?i sunan Superbet, sadece di?er bahis se?enekleri i?in de kazanan bahis i?in ?e?itlili?i sevmeyenleri tatmin edebilecek, ??nk? ?ok iyi oranlar sunuyor her ma? i?in.

PUAN: 9 (10 ?zerinden)

2

Canl? Kumar

Superbet’in canl? bahis b?l?m?nde de?i?iklik yapmak i?in tek yapman?z gereken yukar?daki men?den Canl? Bahis d??mesine t?klamakt?r. D??meyi takip etti?inizde, o s?rada en ?arp?c? ma?lar? g?r?rs?n?z ve bu se?eneklere t?klayarak an?nda bahis oynamaya ba?layabilirsiniz. Ancak, isterseniz, mevcut arama b?l?m?n? kullanarak kendi canl? bahisinizi yapmak istedi?iniz tak?m? bulabilirsiniz.

Genel g?r?n?m?n yan? s?ra ma? g?r?n?m? ad? verilen bir g?r?n?m i?eren Superbetin canl? kumar, size ma?lar hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi alma f?rsat? da sunabilir. Tabii ki, yak?n zamanda oynanacak olan canl? bahis kar??la?malar?n? canl? bahis takvimine t?klayarak da kontrol edebilirsiniz. Bu ?ekilde, istedi?iniz bir ma? canl? bahis b?l?m?ne her girdi?inde de g?rmek m?mk?nd?r.

Canl? bahislerde ?ans?n de?i?ti?i kesinlikle unutulmamal?d?r. Bu nedenle, canl? bahislerin y?ksek olas?l???n?n tad?n? ??kar?rken, bu oranlar?n herhangi bir zamanda arzulad???n?z veya ilginizi ?eken yerlerle ilgilenebilece?ini reddetmemelisiniz.

PUAN: 9 (10 ?zerinden)

3

Mevduat ?ekimi

Superbet, bahis ?irketlerine ?ok ?e?itli para yat?rma se?enekleri sunuyor, ancak para ?ekme konusunda o kadar geni? olmad???n? da belirtmeliyiz.

Superbetin Para Yat?rma Se?enekleri

Superbet’in para yat?rma se?eneklerini s?n?rlamalar ve taleplerle listeleyelim.

 • Visa-Mastercard Banka Kart?: Minimum 50 TL, Optimal 3000 TL
 • Cepbank: Minimum 50 TL, Optimal 1000 TL
 • e-Pro: Minimum 50 TL, optimum 3000 TL
 • Banka Havalesi: Minimum 200 TL, Optimal 5000 TL
 • Ekokart: Minimum 20 TL, Optimal 20.000 TL
 • AstroPay: Minimum 10 ABD dolar?
 • Bitcoin: Minimum 20 TL, Optimal 50.000 TL

Superbet’in Para ?ekme Se?enekleri

Ne yaz?k ki, Superbet’in para ?ekme se?enekleri yaln?zca Banka Havalesi ve Ecocard olarak listelenir.

 • Banka Havalesi: Minimum 200 TL, Optimal 100.000 TL
 • Ekokart: Minimum 100 TL, Optimal 10.000 TL

Para ?ekme se?enekleri ?ok az olmas?na ra?men, e-Pro ve AstroPay ile para yat?rm?? olan kullan?c?lar herhangi bir stratejiyi kullanarak para ?ekme ?ans?na sahip olabilirler.

PUAN: 10 (10 ?zerinden)

4

Superbetin Eklendi Bonus

  • Superbet’in bonus se?enekleri s?rekli olarak g?ncellenirken, t?keticileriyle y?ksek miktarlarda bulunuyorlar. ?zellikle, ilk para yat?rma bonusu y?ksektir ve yepyeni insanlar genellikle bonuslar? nedeniyle se?erler. Promosyonlar b?l?m?ne bakt???n?zda, sitedeki bonus kampanyalar?n? g?r?nt?leyebilirsiniz.
 • Baz? bonuslar aktif olsa ve zaman zaman kaybolsa da, 300 TL’lik ilk ?yelik bonusu, y?llar i?inde artan sabit bir bonus tipidir. Yat?rd???n?z bu paran?n y?zde 50’sine kadar 300 TL bonus f?rsat? sunan bu se?enek, sadece sabit bir bonus se?ene?idir. Bu y?zden toplam bonusu almak i?in baz? problemleri yerine getirmeniz gerekiyor.
 • ?lk para yat?rma i?leminde 300 liraya kadar% 50 anl?k bonus kazanabilirsiniz. Bonus sinyalini girmeyi ihmal etmeyin. Bu de?i?imden sonra, yat?r?m tutar?n?z kadar ?cretsiz d?n??ler ve web sitenizin casino b?l?m?ndeki yat?r?mlar?n?z kadar ?cretsiz d?n??ler de kazanabilirsiniz.
 • Buna ek olarak, banka kart?, Astropaycard, Cepbank ve Paykasa ile hesaplar?na para aktaran ki?iler% 15 depozito bonusu kazanabilirler. Bu kampanyaya bonus sinyali de girmeyi ihmal etmeyin. Kodlar? web sitenizin teklifler b?l?m?nden alabilirsiniz.

PUAN: 9 (10 ?zerinden)

5

M??teri Hizmetleri / Yard?m

Superbetin’e giri? yapt???n?zda, canl? bir yard?m penceresi g?receksiniz. Bu nedenle, size an?nda bilgi sa?lamak i?in tasarlanan bu hizmeti kullanabilir ve m??teri hizmetlerinden ??renmek istedi?iniz sorular? yan?tlayabilirsiniz. Neredeyse her zaman ?al??an bu sistem sayesinde, bahisleriniz i?in ikilem olmadan yard?m bulabilirsiniz.

Ancak, 10.00-22.00 saatleri d???nda yard?ma ihtiyac?n?z olursa, mesajla?ma b?l?m?nden bir e-posta g?nderebilir ve +90 850 4202935 numaral? telefondan Superbetin’e ula?abilirsiniz.

Ayr?ca acil sorular?n?z? e-posta adresinizden alabilmeniz i?in yardim@superbetin.com adresini kullanarak web sitesine bir e-posta g?nderebilirsiniz.

PUAN: 9 (10 ?zerinden)

6

Superbetin Cep Telefonu

Superbetin, kullanabilece?iniz bir mobil aray?ze sahiptir, bu nedenle web sitenizin mobil b?l?m?n? kullanmak i?in herhangi bir uygulamay? indirmenize veya y?klemenize gerek yoktur.

Web sitemizdeki mevcut ba?lant?lar arac?l???yla girebilece?iniz mobil web sitesinde, hem en ?ok oynanan rekreasyon dallar?yla ili?kili ba?lant?lar hem de canl? bahis gibi se?enekler mobil aray?z ?zerinden de de?erlendirilebilir.

Ancak, mobil Superbet’in hizmeti, tipik Superbetin’de bulunan olas?l?klar?n ?o?unu, belirli ?ekillerde, ana web sitesinin gerisinde kalmaya zorlamayacakt?r.

PUAN: 9 (10 ?zerinden)

7

Koruma

Superbetin, olduk?a deneyimli bir kurulu? taraf?ndan y?netilmektedir, bu nedenle kumar web sitesine uygulanan para yat?rma, ?ekme, giri? ve ??k?? sistemleri ustal?kla haz?rlanmaktad?r. Bu nedenle, neredeyse hi? para transferi, bahis kuponu haz?rlama ve giri? i?lemi s?ras?nda herhangi bir koruma ikilemi ile kar??la?mak imkans?zd?r.

Buna ek olarak, ihtiya?lar?n?z i?in para ?ekmeyi se?ebilecek ki?ilere kar?? gerekli manuel koruma bile?enlerini de alan cihaz, b?ylece bakiyenizdeki gelirin ba?kas? taraf?ndan ?ekilmesini ?nleyerek gerekli korumay? sa?lar.

PUAN: 10 (10 ?zerinden)

Superbet g?r?n??te yepyeni olmas?na ra?men, ?lkemizde en az 4 y?ld?r varl???n? s?rd?r?yor. Bir?ok bahis ?irketi, web sitesini d?zenli olarak kullanarak h?zl? bir ?ekilde bahis yapar ve bahislerini al?r.

G?zel tasarlanm?? bir altyap? ile ayn? anda koruma sa?layabilen Superbetin, ?evrimi?i kumar siteleri aras?nda ?ok ciddi bir avantaja sahiptir. Biz kesinlikle s?yleyebilirdi, bu y?zden ?zerinde bakmak olmamal?.

Superbet’in ?u anki adresi 36superbetin olarak belirlenmi?tir. Bir sonraki adres 37superbet olarak planlan?yor. Bu sitelerin s?rayla de?i?meyen sonraki adresleri, de?i?iklik ?retildikten sonra g?ncellenir.

S?PER BAH?SE G?R??

SAYGILI ?RG?TLER ???N FARE TIKLAYIN

Sayfalar?m?zdaki giri? ba?lant?lar? yaln?zca sponsor kurulu?lara y?nlendirmeler sunar. Di?er ?irketlerin adreslerini manuel olarak kopyalayacak ve eri?eceksiniz. ?rnek: 36superbetin.com

S?cak Casino

 • Havale / EFT:% 15 Desen
 • Cepbank Eklenen Bonus:% 20 Desen
 • Tamamen ?cretsiz Spin: 100
 • Papara Eklendi Bonus: 25% ?evrimd???
 • Sanal Kart:% 15 Desen
 • Canl? Casino:% 20 ?ndirim
 • Transfer Ekleme Bonusu:% 20 Desen
 • Banka Kart?:% 10 Desen

BONUS AL

Superbetin Casino Sitesi

Akbank, Zir?at Bank ve Garanti Bank ?TM’il?n’dan paran?z? alabilirsiniz. Kontrolleri d?zenli olarak yapan 36superbetin bahisleri sayesinde, bahisler bahisleri sayesinde bahislerden al?n?r. Bahis internet sitelerinin izlenebilece?i ve g?venli olabilece?i lisans bahsi kumar oynamak i?in ?ok ?nemli olabilir.

Kumar sitelerinin g?venilirli?i, yukar?da listeledi?imiz gibi bile belirli fakt?rlere ba?l?d?r. Bahis sekt?r?nde uzun s?reli hizmet ve y?ksek kaliteden biri, g?venilirliklerinden yararland?klar?n? kan?tlayan 36 s?per bahis.

Superbet ?ye Kayd?

37superbet’i g?venli bir ?ekilde sunma ?abas?, g?venilir bir bahis sitesi olarak hizmet vermektedir. 36 superbet’in canl? bahis casino oyunlar? web sitesi, bu sorunlar? ?nemseyen ve m??teri hizmetlerini ba?ka her ?eyin ?st?nde tutan bahis kurulu?lar? aras?nda ?nde gelen kurulu?lardan sadece biridir. Yap?lan ?al??malardan sonra, mobil sistemin herhangi bir ar?za veya Android olmadan ak?ll? cihazlarla her taray?c?da ?al??mas? kolay hale getirildi. Bahis merakl?lar? ve Superbet bahis ?yeleri olan t?m kullan?c?lar taraf?ndan olu?turulan para yat?rma i?lemi Ecopayz, Astgopy, Cepbank ?deme uygulamalar? ile h?zl? ve g?venilirdir.

?cretsiz Bonuslar

 • Arkada?lar?n? Davet Et: 150 TL
 • Kay?p Spor: 20% ?evrimd???
 • Arkada? Davet: 250 TL
 • Havale / EFT:% 15 Desen
 • Arkada?lar?n? Davet Et: 100 TL
 • Banka Kart?:% 10 ?evrimd???
 • Papara: 15% ?evrimd???
 • Haftal?k Eklenen Bonus: 100 TL

Superbet Live Deste?i

Bahis web sitesindeki t?keticiler i?in tekliflerden yararlanabilmeniz i?in, t?keticinin ba?lang??ta bir pazarlama talebi olmas? gerekir. ?deme se?enekleri aras?nda kullan?c? hesab?n?zla birlikte bakiye sunabilir, banka raporlar?, EFT, TL nakit, banka kart?, banka, banka ve di?er se?enekler se?ilir.

Superbetin Teklifleri

Bahis?iler bonuslar? web sitelerine giri? yapmadan ?nce d???n?rler. Bu web sitesinde sunulan bonus se?enekleri de y?ksek de?eri olan bahis ?irketlerine sunulmaktad?r. Belirli g?r?nt? kalitesi ve en ?nemlileri aras?nda en ?nemlileri olan oyunlar?n 36superbet’i olan b?hliks ?unulm?kta??? yaz?l?m? ile sona erdi. Superbet’in bahis web sitesindeki rekreasyon yar??mas? se?enekleri farkl? ligleri ve farkl? ?ubeleri y?ksek oranlarda getirse de; Ayn? zamanda hayat, t?m t?keticilere adam bahis hizmeti sunan bir prova olarak uygulan?r.

S?cak Teklifler

 • On Line Yat?r?m:% 20 Desen
 • Pazartesi Eklenen Bonus:% 25 ?evrimd???
 • QR Eklendi Bonus:% 20 ?evrimd???
 • Casino Kar??lama:% 50 ?evrimi?i
 • Fastcoinpay:% 15 ?evrimd???
 • Deneme Teklifi: 15 TL
 • Papara / Havale: 20% ?evrimd???
 • Sanal Kart:% 15 Desen

SICAK ?LAVE BONUS

Superbetin Sitesi i?in Yap?lan Yorumlar

 • Para yat?rma i?lemleri i?in Astropay, Essorayz, Cepbank ve QR Code gibi geli?mi? y?ntemleri kullanman?z gerekir.
 • Faiz almay? ba?aran bu ?irket, bu ba?lamda rahat?a kazanmaya izin veriyor.
 • Bu bahis sisteminin karma??k, ba?ar?l? ve ?ekici tasar?m?n?n bir ba?ar? oda?? olarak g?r?lmesinde de etkilidir.
 • 37 superbet kumar sitesinde para ?ekme ve para yat?rma; TL Nakit, Para Transferi, Ecopayz, Payka?? gibi uygulamalar kullan?lmaktad?r.
 • Bahis sekt?r? ile g??l? bir ?ekilde ili?kili olan alarmlar?n say?s? her g?n ger?ekten ciddi bir art?? g?stermektedir.

Superbet g?venilir midir?

Bu web sitesinde, ki?ilerin y?ntemi ger?ekle?tirmesi ve i?lemlerini h?zl? bir y?ntemle tamamlamas? i?in her zaman ?ye hizmetleri verilmektedir. Anahtar markalardan sonra kurulan yepyeni b?l?mlerde, bahi’nin alt s???rlar?n?n destekledi?i se?imi de?i?tirebilirler.

Superbet bonuslar? farkl? i?lemlerden sonra al?nabilir. Sitede bahis kullan?m?nda kar??la?t?klar? en ufak bir sorun bile, h?zl? hat 7-24 ile d?zeltilebilir. ?yelik tam olarak garanti edilir ve memnuniyetleri dikkate al?n?r.

S?cak Casino

 • Kay?p Kumarhane:% 30 ?evrimd???
 • QR Eklendi Bonus:% 20 ?evrimd???
 • Banka Kart?:% 15 ?evrimd???
 • Kay?p Spor: 15% ?evrimd???
 • CMTC c?zdan:% 15 ?evrimd???
 • Arkada?lar?n? Davet Et: 100 TL
 • Slot Eklenen Bonus:% 100 ?evrimi?i
 • Banka Kart?:% 10 ?evrimd???

Superbetin Para Yat?rma

Kullan?c?lar superbetin g?ncel adresi sitede g?venilir oyun hizmetleri al?rlar. K?sa bir s?re i?inde, geli?imini ba?ararak merakl?lar?n tercihi olmay? ba?ard?. Bu yoldaki kumar tutkunlar?, do?ru ofisi se?ebilmeniz i?in ?ok say?da ara?t?rma yaparak se?enekleri kolayla?t?r?r.

Superbetin Para ?ekme

Kumar merakl?lar?n?n ?deme s?reci ile evin ?deme s?reci boyunca iyi bilindi?i bilinmemekle birlikte, Bahis bahsini kullanan ?ifreleme stratejisi herhangi bir ikilem olmaks?z?n kullan?lmaktad?r. 37superbet’te ger?ekle?ebilecek rekreasyon bahisleri genellikle beyzbol, basketbol, ??voleybol, hentbol, ??rugby, tenis ve buz hokeyi ma?lar?n?n daha y?ksek bir ba?ar? seviyesine sahip say?s?z ligde ger?ekle?mesini sa?lamada ba?ar?l?d?r.

?d?l, kumarhane, parasal i?lemler ve teklifleri not etmek i?in acele edinmenize yard?mc? olabilirsiniz. ?nsanlar aras?nda en ?nemlileri bu sayfalarda en ?nemlileri olacak.

Jimmy Howard Jersey